Divan Božji plan

A kad odluči onaj koji me izdvoji u utrobi majke moje i pozva svojom milošću… (Gal 1,15)

Razmislite o Pavlovu obraćenju, Kristovoj suverenosti, i o tome što Pavlovi grijesi imaju s vašim spasenjem.

Pavao je rekao da ga je Bog „izdvojio u utrobi majke“ i onda ga je na putu za Damask „pozvao svojom milošću“ (Gal 1,15). Znači da je između Pavlova rođenja i njegova poziva na putu za Damask on već bio izabrano, ali ne još pozvano Božje oruđe (Dj 9,15; 22,14).
Dakle, Pavao je tukao, utamničavao i ubijao kršćane, kao Bogom izabrani, uskoro postavljeni kršćanski misionar.

„Kad sam bio na putu i približio se Damasku, odjednom me oko podne obasja velika svjetlost s neba. Padoh na zemlju i čuh glas gdje mi govori: ‘Savle, Savle, zašto me progoniš?’“ (Dj 22,6-7)

Nije bilo načina to poreći ili izbjeći. Bog ga je izabrao prije negoli se rodio. A sad će to i pokazati. Kristova je riječ bila suverena. Nije bilo pregovaranja.

„Ustani i nastavi put u Damask pa će ti se ondje kazati sve što ti je određeno da činiš.“ (Dj 22,10)

Damask nije bilo Pavlovo konačno pokoravanje Kristu slobodnom voljom nakon desetljeća neuspješnoga božanskog napora da ga spasi. Bog je imao vrijeme kad ga je izabrao (prije negoli je rođen) i vrijeme kad ga je pozvao (na putu za Damask). Pavao se pokorio kad je Bog pozvao.

Stoga, grijesi koje je Bog dopustio između Pavlova rođenja i Njegova poziva bili su dio plana, s obzirom na to da je Bog mogao učiniti da se Damask dogodi ranije.

Imamo li ideju kakav je mogao biti plan za te grijehe? Da. Oni su dopušteni radi vas i mene – radi svih koji se boje da su sagriješili toliko da su otpali iz milosti. Ovako Pavao povezuje svoje grijehe s vama.

„Mene koji sam prije bio hulitelj (Boga), progonitelj i nasilnik. Ali sam postigao milosrđe… upravo zato da na meni, prvome, Krist Isus pokaže svu svoju strpljivost za primjer onima koji će vjerovati u njega da postignu život vječni.“(1 Tim 1,13, 16)

O, kako su divni Božji planovi u suverenom spasenju tvrdih grešnika!

 

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/the-sweet-designs-of-god

Podijelite ovu objavu: