Božja volja je da Mu se približite

Pristupajmo k njemu iskrena srca… (Heb 10,22)

Zapovijed koju imamo u ovom odjeljku je da se približimo Bogu. Glavni cilj pisca knjige Hebrejima je da se približimo Bogu, da imamo zajedništvo s njim, da se ne zadovoljimo kršćanskim životom udaljenim od Boga.

Približavanje nije fizički čin. Nije riječ o gradnji babilonske kule vlastitim postignućima kako biste dospjeli u nebo. Nije to nužno ni odlazak u crkvenu zgradu. Ili hodanje do oltara. To je nevidljivi čin srca. Možete to učiniti dok stojite potpuno mirno, ili dok ležite u bolničkom krevetu, ili u vlaku putujući na posao.

To je srž Evanđelja – o tome govore Getsemanski vrt i Veliki petak – da je Bog učinio zadivljujuće i skupe stvari kako bi nas približio sebi. Poslao je Svoga Sina da pati i umre kako bismo mu se kroz njega mogli približiti. Sve što je učinio u velikom planu otkupljenja dogodilo se da bismo se mi mogli približiti Njemu. A ta je blizina za našu radost i Njegovu slavu.

On nas ne treba. Ako ostanemo daleko, time ga ne osiromašujemo. Ne treba nas da bi bio sretan u zajedništvu Trojstva. Ali, On veliča Svoje milosrđe, dajući nam slobodan pristup kroz Svoga Sina, unatoč našem grijehu, jedinoj Stvarnosti koja može zadovoljiti naše duše potpuno i zauvijek; a to je On sam. „Pokazat ćeš mi stazu u život, puninu radosti pred licem Svojim, sebi zdesna blaženstvo vječno.“ (Ps 16,11)

To je Božja volja za vas, čak i dok ovo čitate. Zato je Krist umro – da biste se približili Bogu.

 

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/god-s-will-is-that-you-draw-near

Podijelite ovu objavu: