Evanđelje sažeto u šest točaka

Jer i Krist je jedanput umro zbog grijeha, pravedan za nepravedne, da nas privede k Bogu. (1. Petrova 3:18)

Ovdje je sažetak Evanđelja što nam može pomoći razumjeti ga i uživati u njemu!

1. Bog nas je stvorio na svoju slavu.
„Sinove mi dovedi izdaleka, i kćeri moje s kraja zemlje, sve koji se mojim zovu imenom, i koje sam na svoju slavu stvorio, koje sam sazdao i načinio“ (Iz 43,6-7). Bog je sve nas stvorio na svoju sliku kako bismo pronosili, ili reflektirali, Njegov karakter i moralnu ljepotu.

2. Svaki bi čovjek trebao živjeti na Božju slavu.
„Bilo da jedete, bilo da pijete, bilo da što drugo činite, sve činite na slavu Božju“ (1 Kor 10,31). Način kako živjeti na Božju slavu je voljeti ga (Mt 22,37), pouzdati se u Njega (Rim 4,20), biti mu zahvalan (Ps 50,23), i biti mu poslušan (Mt 5,16). Kad činimo ove stvari, pronosimo Božju slavu.

3. Svi smo sagriješili i lišeni smo Božje slave.
„Svi su sagriješili lišeni su Božje slave“ (Rim 3,23). „Jer iako su upoznali Boga, nisu mu iskazali ni slavu ni zahvalnost kao Bogu… zamijenili su slavu besmrtnoga Boga kipovima“ (Rim 1,21-23). Nitko od nas nije ljubio niti se pouzdavao niti bio poslušan Bogu kako smo trebali biti.

4. Svi zaslužujemo vječnu kaznu.
„Jer je plaća grijeha (vječna) smrt, a milosni dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu Gospodinu našemu“ (Rim 6,23). Oni koji se nisu pokorili Gospodinu Isusu „bit će kažnjeni vječnom propašću: udaljeni od Gospodnjega lica i od njegove silne slave“ (2 Sol 1,9). „Ovi će otići u muku vječnu, a pravednici u život vječni“ (Mt 25,46).

5. U svojoj velikoj milosti, Bog je poslao svoga jedinog Sina Isusa Krista da za grešnike providi put u vječni život.
„Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni (Iv 3,16). „Krist nas je otkupio od prokletstva Zakona postavši mjesto nas proklet“ (Gal 3,13). „Jer i Krist je jedanput umro zbog grijeha, pravedan za nepravedne, da nas privede k Bogu“ (1 Pet 3,18).

6. Vječni je život besplatan dar svima koji se pouzdaju u Krista kao Gospoda i Spasitelja.
„Vjeruj u Gospodina Isusa pa ćeš se spasiti ti i tvoj dom“ (Dj 16,31). „Ako ustima svojim priznaješ Isusa Gospodina i srcem svojim vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen“ (Rim 10,9). „Da, milošću ste spašeni – po vjeri. To ne dolazi od vas; to je dar Božji! To ne dolazi od djela, da se tko ne bi hvalisao“ (Ef 2,8-9). „S Kristom sam razapet na križ; živim – ali ne više ja, nego Krist živi u meni: život koji sada provodim u tijelu, provodim u vjeri u Sina Božjega, koji mi je iskazao ljubav i samoga sebe za mene predao“ (Gal 2,19-20).

 

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/a-six-point-summary-of-the-gospel

Podijelite ovu objavu: