10 rezultata uskrsnuća

A ako Krist nije uskrsnuo, bez ikakve je vrijednosti vaša vjera; vi ste još u svojim grijesima. (1 Kor 15,17)

Evo deset prekrasnih stvari koje dugujemo Isusovu uskrsnuću:

  1. Spasitelj koji ne može više nikada umrijeti. „Znamo da Krist, koji je uskrsnuo od mrtvih, više ne umire“ (Rim 6,9).
  2. Pokajanje. „Bog otaca naših uskrisio je Isusa, koga ste vi, vješajući ga na križ, ubili. Njega je Bog desnicom svojom uzvisio za Vođu i Spasitelja, da dadne Izraelu obraćenje i oproštenje grijeha“ (Dj 5,30-31)
  3. Novo rođenje. „… koji nas po svom velikom milosrđu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih ponovno rodi za živu nadu“ (1 Pet 1,3).
  4. Oproštenje grijeha. „A ako Krist nije uskrsnuo, bez ikakve je vrijednosti vaša vjera; vi ste još u svojim grijesima“ (1 Kor 15,17).
  5. Sveti Duh. „Njega je, to jest Isusa, Bog uskrisio. Tome smo mi svi svjedoci. On, sad uzvišen Božjom desnicom, pošto je od Oca primio obećanog Duha Svetoga, izlio je ovo što sami i vidite i čujete“ (Dj 2,32-33).
  6. Nema osude izabranima. „Tko će ih osuditi? Isus Krist koji je umro – još bolje: koji je uskrsnuo – koji je s desne strane Bogu i koji posreduje za nas?“ (Rim 8,34).
  7. Isusovo osobno zajedništvo i zaštita. „Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta“ (Mt 28,20).
  8. Dokaz nadolazećeg suda. „[Bog] je odredio dan kada će pravedno suditi svemu svijetu preko čovjeka koga odredi za to, i svima pruži jamstvo uskrisivši ga od mrtvih“ (Dj 17,31).
  9. Spasenje od Božjeg budućeg gnjeva. „Čekate njegova Sina s nebesa, koga uskrisi od mrtvih – Isusa, našeg osloboditelja od srdžbe koja će doći“ (1 Sol 1,10; Rim 5,9).
  10. Naše vlastito uskrsnuće od mrtvih. „Znajući da će onaj koji je uskrisio Gospodina Isusa i nas s Isusom uskrisiti te nas zajedno s vama postaviti uza se“ (2 Kor 4,14; Rim 6,4; 8,11; 1 Kor 6,14; 15,20).

 

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/10-results-of-the-resurrection–2

Podijelite ovu objavu: