Jedina trajna sreća

Tako se i vi sada žalostite, ali ću vas opet vidjeti, te će se obradovati vaše srce, i vaše vam radosti nitko neće moći uzeti. (Iv 16,22)

„Vaše vam radosti nitko neće moći uzeti“ jer vaša radost dolazi od prebivanja s Isusom, a Isusovo uskrsnuće znači da nikad nećete umrijeti; nikad se nećete rastati od Njega.

Vidite, dvoje je istinito ako vam se vaša radost nikad neće uzeti. Jedna je da će izvor vaše radosti postojati vječno, a druga da ćete vi postojati vječno. Da ste ili vi ili izvor vaše radosti smrtni, vaša bi radost bila uzeta od vas.

O, kako puno ljudi se zadovoljilo time! Jedi, pij, veseli se – oni kažu – jer sutra umireš, i to je to (Lk 12,19). Hrana ne traje vječno i ja neću postojati vječno. Zato, iskoristimo ovo najbolje što možemo dok još možemo. Kakve li tragedije!

Ako ste kušani razmišljati na ovaj način upravo sada, molim vas da razmislite sa svom ozbiljnošću da, ako je vaša radost prebivanje s Isusom, „Vaše vam radosti nitko neće moći uzeti“ – niti u ovom životu, a niti u onome koji dolazi.

Ni život, ni smrt, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni visina, ni dubina, ni bilo koje drugo stvorenje neće nam moći uzeti radost u Isusu Kristu (vidi Rim 8,38-39).

Radost je prebivanja s Isusom neprekinuta linija odsad do vječnosti. Neće biti prerezana ni Njegovom ni našom smrću.

 

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/the-only-enduring-happiness

Podijelite ovu objavu: