Davatelj dobiva slavu

Zato i molimo svagda za vas da vas Bog naš učini dostojnima ovoga poziva i dovede do punine svako zadovoljstvo Njegovom dobrotom i djelo vjere u sili, da bi se proslavilo ime Gospodina našega Isusa Krista u vama i vi u njemu – po milosti Boga našega i Gospodina Isusa Krista. (2 Sol 1,11-12, Varaždinski prijevod)

Dobra je vijest da je Bog zamislio da se Njegova slava veliča kroz prakticiranje Milosti.

Budite sigurni, Bog se proslavlja kroz snagu svoga gnjeva (Rim 9,22), ali nekoliko puta u Novome zavjetu (i Starom zavjetu, na primjer, Izaija 30,18) kaže da trebamo iskusiti Milost kako bi Bogu pripala slava.

Razmislite kako to djeluje u molitvi u 2. Solunjanima 1,11-12.

Pavao moli da Bog ostvari svako naše dobro nastojanje.

Kako? On moli da sve bude učinjeno Božjom „silom“. Da naša djela budu „djela vjere“.

Zašto? Da bi Isus bio proslavljen u nama.

Znači da davatelj dobiva slavu. Bog daje silu. Bog dobiva slavu. Mi imamo vjeru; On daje silu. To je pogodba koja nas drži poniznima i sretnima, a Njega čini vrhovnikom i slavnim.

Zatim Pavao kaže da je Kristova slava „po milosti Boga našega i Gospodina Isusa Krista“. Božji odgovor na Pavlovu molitvu, u kojoj nas poziva da se oslonimo na Božju silu kako bismo činili dobra djela, jest milost. Božja sila, koja omogućuje da činite ono što ste odlučili, jest milost.

Vidimo kako ovo načelo iznova djeluje u Novome zavjetu. Pouzdajte se u Boga da će vam milostivo otvoriti mogućnost djelovanja i On dobiva slavu kad pomoć dođe.

Mi dobivamo pomoć. On dobiva slavu.

Zato je kršćanski život, a ne samo kršćansko obraćenje, dobra vijest.

 

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/the-giver-gets-the-glory

Podijelite ovu objavu: