Photo by Bruno van der Kraan on Unsplash

Deset stvari koje se treba znati o Kristovu gospodstvu

1. Krist je Gospodin nad svim zato što je on Bog.

Otac je Bog, Sin je Bog i Duh Sveti je Bog. Bog vlada nad svim stvarima i svojom providnošću sve ima pod kontrolom (Ps. 103,19). Stoga je također istina da svaka božanska osoba vlada nad svim. Krist vlada nad svim. Ovo pravilo se očituje ne samo kroz obuhvatnost (u cijelom prostoru, svom vremenu i svim područjima ljudske aktivnosti), već i u njegovim detaljima – nad svakim vrapcem, svakom vlasi kose i svakim atomom.

2. Krist je Gospodin nad svime jer je u svojoj ljudskoj prirodi bio savršeno poslušan, stekao spasenje za nas i dobio je univerzalnu vlast kao nagradu.

Kao rezultat njegova uskrsnuća i uzašašća, Krist je ustoličen s desne strane Boga Oca, s univerzalnom vlašću:

… koju (Bog Otac) na djelu pokaza u Kristu, kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima iznad svakog Vrhovništva i Vlasti i Moći i Gospodstva i svakog imena imenovana ne samo na ovom svijetu nego i u budućemu. Sve mu podloži pod noge, a njega postavi – nad svime – Glavom Crkvi, koja je Tijelo njegovo, punina Onoga koji sve u svima ispunja. (Ef. 1,20-23)

Krist je jedna osoba, a njegova vladavina nad svim stvarima jedinstveno je pravilo. A On to može činiti zbog dva razloga: zato što je Bog, a također i zato što je svojim uskrsnućem i uzašašćem postigao konačnu pobjedu nad grijehom i smrću. On je Bog i čovjek u jednoj osobi, na prijestolju svemira.

3. Krist ima autoritet i nad vjernicima i nevjernicima.

Razlika je u tome što vjernici priznaju i podređuju se njegovoj vlasti, s radošću zbog spasenja koje su primili u njemu.

Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode…“ (Mt. 28, 18-19).

4. Moramo se pokoravati Kristu u svemu.

Međutim, našom poslušnošću ne zarađujemo naše spasenje niti pridonosimo tome da postanemo spašena osoba. Opravdani smo Božjom milošću kao darom (Rim. 3,24). To je sve Božje djelo (Ef. 2,8). Kristova savršena poslušnost, a ne naša poslušnost, donijela nam je oprost naših grijeha i sve blagodati spasenja.

Spašeni smo tako što smo ujedinjeni s njim po Duhu Svetom i pouzdanjem samo u njega za naše spasenje. Istinska poslušnost je prinos koji dajemo u znak zahvalnosti Bogu, jer smo već spašeni. Budući da smo spašeni, osnaženi smo Duhom Kristovim i donosimo plod Duha (Gal. 5,22-23).

5. Mi trebamo služiti Kristu cijelo vrijeme, sa svim što jesmo, sa svim srcem.

Mi služimo iz nekoliko razloga koji se preklapaju:

  • Krist je ustoličen i zaslužuje našu poslušnost.
  • Krist je predivan i potpuno dostojan sveg našeg služenja.
  • Božja je zapovijed da mu služimo.
  • Stvoreni smo i dizajnirani te određeni za služenje Bogu.
  • Najdublje zadovoljstvo i radost u životu naći ćemo samo kroz služenje njemu.
  • Duh Sveti nas osnažuje za služenje.

U služenju Kristu služimo zajedno Ocu, Sinu i Duhu Svetom, budući da se različite božanske osobe međusobno ispunjavaju.

6. Sredstva milosti vode nas i opremaju nas da rastemo u služenju Kristu.

Ne bismo trebali pretpostaviti da je naša usluga izgrađena samo na ljudskim naporima. Bog u Kristu daje sredstva milosti da nas vodi, opremi i osnaži. Ta sredstva uključuju čitanje Biblije, proučavanje Biblije, propovijedanje, sakramente (krštenje i Gospodnja večera), molitvu i zajedništvo s drugim svetima u crkvi, Kristovom tijelu. Ta sredstva postaju učinkovita kroz prisutnost i moć Duha Svetoga u nama.

Uz to, možemo primiti dodatnu okrijepu kroz teološka razmišljanja i primjere prethodnih generacija kršćana. Vođe reformacije i istaknute osobe poput Johna Calvina i Abrahama Kuypera, pažljivo su i duboko razmišljali o tome što znači služiti Kristu cijelim životom.

7. Služenje Kristu čini veliku razliku u svakom području života.

Kršćanski vjernici radikalno se razlikuju od nevjernika u sklonostima svojeg srca. Ova radikalna razlika je izražena konstantno u svakom području života. Naše motivacije se razlikuju od nevjernika. Na zakon i svijet gledamo drugačije jer priznajemo da zakon dolazi od Boga te da je svijet vođen Božjom providnošću. Na sebe gledamo drugačije jer znamo da smo stvoreni na Božju sliku i da pripadamo njemu. Imamo različite svrhe od nevjernika. Mi služimo Bogu i njegovom kraljevstvu, dok oni služe drugim ciljevima koji su poput lažnih bogova.

Razlike u početnoj točki rezultiraju razlikama čak i u područjima koja mnogi ljudi smatraju “religiozno neutralnim”, poput znanosti te matematike. Politika, rad, društveni odnosi, društvene institucije, financije i umjetnost trebaju kršćansko promišljanje, kao što je ono potrebno i u područjima poput crkve, braka, roditeljstva i domaćinstva koja su češće dobivala na značaju.

8. Zbog Kristova gospodstva nad svijetom, ponekad učimo i surađujemo s nevjernicima na kratkoročnim projektima.

To možemo činiti jer ih Bog, kroz svoju opću milost, sprječava da stalno i do kraja očituju buntovne sklonosti svojih srca.

9. Krist daje specifičan autoritet i odgovornosti ljudima u različitim područjima života.

Autoritet dolazi od Boga, to nije puki ljudski izum. Sav čovjekov autoritet ograničen je jer ga je Bog delegirao preko svoga Sina. Odgovornosti službenika civilne vlasti, roditelja, crkvenih vođa (pastora i starješina), poslovnih vođa (vlasnika i menadžera), učitelja, umjetnika, poljoprivrednika i tako dalje, ograničene su Bogom, a navedene odgovornosti se razlikuju po stupnju i vrsti autoriteta koji im je dan. Kršćani moraju proučavati Bibliju i razmotriti njezine etičke implikacije za naše odgovornosti u svakom području života.

10. Kroz Krista Bog uspostavlja izraženu razliku između crkve i drugih institucija na zemlji.

Prava crkva je tijelo Kristovo, sveta jer Duh Sveti prebiva u njoj. Ona se očituje na ovoj zemlji kroz lokalna okupljanja Kristova tijela, a također je ustoličena s Kristom na nebu (Ef. 2,6). Po Božjem vlastitom odabiru ona se razlikuje od drugih institucija po tome što je sveta i jedinstveno osnažena Duhom Svetim da ostvari Božju namjeru kroz svoju ulogu u učeništvu te podizanju vjernika. Vjernici tretiraju članove crkve drugačije od svijeta.

Ta je osobitost sasvim sukladna s time da je crkva izvor ohrabrenja i osnaživanja kršćana da služe Bogu cijelo vrijeme, svog života te izvan granica i odgovornosti karakterističnih za crkvu kao institucije.

This article was translated by permission from the original English article published by Crossway.
Izvor: https://www.crossway.org/articles/10-things-you-should-know-about-the-lordship-of-christ/

O autoru:

Vern S. Poythress

Vern S. Poythress (Dr.sc. Harvard University; ThD. Stellenbosch University) istaknuti je profesor Novog zavjeta, biblijskog tumačenja i sustavne teologije na Westminster Theological Seminaryju u Philadelphijii gdje predaje već četiri desetljeća. Osim što je stekao šest akademskih stupnjeva, autor je brojnih knjiga i članaka o tumačenju Biblije, jeziku i znanosti.

Podijelite ovu objavu:
Vezane vijesti