Budućnost za neuspjele

„Ne bojte se! Vi ste doduše učinili sve ovo zlo, ali sada ne ostavljajte više Jahvu, nego služite Jahvi svim svojim srcem. Ne priklanjajte se više ništavim idolima koji vam ništa ne koriste, ništa vam ne pomažu, jer su samo ništavila.“ (1 Sam 12,20-21)

Kad su Izraelci došli do točke gdje su se bojali i pokajali za svoj grijeh zato što su zahtijevali od Samuela da im da kralja, onda dolazi dobra vijest: „Ne bojte se! Vi ste doduše učinili sve ovo zlo, ali sada ne ostavljajte više Jahvu, nego služite Jahvi svim svojim srcem. Ne priklanjajte se više ništavim idolima koji vam ništa ne koriste, ništa vam ne pomažu, jer su samo ništavila“ (12,20-21).

To je Evanđelje: Čak iako ste griješili u velikoj mjeri i strašno osramotili Gospodina, čak iako sad imate kralja, što je bio grijeh dobiti, čak iako se taj grijeh ne može poništiti ili njegove bolne posljedice tek trebaju doći, unatoč svemu tome, postoji budućnost i nada.

Ne bojte se! Ne bojte se!

Onda u 22. stihu nalazimo temelj Evanđelja: „A Jahve neće odbaciti svoga naroda, radi velikog imena svoga, jer se Jahve udostojao da vas učini svojim narodom.“

 

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/a-future-for-failures

Podijelite ovu objavu: