John Piper obilježava dostignuće u serijalu “Look at the Book” sa 252 završene epizode u Poslanici Efežanima.