Katekizam Novoga grada

Gdje se Krist sada nalazi?

Krist je tjelesno uskrsnuo iz groba trećega dana nakon svoje smrti i sjedi s desne strane Oca, odakle vlada svojim Kraljevstvom i zastupa nas, dok se ne vrati da sudi i obnovi cijeli svijet.

Kraći odgovor: Krist je tjelesno uskrsnuo iz groba trećega dana nakon svoje smrti i sjedi s desne strane Oca.

Sveto pismo

Efežanima 1,19-21

…i koje li prekomjerne veličine u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo: ona je primjerena djelotvornosti sile i snage njegove koju na djelu pokaza u Kristu, kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima iznad svakog Vrhovništva i Vlasti i Moći i Gospodstva i svakog imena imenovana ne samo na ovom svijetu nego i u budućemu.

Komentar

Charles Wesley

Svetkuj dan u koji uskrsnu,
Otet od željnih naših očiju!
Krist, neko vrijeme smrtnicima darovan,
Ponovno se uspinje na nebo s kojega je sišao!

Tamo kićen trijumf ga čeka:
»Podignite svoje glave, vječne dveri,
Širom rasprostrite ovaj prizor sjajni,
I dajte Kralju Slave unići!«

Okružen anđeoskom silom mnogom,
Pobjedonosni Gospodin naš i njihov,
Pobjednik nad smrću i grijehom,
Dajte Kralju Slave unići!

Premda njega i nebo najviše prima,
Još uvijek voli zemlju koju napušta;
Premda Prijestolju svome on se vraća,
Još uvijek svojim čovječanstvo smatra.

Gle! Ruke svoje podiže gore!
Gle! Pokazuje dokaze ljubavi svoje!
Čuj! Milostive usne njegove daruju
Blagoslove njegovoj crkvi udjeljuju!

Još uvijek za nas smrt njegova zagovara;
Pobjedonosno, on zastupa;
Blizu sebe priprema nam mjesto,
Kao Vjesnik roda ljudskog.

Gospodar, (hoćemo li ikada reći,)
Uzet iznad naših glava danas;
Gledaj kako vjerni tvoji sluge, gle!
Uvijek na tebe gledaju.

Daj, premda uzet od naših očiju,
Ponad gornjeg plavetnila nebeskog,
Daj da srca naša tamo se podignu,
Slijedeći tebe ponad nebesa.

Neka uvijek gore se krećemo,
Nošeni na krilima ljubavi;
Promatrajući kada naš Gospodin će doći,
Čeznući za domom svojim.

Tamo ćemo s tobom ostati,
Zajedno ćemo zauvijek vladati;
Tamo ćemo te licem k licu vidjeti,
U tebi nebo nad nebesima pronaći!

Duhovno promišljanje

DAVID BISGROVE

Nesumnjivo ste čuli izraz „daleko od očiju, daleko od srca“. Netko tko nije u blizini, koga već dugo niste vidjeli, nema velikog utjecaja ili važnosti u vašemu svakodnevnom životu. Biblija nam kaže da je Isus nakon uskrsnuća uzašao na nebo, nestao s očiju, nije ga se više moglo vidjeti. Ali također nam se kaže da njegovo novo mjesto boravka potvrđuje njegovu važnost u našim svakodnevnim životima.

Dakle, gdje je Isus sada? Sjedi zdesna Bogu Ocu. Ali kakve to veze ima s našim životom? Kao prvo, podsjeća nas da Isus vlada nad cijelom tvorevinom. Psalam 110 divno opisuje Božje neprijatelje kao podnožje Isusovim nogama dok on sjedi zdesna Ocu. Vidite li kako je to utješno u vašem svakodnevnom životu? Kada se borite s obeshrabrenjem ili razočaranjem ili ogorčenošću u vezi smjera vašega života, ili kada ste potišteni ili ljuti zbog nepravde i zla u svijetu, i u kušnji ste da poput Davida u Psalmu 37 zapitate zašto se čini da zli napreduju, sjetite se gdje je Isus sada. On je zdesna Bogu Ocu. Zamislite ga i vidite na tom mjestu. Neprijatelji su podnožje njegovim nogama. Onaj koji je pobijedio smrt sada vlada svijetom. Poslanica Efežanima 1 kaže da je Isusu dana sva vlast i da će se jednoga dana vratiti i ispraviti sve krive putove. Neka bi vam Kristovo sadašnje mjesto pružilo nadu i hrabrost da mu vjerujete i da ga slijedite.

No to nije sve. Isus nije samo kralj koji vlada, nego svećenik koji posreduje. Hebrejima 10 kaže nam da je Isus Veliki svećenik koji je na križu prinio samoga sebe kao savršenu žrtvu za grijeh. On sada posreduje i moli se za nas s Očeve desne strane. On je naš Zagovornik u svakom smislu te riječi. Stoga vidjeti Isusa Bogu zdesna kao našega Velikog svećenika znači sjetiti se da nema osude za naš grijeh, da je Isus sam sebe žrtvovao kako bismo mogli biti sjedinjeni s njim. Prema tome, kao Božja djeca imamo sva prava.

Da, Isus nam je daleko od očiju. Ne možemo ga fizički vidjeti. Ali on je aktivan u našemu svakodnevnom životu i u ovome svijetu dok sjedi zdesna Bogu Ocu i vlada kao naš kralj, posreduje kao naš svećenik, i čeka da se vrati, kada će obrisati svaku suzu, kada će mačeve prekovati u plugove i preplaviti svijet svojom slavom i milošću.

Molitva

Uskrsnuli i uzašli Gospodine, iako više ne hodaš ovom zemljom, vladaš nad nama sa svojega prijestolja. U tebi su sva vlast i moć. Tvoje je ime iznad svakoga imena. Uskrisi nas u posljednji dan da živimo s tobom u tvome kraljevstvu. Amen.

O Katekizmu Novoga grada

Katekizam Novoga grada je suvremeno sredstvo čiji je cilj pomoći i djeci i odraslima da nauče temeljne doktrine kršćanske vjere putem 52 pitanja i odgovora.

Izvorni materijali preuzeti su sa web stranice organizacije The Gospel Coalition, a prevedeni su uz dopuštenje izdavačke kuće Crossway. Biblijski tekstovi u prijevodu: Biblija Kršćanska sadašnjost 2019.