Isus će dovršiti misiju

Ova Radosna vijest o Kraljevstvu propovijedat će se po svemu svijetu, svim narodima za svjedočanstvo, i tada će doći svršetak. (Mt 24,14)

Ne znam za više ohrabrujuće misionarsko obećanje nego ove Isusove riječi.

Ne: Ova bi se Radosna vijest trebala propovijedati.
Ne: Ova bi se Radosna vijest mogla propovijedati.
Nego: Ova će se Radosna vijest propovijedati.

To nije veliko poslanje, niti velika zapovijed. To je velika sigurnost, veliko pouzdanje.

Tko se može usuditi tako govoriti? Kako on zna da će tako biti? Kako netko može biti siguran da Crkva neće podbaciti u svome misionarskom zadatku?
Odgovor: Milost za misionarskom službom je neodoljiva, kao i milost za obnovom. Krist može obećati propovijedanje po cijelom svijetu jer je suveren. On zna budući uspjeh misije jer stvara budućnost. Svi će narodi čuti!

„Narod“ nije moderna „država“. Kad je Stari zavjet govorio o narodima, to se odnosilo na grupe poput Jebusejaca, Perižana, Hivijaca, Amorićana, Moabaca, Kanaanaca i Filistejaca. „Narodi“ su etničke skupine sa svojom posebnom kulturom. Psalam 117,1: „Hvalite Jahvu, svi puci, slavite ga, svi narodi!“

Kao suvereni Božji Sin i Gospod Crkve, Isus je jednostavno uzeo svoj božanski plan i naveo ga kao apsolutnu sigurnost: „Ova Radosna vijest o Kraljevstvu propovijedat će se po svemu svijetu, svim narodima za svjedočanstvo.“

Završetku je svjetskih misija apsolutno osiguran uspjeh. Ne mogu podbaciti. Nije li onda razumno da molimo s velikom vjerom, da ulažemo s velikim uvjerenjem i da idemo s osjećajem sigurne pobjede?

 

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/jesus-will-finish-the-mission

Podijelite ovu objavu: