Kako se moliti s posljednjim vremenima na umu

Ovaj članak dio je serijala How to Pray.

Ustrajte u vjeri

Poziv na molitvu u posljednjim vremenima usko je vezan uz okupljanja na kraju vremena radi međusobnog sokoljenja da se ne ohladimo u ljubavi, nego da ustrajemo u vjeri. Na primjer, Petar piše:

Približio se svršetak svega! Stoga, osvijestite se i otrijeznite za molitvu! Prije svega imajte žarku ljubav jedni prema drugima jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha! (1. Pt 4,7-8, slobodan prijevod)

Riječ stoga pokazuje vezu između drugoga dolaska i molitve. „Približio se svršetak svega; stoga molite!” Budite suzdržani i trijezni (u duhu i tijelu) kako ne biste postali tromi u pogledu važnosti molitve.

Zašto bi Petar mislio da je molitva toliko hitna dok se približava svršetak svega? Ovo je čuo iz Isusovih usta:

Pazite sami na se da vam srca ne otvrdnu od razuzdanosti, pijanstva i tjeskobnih briga za život, da vas ne uhvati iznenada onaj dan kao zamka. … Bdijte i molite svaki čas, da biste mogli umaći svemu onomu što se ima dogoditi i održati se pred Sinom Čovječjim. (Lk 21,34.36)

U posljednjim danima kršćani će se suočiti s tolikim izazovima vjeri da će im trebati izvanredna snaga da pobjegnu od njihovih destruktivnih učinaka. „Ali tko ustraje do konca, bit će spašen“ (Mt 24,13). I dolaženje u crkvu u posljednjim danima i molitva u posljednjim danima zamišljeni su kako bi Bog dao svome narodu silu da ustraju kroz izvanredne prijetnje tih dana. „Ali ovo znaj: u posljednje će doba nastati teška vremena“ (2. Tim 3,1). Petar i Isus ujedinjeno nam govore: ostanite trijezni za molitvu kako biste preživjeli ove teškoće.

„Dođi kraljevstvo tvoje“

Jedna od molitava koje nas je Gospodin Isus naučio da molimo glasi: „Dođi kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji!” (Mt 6,10). Mnogo je slojeva značenja u ovom zahtjevu, isto kao što je mnogo slojeva značenja u dolasku kraljevstva.1 Kraljevstvo dolazi progresivno dok se spasonosna vladavina Krista učvršćuje u srcima sve više i više ljudi (Rim 5,21; 14,17; 1. Kor 4,20; Kol 1,13). Ali konačno ispunjenje izraza „dođi kraljevstvo tvoje“ je uspostava Kristova kraljevstva na novom nebu i novoj zemlji (1. Kor 15,24; 2. Tim 4,1).

Stoga zaključujem da su naše molitve da dođe kraljevstvo molitve ne samo da Bog u većoj mjeri ustanovi svoje kraljevstvo u našim srcima, nego i da napreduje njegovo spasiteljsko djelo u evangelizaciji i svjetskom poslanju, te da dovede povijest do vrhunca time što će Isus opet doći. Zato naše molitve posljednjih vremena uključuju da molimo „gospodara žetve da pošalje poslenike u žetvu svoju“ (Mt 9,38) i da do kraja dovrši povijest i dođe: „Dođi, Gospodine naš!“ (μαράνα θά, maranatha, 1. Kor 16,22). „Amen! Dođi, Gospodine Isuse!” (Otk 22,20).

Požuri onaj dan: Završi misiju

Bilo da se molimo za progresivno napredovanje evangelizacije svijeta ili za dolazak Gospodina Isusa na oblacima, zapravo se molimo da Bog djeluje kako bi povijest doveo do konzumacije. Isus kaže u Matejevu evanđelju 24,14: „Ova Radosna vijest o Kraljevstvu propovijedat će se po svemu svijetu, svim narodima za svjedočanstvo, i tada će doći svršetak.“ Tvrdim da ovaj stih znači da će se Veliko poslanje provoditi do kraja našega doba, a kada se dovrši, Krist će se vratiti. Prema tome, Matej 24,14 nas uči da je svako napredovanje evanđelja ohrabrenje da je Gospodin sve bliže kao i poticaj da požurimo njegov dolazak (2. Pt 3,12) posvećujući veliku energiju evangelizaciji svijeta.

Ako volimo Gospodinov dolazak, voljet ćemo napredovanje njegove misije prema dovršetku.

Mislim da George Ladd ovdje uvjerljivo ističe implikacije Mateja 24,14 na način na koji nam je živjeti dok Isus ne dođe:

Ovo je motiv našega poslanja: na svršetku naše zadaće čeka nas konačna pobjeda. „I tada će doći svršetak.“ Ne postoji nijedan drugi stih u Božjoj riječi koji kaže: „I tada će doći svršetak.“ Kad Krist ponovno dolazi? Kada Crkva završi svoj zadatak. Kada će završiti ovo Doba? Kad se svijet evangelizira. „Koji je znak tvoga dolaska i svršetka svijeta?” (Mt 24,3). „Ova Radosna vijest o Kraljevstvu propovijedat će se po svemu svijetu, svim narodima za svjedočanstvo, i tada, I TADA, će doći svršetak.” Kada? Tada – kada Crkva ispuni zadatak koji joj je Bog dao.2

No što je s nejasnoćama oko dovršetka zadatka svjetskoga poslanja? Da, znamo da je Božja volja da „Krist otkupi[o] Bogu ljude od svakog plemena, jezika, puka i naroda” (Otk 5,9). Ali što su te različite skupine? Ladd odgovara da ova nejasnoća ne priječi hitnost zadatka:

Netko će reći: „Kako da mi znamo kad je poslanje dovršeno? Koliko smo blizu dovršenja toga zadatka? … Koliko smo blizu kraja? Ne vodi li ovo prema postavljanju datuma?” Odgovaram na to da ne znam. Samo Bog zna definicije termina. Ne mogu precizno definirati tko su „svi narodi“. Samo Bog točno zna značenje „evangeliziranja“. Samo će on, koji nam je rekao da će se ova Radosna vijest o Kraljevstvu propovijedati po svemu svijetu svim narodima za svjedočanstvo, znati kada taj cilj bude ostvaren. Ali ja ne trebam znati. Znam samo jedno: Krist se još uvijek nije vratio te stoga zadatak još uvijek nije dovršen. Kada bude dovršen, Krist će doći. Naša odgovornost nije inzistiranje na definiranju okvira našega zadatka – naša je odgovornost dovršavanje toga zadatka. Sve dok se Krist ne vrati, naš posao nije gotov. Dakle, bacimo se na posao i dovršimo svoje poslanje.3

Ako volimo Gospodinov dolazak, voljet ćemo napredovanje njegove misije prema dovršetku. Ohrabrit ćemo se njegovim obećanjem da će se Radosna vijest propovijedati svim narodima, odnosno svim etničkim skupinama („plemena, jezika, puka i naroda”), i radosno ćemo prihvatiti njegovu zapovijed koja kaže: „Učinite sve narode učenicima mojim“ (Mt 28,19). Nastojat ćemo dijeliti s drugima hitnost i jasnoću Laddova poticaja: „Sve dok se Krist ne vrati, naš posao nije gotov. Dakle, bacimo se na posao i dovršimo svoje poslanje.”

This article was translated by permission from the original English article published by Crossway.

Izvor: https://www.crossway.org/articles/how-to-pray-with-the-end-times-in-mind/

Bilješke:
Vidi predgovor 3. poglavlja knjige Come Lord Jesus, „Living between the Two Appearings of Christ“, za raspravu o raznim načinima na koje Božje kraljevstvo dolazi.
George Eldon Ladd. 1990. The Gospel of the Kingdom: Scriptural Studies in the Kingdom of God. Eerdmans. Grand Rapids. Loc. 2084–88, Kindle.
Ladd. Gospel of the Kingdom. Loc. 2034–49, Kindle.

Ovaj je članak prilagođen iz Dođi, Gospodine Isus: Meditacije o drugom Kristovom dolasku Johna Pipera.

O autoru:

John Piper

John Piper je osnivač i glavni učitelj službe desiringGod.org te predsjednik škole Bethlehem College and Seminary. Trideset i tri godine služio je kao glavni pastor crkve Bethlehem Baptist Church u Minneapolisu Minnesoti.  Autor je više od pedeset knjiga, a na hrvatskom su dostupne njegove knjige Božja Vrhovna Vlast u Propovijedanju, Koronavirus i Krist, te Radosna vijest o velikom veselju.

Podijelite ovu objavu:
Vezane vijesti