Photo by Hannah Busing on Unsplash

Isus, samo Isus – Što ‘Samo Krist’ stvarno znači?

Samo Isus. U Kristu se nalazi sve što dobivamo od Boga. Ne dobivamo ništa više i ništa drugo osim njega. On je odgovor na svaku našu potrebu.

Jeste li ste zbog toga razočarani? Jeste li očekivali nešto novije? Ili, lakše? Ili, više cool? Žao mi je, ali jedino Isus! On je utjelovljeni Bog i sve što Bog daje, daje nam u njemu i kroz njega. Možda to zvuči kao dosadna vijest. Međutim, dok razmatramo veliki moto Reformacije „Samo Krist“, nadam se da će to ushititi vaše srce.

Ovaj čovjek, koji je davno hodao Zemljom, i danas živi. I danas komunicira s nama. Uklanja naše krivice i krijepi nas oprostom. Ispunjava našu čeznutljivu samoću svojim nježnim prisustvom koje nas nikada neće napustiti. Usmjerava naše lutajuće živote u smislene i vječne službe. Poziva nas da napustimo našu beskrajnu sebičnost i prigrlimo obilan život ljubavi. Samo Isus je nebo ispunjeno tolikim zvijezdama da ih ne možemo sve prebrojati. Nikada ne možemo dosegnuti kraj ljepote i otajstva koje čekaju da ih istražimo. Uvijek ih je sve više.

Obnavljanje Krista

Glavna obilježja Reformacije često se izražavaju kroz pet sola, odnosno pet „samo“ koje je trebalo obnoviti kako bi se kršćani ponovno spojili sa Spasiteljem. Prva je sola Samo Krist. Cijelo naše spasenje, uključujući naše opravdanje, dolazi od Isusa Krista, i ni od koga i ni od čega drugog.

Samo Isus je nebo ispunjeno tolikim zvijezdama da ih ne možemo sve prebrojati. Nikada ne možemo dosegnuti kraj ljepote i otajstva koje čekaju da ih istražimo. Uvijek ih je sve više.

Reformatori su radili na tome da naglase što je Samo Krist značilo u kontekstu nezgrapnih i teških zahtjeva srednjovjekovne Crkve. Crkva je sakrila Krista. Sakrila ga je od običnih vjernika. Međutim, vraćanje Samo Krista kao besplatnoga dara Božjega za naše opravdanje, slomilo je ove barijere i vratilo Isusa nazad njegovu narodu.

Naravno, oni koji pripadaju Gospodinu u svakom vremenu, skloni su staviti sjenu na žarko svijetlo koje govori Samo Krist. Dakle, idemo onda razmotriti tri aspekta toga što Samo Krist može značiti za zapadnjačku kulturu 21. stoljeća, u kojoj živimo. Samo Krist znači da nam Bog daje pojedinačnoga Isusa, daje nam jedino Isusa i daje nam potpunog Isusa.

Bog nije prema nama jedno jutro ljuti „starozavjetni Bog“, a onda dragi „novozavjetni Bog“ iduće jutro. Kada vidimo Isusa, imamo čisti pogled na trojedinoga Boga.

Pojedinačni Isus

Dobri mentori su mi neprestano ponavljali ovu istinu: Ne postoji ni jedan bog iza Isusovih leđa. Bog nije ništa drugo osim onoga tko On jest u Isusu Kristu. Isus je „odsjaj Slave i otisak Bića njegova“ (Heb 1,3). Bog nije prema nama jedno jutro ljuti „starozavjetni Bog“, a onda dragi „novozavjetni Bog“ iduće jutro. Kada vidimo Isusa, imamo čisti pogled na trojedinoga Boga.

Isus je sam rekao: „Tko je vidio mene, vidio je i Oca“ (Iv 14,9). Nije Bog Otac tamo negdje i onda Bog Sin tamo negdje drugdje (a Duh Sveti leti uokolo). Postoji samo „Ja sam u Ocu i Otac je u meni“ (Iv 14,10). U Isusu „se svidjelo Bogu u njemu nastaniti svu Puninu“ (Kol 1,19). Kao taj određeni čovjek, koji je bio ovoliko visok i govorio onakvim tonom glasa, koji je imao sebi svojstven hod i jedinstven miris: utjelovljeni Bog. Uistinu, postoji razlog zašto samo kršćani štuju ljudskoga utemeljitelja njihove vjere. Jer, koliko ludo zvučalo, mi navješćujemo da je upravo taj Isus, od svih ljudi koji su ikada živjeli, Bog u tijelu.

Neki su pokušali izbjeći ovaj skandal i ovu ludost (1. Kor 1,22) tako što su htjeli odvojiti Isusa od njegove titule Krist. Liberalni je teolog jednom rekao: „Ima više u Kristu nego što nalazimo u Isusu.“ Drugi je pisao o „univerzalnom Kristu“. Krist bi tako postao načelo ili moć koju je Isus utjelovio – načelo koje mi isto možemo utjelovljavati ako poput njega živimo autentično. 

Drugi ipak postavljaju pitanje: „Tko je Isus bio prije nego što je Crkva odlučila da je Bog?“ Njihova je namisao pronaći pravoga Isusa tako što će proglasiti neautentičnima sve njegove tvrdnje da je Sin Božji. Ne možemo li se svi samo vratiti poniznom, mudrome rabinu iz Nazareta, koji rasvjetljuje put – kojih je navodno mnogo – prema jednome Bogu? Ne, Samo Krist znači da je Isus iz evanđelja jedinstveni te potpuno ljudski i potpuno božanski Spasitelj.

