Kako mogu biti ispunjen duhom

Uistinu, sve što je nekoć napisano, napisano je nama za pouku, da strpljivošću i utjehom, koje daje Pismo, trajno imamo nadu. (Rim 15,4)

Kako možemo biti ispunjeni Svetim Duhom? Kako možemo iskusiti izlijevanje Svetog Duha na svoju Crkvu koje nas ispunjava nesavladivom radošću, oslobađa i osnažuje da ljubimo one oko sebe na tako istinske načine da oni budu zadobiveni za Krista?

Odgovor: Meditirajte dan i noć nad neusporedivim Božjim obećanjima koja daju nadu. Kao što nam pokazuje stih iznad, to je način na koji je Pavao držao svoje srce punim nade, radosti i ljubavi.

Potpuna sigurnost nade dolazi iz meditacije nad obećanjima iz Božje Riječi. A to nije u suprotnosti s rečenicom osam stihova dalje, koja kaže da je Duh Sveti taj koji nam daje nadu (Rim 15,13). To je zato što je Duh Sveti božanski autor Pisma. Nema kontradiktornosti u tome da je način na koji nas on puni nadom taj što nas puni vlastitom riječi obećanja.

Nada nije samo prazan osjećaj koji dolazi niotkuda, kao bol u trbuhu. Nada je pouzdanje da će se čudesna budućnost, koja nam je obećana Riječima Duha, uistinu dogoditi. Stoga, način na koji smo ispunjavani Duhom je kako smo ispunjeni Riječju. Način na koji možemo imati snagu Duha je da vjerujemo obećanjima Riječi.

Jer, riječ je obećanja ta koja nas puni s nadom, a nada nas puni radošću, a radost se prelijeva u snagu i slobodu kojom ljubimo svoje susjede. A to je punina Svetog Duha.

 

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/how-can-i-be-filled-with-the-spirit

Podijelite ovu objavu: