Katekizam Novoga grada

Budući da smo otkupljeni samo po milosti, samo po Kristu, trebamo li ipak činiti dobra djela i biti poslušni Božjoj riječi?

Trebamo, jer Krist nas, nakon što nas je otkupio svojom krvlju, također obnavlja svojim Duhom, kako bismo svojim životima mogli iskazati ljubav i zahvalnost Bogu; kako bismo se mogli uvjeriti u iskrenost naše vjere njezinim plodovima; te kako bi naše pobožno ponašanje pridobilo druge za Krista.

Kraći odgovor: Trebamo, kako bismo svojim životima mogli iskazati ljubav i zahvalnost Bogu; te kako bi naše pobožno ponašanje pridobilo druge za Krista.

Sveto pismo

Prva Petrova 2,9-12

A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela Onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu; vi, nekoć Ne-narod, a sada Narod Božji; vi Ne-mili, a sada Mili.
Ljubljeni! Zaklinjem vas da se kao pridošlice i putnici klonite putenih požuda koje vojuju protiv duše; življenje vaše među poganima neka bude uzorno da upravo onim za što vas sada potvaraju kao zločince, pošto promotre vaša dobra djela, proslave Boga u dan pohoda.

Komentar

Charles Haddon Spurgeon

Prema tome, dragi prijatelji, ova dobra djela moraju biti u kršćaninu. Ona nisu korijen nego plod njegova spasenja. Nisu sredstvo vjernikova spasenja, nego su njegov hod putem spasenja. Tamo gdje u stablu postoji zdravi život, stablo će nositi plod prema svojoj vrsti. Dakle, ako je Bog učinio našu narav dobrom, onda će i naš plod biti dobar. No, ako je plod zao, to je zato što je stablo ono što je oduvijek i bilo: zlo stablo. Želja onih koji su ponovno stvoreni u Kristu je otarasiti se svakoga grijeha. Istina, griješimo, ali ne volimo griješiti. Grijeh nas ponekad savlada na našu tugu, ali to je nekakva vrsta smrti koju osjećamo kada se upustimo u grijeh. Pa ipak, on neće imati vlasti nad nama, jer nismo pod zakonom, nego pod milosti. Stoga ćemo ga poraziti i odnijet ćemo pobjedu.

Duhovno promišljanje

LIGON DUNCAN

Ako je spasenje samo po milosti, samo po vjeri, samo u Krista – ako smo spašeni, i ako nam je oprošteno, i ako smo prihvaćeni ne na temelju naših dobrih djela, ne svojim zaslugama, nego na temelju onoga što je Isus učinio za nas – ima li još uvijek mjesta za dobra djela i poslušnost u kršćanskom životu? Biblija nedvosmisleno odgovara: Da.

Prvo, ima mjesta za dobra djela zato što smo u spasenju spašeni ne samo od kazne grijeha, nego i sile grijeha. U spasenju, djelom Isusa Krista, ne nalazimo samo oproštenje, nego i preobrazbu. Postali smo nova stvorenja u Isusu Kristu. On nas oslobađa od vlasti grijeha u našemu životu. Stoga, spasenje po milosti ne znači da su promjena ili rast nepotrebni u kršćanskom životu. To znači da su promjena i rast sada mogući po Bogu putem njegova Svetoga Duha.

Dakle, koja je uloga poslušnosti Božjoj riječi i Božjega zakona u kršćaninovu životu? Zahvalnost, sigurnost i svjedočanstvo.

U kršćanskome životu sva je naša poslušnost čin zahvalnosti Bogu za milost koju nam je pokazao u Isusu Kristu. Sjetite se što Pavao kaže u Poslanici Efežanima 2: „Da, milošću ste spašeni – po vjeri. To ne dolazi od vas; to je dar Božji! To ne dolazi od djela, da se tko ne bi hvalisao. Njegovo smo naime stvorenje, stvoreni u Kristu Isusu radi djela ljubavi koja Bog unaprijed pripremi da u njima živimo“ (s. 8–10). Jeste li čuli što Pavao kaže? Nije rekao da nas spašavaju naša dobra djela. Zapravo, jasno je to isključio. No rekao je da smo spašeni radi dobrih djela, za dobra djela. Stoga uloga djelā u kršćanskom životu nije da nas spase ili da nagovore Boga da nas voli. Djela su tu kako bismo izrazili zahvalnost Bogu za prethodnu ljubav koju nam je pokazao u Isusu Kristu i za spasenje koje nam je besplatno dao u Isusu Kristu. Stoga je sva naša poslušnost Božjoj riječi u kršćanskom životu čin zahvalnosti.

Drugo, dobra djela učinjena u vjeri također služe kako bi nam pružila osjećaj sigurnosti. U svome prvom pismu Solunjanima, Pavao pojašnjava da zna da su izabranici Božji (1. Sol 1,3–5). To je uistinu upečatljiva izjava. Kako biste mogli znati da su neki ljudi Božji izabranici? U trećem stihu Pavao govori o njihovim djelima vjere, njihovoj požrtvovnoj ljubavi i postojanoj nadi. U biti im govori: „Vidim plodove Duha Svetoga u vašim životima i zbog toga znam da ste Božja djeca.“ Potom objašnjava kako ih to čini duboko uvjerenima i sigurnima (v. 5). Imamo sigurnost u kršćanskom životu kada vidimo Boga na djelu u nama, kada se mijenjamo, a to je izraženo našim pokoravanjem Božjim zapovijedima.

Treći način na koji zakon djeluje u kršćanskom životu te način na koji dobra djela i poslušnost djeluju u kršćaninovu životu je područje svjedočanstva. Kada smo poslušni Božjoj riječi, kada činimo dobra djela, slavimo našega nebeskog Oca, a oni koji nas vide imaju razlog da ga slave. Petar pojašnjava da želi da živimo pobožno i tiho pred svijetom kako bi nas gledali i hvalili našega nebeskog Oca koji nas je spasio po milosti (1. Pt 2,12).

Stoga, iako smo spašeni po milosti, spašeni smo na život radosnih dobrih djela i poslušnosti. Ne kako bismo natjerali Boga da nas voli, nego zato što nas Bog već voli, a mi želimo biti poput njegova Sina, koji je rekao: „Moja se hrana sastoji u tom da vršim volju onoga koji me poslao ” (Iv 4,34).

Molitva

Nebeski Oče, spasio si nas od grijeha. Daj da ne nastavimo u grijehu kao da smo mu i dalje robovi. Dao si nam zapovijedi koju su staza života. Neka bismo ih smatrali dragocjenima. Neka bi svi koji nas znaju vidjeli naša dobra djela i slavili te zbog njih. Amen.

O Katekizmu Novoga grada

Katekizam Novoga grada je suvremeno sredstvo čiji je cilj pomoći i djeci i odraslima da nauče temeljne doktrine kršćanske vjere putem 52 pitanja i odgovora.

Izvorni materijali preuzeti su sa web stranice organizacije The Gospel Coalition, a prevedeni su uz dopuštenje izdavačke kuće Crossway. Biblijski tekstovi u prijevodu: Biblija Kršćanska sadašnjost 2019.