Možemo često, nesvjesno, razviti neki sustav samospasenja. Ne, ne za konačno spasenje, ali za trenutni osjećaj da je naš odnos s Bogom danas dobar.

Jedino Isus

Ovaj drugi vid otkriva nam izobličenje koje čine čak i dobri reformirani kršćani. Znamo da Samo Krist znači kako nema druge osobe ili puta po kojemu možemo biti u ispravnom odnosu s Bogom. Pavao ovako piše: „Jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovjek – Krist Isus, koji sebe samog dade kao otkup za sve“ (1. Tim 2,5-6). Konačno se spasenje oslanja na Isusovu pravednost kao osnovni temelj. Samo Isus spašava za cijelu vječnost.

To je naša duboka teologija koju ispovijedamo. Međutim, u našoj svakodnevnoj radnoj teologiji, možda se oslanjamo više na onu vrstu pravednosti koju možemo sami stvoriti. Možemo često, nesvjesno, razviti neki sustav samospasenja. Ne, ne za konačno spasenje, ali za trenutni osjećaj da je naš odnos s Bogom danas dobar. To su načini na koje sami sebe uvjeravamo da je sve u redu. Možemo razotkriti beznačajnost ovih umirujućih strategija tako što slušamo kako to zvuči kada neke od njih zamijenimo s bogatstvima Samo Krista.

U Efežanima 2, Pavao podsjeća crkvu koliko su nekoć bili udaljeni od Boga. Bili su stranci njegovim savezima i obećanjima, djeca gnjeva, mrtvi u svojim prijestupima. Onda je stigla intervencija: „Ali Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa, oživi zajedno s Kristom – milošću ste spašeni!“ (Ef 2,4-6)

Bijasmo mrtvi, ali Bog nas oživi samo kroz Krista. Ne postoje vijesti koje donose veću radost i olakšanje. No ja se oslanjam na druge priče da me utješe. Kako glupo zvuče kada ih umetnemo u ovo spasenje:

Ali Bog, čitajući vaš životopis, bio je toliko zadivljen da vas je oživio zajedno s Kristom.
Ali Bog, primijetivši kako odlično izgledate nakon što ste promijenili ishranu i počeli češće vježbati, oživi vas zajedno s Kristom.
Ali Bog, jer ste privukli njegovu pažnju svojim djelima kreativnog suosjećanja, oživi vas zajedno s Kristom.

Smiješno! Sve moje oslanjanje na ispravnost koja se temelji na mojoj vlastitoj vrijednosti, biva spaljeno u vatri izjave Jedino Isus, kako svakoga trenutka u sadašnjosti tako i u vječnosti.

 Potpuni Isus

Naposljetku, Samo Krist, znači da nam Bog nema dati što drugo osim onoga što nam daje u Isusu. Međutim, dobiti Isusa znači dobiti sve. Sjedinjeni s njime po Duhu Svetom kroz vjeru, primamo sve blagoslove koje nam je Isus pribavio. Tako Pavao može izjaviti da nas je Bog premjestio u „Krista Isusa“, koji nam je postao Božja mudrost, pravednost, posvećenje i otkupljenje (1. Kor 1,30).

Samo je on naša pravednost i naše spasenje, ne samo u vječnosti, nego i sada dok živimo i radimo, potrebiti osjećaja ispravnosti. Ne daje nam ništa manje doli samog sebe. Samo Krist. Jedino Isus. On je sve što nam treba.

Ova slava svladava naše oči. Borimo se dok pokušavamo izravno gledati u njezin sjaj. Primamo tek djeliće onoga što znači imati cijeloga Isusa, promatrajući blagoslove koji dolaze iz našega jedinstva s njim. Vratimo se nazad riznici iz Efežana, konkretno na stihove 1,3-14. Pavao piše da u Kristu dobivamo:

  •          svaki duhovni blagoslov u nebesima,
  •          radost spoznaje da smo izabrani prije postanka svijeta,
  •          obećanje da će nas učiniti svetima i bez mane,
  •          vječno otkupljenje njemu kao sinovi,
  •          otkupljenje kroz njegovu krv, oprost naših bezakonja,
  •          obilnost blagoslova njegove milosti,
  •          dar spoznaje otajstva Božje volje: njegovi naumi da ujedini sve u Kristu, sve na nebesima i sve na Zemlji,
  •          baština na nebesima,
  •          Duh Sveti u našim srcima kao pečat i jamstvo.

U tome što nam Otac daje potpunog Isusa, čini nas draguljima u kruni njegove slave. Postajemo razlozi zašto se trojedinoga Boga slavi. Samo Krist znači samo Isus. No, ovaj jedinstveni čovjek Isus je utjelovljeni Bog. Samo je on naša pravednost i naše spasenje, ne samo u vječnosti, nego i sada dok živimo i radimo, potrebiti osjećaja ispravnosti. Ne daje nam ništa manje doli samog sebe. Samo Krist. Jedino Isus. On je sve što nam treba.

Used with permission from Desiring God.

Izvor: https://www.desiringgod.org/articles/jesus-only-jesus

O autoru:

Gerrit Scott Dawson

Gerrit Scott Dawson je pastor crkve First Presbyterian Church u Baton Rougeu, Louisiana, i autor knjige Raising Adam: Why Jesus Descended into Hell.

Podijelite ovu objavu:
Vezane vijesti