Istinska nasuprot lažne vjere

Tako se i Krist jednom prinese da ponese grijehe mnogih. Drugi put će se, bez grijeha, ukazati onima koji ga iščekuju na spasenje. (Heb 9,28, Varaždinski prijevod)

Pitanje koje leži pred svima nama je: Jesmo li uključeni u „mnoge“ čije je grijehe ponio? I hoćemo li biti spašeni kad ponovno dođe?

Odgovor na to pitanje iz Poslanice Hebrejima 9,28 je: „Da, ako ga iščekujemo.“ Možemo znati da su naši grijesi odneseni i da ćemo biti sigurni pred Sudom ako vjerujemo Kristu na takav način da nam to stvara čežnju za Njegovim dolaskom.

Postoji lažna vjera koja tvrdi da vjeruje u Krista, ali je samo polica osiguranja od požara. Lažna vjera „vjeruje“ samo kako bi izbjegla pakao. Nema stvarne čežnje za Kristom. Zapravo, radije bi voljela da ne dođe, tako da možemo imati što je više moguće zadovoljstava ovoga svijeta. Ovo pokazuje da srce nije s Kristom, već sa svijetom.

Dakle, naše je pitanje: Imamo li čežnju za dolaskom Kristovim? Ili želimo da On čeka dok naše ljubavne afere s ovim svijetom završe? To je pitanje koje testira istinitost naše vjere.

Budimo kao Korinćani, koji su „čekali objavljenje Gospodina našega Isusa Krista“ (1 Kor 1,7), i kao Filipljani, čija je „domovina na nebesima, odakle i Spasitelja postojano očekuju, Gospodina Isusa Krista“ (Fil 3,20).

To je pitanje za nas. Volimo li Njegovo pojavljivanje? Ili volimo svijet i nadamo se da Njegovo pojavljivanje neće prekinuti naše svjetovne planove? Vječnost visi o tome pitanju.

 

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/authentic-vs-phony-faith

Podijelite ovu objavu: