Bog pokazuje svoju ljubav

A Bog pokazuje svoju ljubav prema nama time što, još dok bijasmo grješnici, Krist umrije za nas. (Rim 5,8, Varaždinski prijevod)

Primijetite da je glagol „pokazuje“ u sadašnjem vremenu, a „umrije“ u prošlome.

Sadašnje vrijeme podrazumijeva da je ovo pokazivanje neprekidan čin koji se nastavlja događati u današnjem i sutrašnjem vremenu.
Prošlo vrijeme „umrije“ podrazumijeva da se Kristova smrt dogodila jednom zauvijek i da se neće ponoviti. „Jer i Krist je jedanput umro zbog grijeha, pravedan za nepravedne, da nas privede Bogu“ (1 Pet 3,18).

Zašto Pavao koristi sadašnjost („Bog pokazuje“)? Očekivao bih da će Pavao reći: „Bog je pokazao (prošlost) svoju ljubav prema nama time što, dok još bijasmo grješnici, Krist umrije za nas.“ Nije li Kristova smrt bila pokazatelj Božje ljubavi? I nije li se pokazivanje dogodilo u prošlosti?

Mislim da se trag prema odgovoru nalazi nekoliko stihova prije ovoga. Pavao je upravo rekao da „nevolja rađa postojanost, a postojanost prokušanost, a prokušanost nadu. A nada ne postiđuje“ (stihovi 3-5, Varaždinski prijevod). Drugim riječima, cilj svega kroz što nas Bog provodi jest nada. On želi da se osjećamo nepokolebljivo, puni nade kroz sve nevolje.

Ali, kako to možemo?

Pavao odgovara u sljedećem retku: „Jer je ljubav Božja izlivena u srcima našim po Duhu Svetome koji nam je dan“ (stih 5, Varaždinski prijevod). Glagolosko vrijeme ovog stiha ukazuje na to da je Božja ljubav bila izlivena u našim srcima u prošlosti (kod našeg obraćenja), i još uvijek je prisutna i aktivna.

Bog nam je pokazao svoju ljubav kad je dao svoga jedinog Sina da umre jedanput zauvijek za naše grijehe u prošlosti (stih 8). Ali, on također zna da se ova prošla ljubav mora iskusiti u sadašnjoj stvarnosti (danas i sutra) ako ćemo imati strpljivost i prokušanost i nadu.

Stoga, On ne što je samo pokazao ljubav na Golgoti; On je i sad pokazuje po Duhu. Čini to tako što otvara oči našeg srca da „okusimo i vidimo“ slavu križa i jamstvo koje daje da nas ništa ne može rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu (Rim 8,39).

 

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/god-demonstrates-his-love

Podijelite ovu objavu: