Kad je Bog 100% na našoj strani

Među ovima smo nekoć i mi svi živjeli u svojim tjelesnim požudama vršeći prohtjeve tijela i svog samovoljnog mišljenja i bili po naravi djeca srdžbe kao i svi ostali. (Ef 2,3)

Sav Božji gnjev, sva osuda koju zaslužujemo, sve se slilo na Isusa. Svi Božji zahtjevi za savršenstvom i pravednošću bili su ispunjeni po Kristu. U trenutku kad vidimo (po milosti!) to Blago i prihvatimo ga na Njegov način, Njegova se smrt računa kao naša smrt, i njegova osuda kao naša osuda, i njegova pravednost kao naša pravednost, i Bog neopozivo i vječno staje 100% na našu stranu u jednom trenutku.

Pitanje koje ovdje ostaje neodgovoreno jest: „Ne naučava li Biblija da je u vječnosti Bog tijekom izbora na nas stavio svoju naklonost?“

Drugim riječima, mislioci će pitati: „Je li Bog stao 100% na našu stranu samo u trenutku vjerovanja i zajedništva s Kristom i opravdanja? Nije li on 100% za nas već u činjenici što nas je sebi izabrao prije postanka svijeta?“ Pavao u Efežanima 1,4-5 kaže: „On [Bog] nas u njemu [Isusu] sebi izabra prije stvaranja svijeta, da budemo sveti i bez mane pred njim; u ljubavi nas predodredi sebi za sinove po Isusu Kristu.“

Nije li onda Bog još od vječnosti 100% na strani izabranih? Odgovor ovisi o značenju riječi „100%“.

Terminom „100%“ želim pokušati očuvati biblijsku istinu koju nalazimo u nekoliko odjeljaka u Pismu. Na primjer, u Efežanima 2,3, Pavao kaže da su kršćani bili „djeca srdžbe“ prije negoli su oživljeni u Kristu Isusu: „Među ovima [sinovima neposlušnosti] smo nekoć i mi svi živjeli u svojim tjelesnim požudama vršeći prohtjeve tijela i svoga samovoljnog mišljenja i bili po naravi djeca srdžbe kao i svi ostali.“

Pavao govori da je, prije obnove, Božji gnjev bio na nama. Izabrani su bili pod gnjevom. To se promijenilo kad nas je Bog oživio u Kristu Isusu i probudio nas da vidimo istinu i ljepotu Kristovu, tako da ga prihvatimo kao onoga koji je umro za nas i kao onoga čija se pravednost uračunava kao naša zbog našeg sjedinjenja s Isusom. Prije negoli nam se to dogodilo, bili smo pod Božjim gnjevom. Zatim, zbog vjere u Krista i zajedništva s njim, sav je Božji gnjev bio maknut, a On je onda postao, u tome smislu, 100% na našoj strani.

Stoga, radujte se istini da će vas Bog očuvati. On će vas dovesti do kraja jer je u Kristu 100% na vašoj strani. I stoga, doći do kraja, ne znači da je tad Bog 100% za vas. To je samo posljedica činjenice da je On već sad 100% na vašoj strani.

 

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/when-god-becomes-100-for-us

Podijelite ovu objavu: