6 stvari koje govore što smo u Isusu

[Bog] nas je spasio i pozvao svetim zvanjem ne po našim djelima, već po vlastitoj odluci i milosti koja nam je od vječnosti dana u Kristu Isusu. (2 Tim 1,9)

Biti „u Kristu Isusu“ nevjerojatna je stvarnost. Oduzima nam dah kad znamo što znači biti u Kristu. Ujedinjeni s Kristom. Povezani s Kristom.

  1. Ako ste „u Kristu“, poslušajte što to znači za vas:
    U Kristu Isusu vam je dana milost prije postanka svijeta. 2 Tim 1,9: „… milosti koja nam je od vječnosti dana u Kristu Isusu.“
  2. U Kristu Isusu ste izabrani od Boga prije stvaranja. Ef 1,4: „On nas u njemu sebi izabra prije stvaranja svijeta.“
  3. U Kristu Isusu Bog vas ljubi neraskidivom ljubavlju. Rim 8,38-39: „Siguran sam da nas neće ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni visina, ni dubina, ni bilo koje drugo stvorenje moći rastaviti od ljubavi Božje, koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.“
  4. U Kristu Isusu ste otkupljeni i oprošten je sav vaš grijeh. Ef 1,7: „u kome imamo otkupljenje njegovom krvlju, oproštenje grijeha, prema bogatstvu njegove milosti.“
  5. U Kristu Isusu opravdani ste pred Bogom i Božja je pravednost u Kristu uračunata vama. 2 Kor 5,21: „Njega koji je bio bez ikakva grijeha Bog učini mjesto nas grijehom, da mi u njemu postanemo pravednošću Božjom.“
  6. U Kristu Isusu postali ste novo stvorenje i Božje dijete. 2 Kor 5,17: „Ako je tko u Kristu, on je novi stvor; staro je nestalo, novo je, evo, nastalo.“ Gal 3,26: „Svi ste po vjeri sinovi Božji u Kristu Isusu.“

 

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/6-things-it-means-to-be-in-jesus

Podijelite ovu objavu: