Katekizam Novoga grada

Budući da nitko ne može držati Zakon, koja je onda njegova svrha?

Da bismo mogli poznavati Božju svetu narav i volju te grješnu narav i neposlušnost našega srca, a stoga i našu potrebu za Spasiteljem. Zakon nas također uči i poziva da živimo dostojno našega Spasitelja.

Kraći odgovor: Da bismo mogli poznavati Božju svetu narav te grješnu narav našega srca, a stoga i našu potrebu za Spasiteljem.

Sveto pismo

Rimljanima 3,20

Zato se po djelima Zakona nitko neće opravdati pred njim. Uistinu, po Zakonu – samo spoznaja grijeha!

Komentar

John Stott

Nakon što je Bog dao obećanje Abrahamu, Mojsiju je dao Zakon. Zašto? Jednostavno zato što je najprije trebao stvari učiniti gorima da bi ih onda mogao poboljšati. Zakon je razotkrivao, provocirao i osuđivao grijeh. Svrha zakona bilo je… da podigne poklopac sa čovjekove uvaženosti i otkrije što se zbilja nalazi ispod toga – grješan, buntovan, kriv, pod Božjom osudom i nesposoban da spasi sam sebe. Štoviše, Zakonu se mora dopustiti da i danas ispuni svoju Bogom danu dužnost. Jedna od velikih grešaka suvremene crkve nalazi se u njezinoj tendenciji da ublaži grijeh i osudu…. Nikada ne smijemo preskočiti Zakon i baciti se odmah na evanđelje. Kada tako činimo, suprotstavljamo se Božjem planu u biblijskoj povijesti…. Nitko nikada nije počeo cijeniti evanđelje sve dok mu Zakon nije najprije objavio njega samoga. Tek se na crnom crnilu noćnoga neba pojavljuju zvijezde, a tako i evanđelje svijetli tek na mračnoj pozadini grijeha. Sve dok nas Zakon ne rani i ne izudara, nećemo priznati našu potrebu da evanđelje povije naše rane. Tek nakon što nas Zakon uhiti i zatvori, tek onda čeznemo da nas Krist oslobodi. Tek nakon što nas Zakon osudi i ubije, tek onda zazivamo Krista da nas opravda i oživi. Tek nakon što nas Zakon dovede do toga da očajavamo u pogledu sebe, tek onda vjerujemo u Isusa. Tek nakon što nas Zakon ponizi sve do pakla, tek onda se okrećemo evanđelju da nas podigne do neba.

Duhovno promišljanje

Ligon Duncan

Božji nam zakon pomaže upoznati Boga, nas same, naše potrebe, kao i život mira i blagoslovljenosti. Pomaže nam upoznati Boga upravo zato što nam jasno otkriva njegov karakter i njegove atribute, njegovu svetu volju, ukratko – kakav je.

Pavao nam kaže u prvom poglavlju Poslanice Rimljanima da svi znaju razliku između dobra i zla. Međutim, Božji nam zakon specifično otkriva Božji karakter i njegove moralne kvalitete. Moralnost nije proizvoljna. Bog nam ne kaže da činimo proizvoljne stvari. Ne zahtijeva da činimo nešto što on sam nije spreman učiniti. Dakle, korijen sve moralnosti nalazi se u Božjemu karakteru. Kada proučavamo njegov zakon, u njemu vidimo Božji karakter.

Božji nam zakon također otkriva nas same, posebice našu grešnu narav i neposlušnost, našu sklonost prema grijehu. Primjerice, kada Isus razgovara s bogatim mladićem, kaže mu: „hajde prodaj što imaš i podaj novac siromasima“ (Mt 19,21). Mladić mu na to u biti odgovara: „Ne mogu“ i tužan odlazi od njega. Što se zapravo zbiva u toj priči? Govori li Isus da svi moramo prodati svu svoju imovinu? Ne. Ali u slučaju bogatog mladića, Isus mu je Božjim zakonom otkrio specifičnu narav njegova grijeha. Koja je prva zapovijed? „Nemaj drugih bogova uz mene.“ Ovdje Bog u tijelu kaže bogatom mladiću: „Što će imati prvenstvo? Tvoj novac, tvoja imovina ili ja – Bog?“ Bogati je mladić izabrao ono što mu je bilo važnije od Boga.

To nas vodi do trećega načina na koji nam Božji zakon pomaže. Naime, pomaže nam da razumijemo svoje potrebe. Kada znamo tko je Bog i shvatimo da se ne možemo mjeriti s njegovom moralnošću i karakterom, kada znamo tko smo i grešne sklonosti naših srca, te nas spoznaje privlače Isusu zato što znamo da nam je potreban Spasitelj, i to Spasitelj koji je ispunio taj zakon. On mu je bio savršeno poslušan i platio je kaznu koju smo mi trebali platiti. Zakon nas približava, usmjerava i vodi Spasitelju.

Naravno, zakon nam također pokazuje život mira i blagoslovljenosti. Kad razmišljamo o poslušnosti, mnogi od nas odmah misle: „Zar baš moram? Moram li činiti dobra djela? Moram li biti poslušan?“ To nije bio Isusov stav prema Božjim zapovijedima i Božjoj volji. Zapravo, on je često govorio svojim učenicima: „Moja se hrana sastoji u tom da vršim volju onoga koji me poslao“ (Iv 4,34). Drugim riječima, govorio je da su za njega Božji zakon i Božja volja poput gozbe sa sedam sljedova. Nakon što smo otkupljeni, nakon što smo se pouzdali u Krista i samo Krista za svoje spasenje koje nam nudi u evanđelju, zakon nije samo nešto što nas upućuje na Krista nego nam također pokazuje kako živjeti životom mira i blagoslovljenosti.

Kad je Bog prvotno dao zapovijedi Adamu i Evi u vrtu, dao im ih je kao blagoslove. To nisu bile stvari o kojima je ovisila njegova ljubav. Volio ih je i blagoslovio ih je u vrtu. Njihova poslušnost zapovijedima bila je sfera u kojoj su uživali tu blagoslovljenost. Kada nas Krist spasi, kada smo sjedinjeni s njim, možemo hodati dostojno evanđelja. Moramo živjeti onako kako je Gospodin Isus Krist živio, a on je uživao u poslušnosti Bogu. Stoga nam Božji zakon pokazuje kakav je život mira i blagoslovljenosti. Pokazuje nam kako je to živjeti dostojno evanđelja nakon što smo se pouzdali u Krista.

Molitva

Darivatelju dobrih darova, tvoj nam zakon otkriva što je pravedno. Iako nas osuđuje, po njemu znamo kako je velika tvoja svetost i kako je savršen tvoj Sin. Iako podbacujemo, neka bismo ti uvijek davali hvalu i slavu i radovali se što imamo Spasitelja. Amen.

O Katekizmu Novoga grada

Katekizam Novoga grada je suvremeno sredstvo čiji je cilj pomoći i djeci i odraslima da nauče temeljne doktrine kršćanske vjere putem 52 pitanja i odgovora.

Izvorni materijali preuzeti su sa web stranice organizacije The Gospel Coalition, a prevedeni su uz dopuštenje izdavačke kuće Crossway. Biblijski tekstovi u prijevodu: Biblija Kršćanska sadašnjost 2019.