Katekizam Novoga grada

Je li krštenje vodom i pranje samoga grijeha?

Nije. Jedino nas Kristova krv i obnova Svetoga Duha može očistiti od grijeha.

Kraći odgovor: Nije. Jedino nas Kristova krv može očistiti od grijeha.

Sveto pismo

Luka 3,16

Zato im Ivan svima reče: Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.

Komentar

John Calvin

»Krstit će vas Svetim Duhom i vatrom«. Postavlja se pitanje zašto Ivan nije također rekao da jedino Krist pere duše svojom krvlju? Odgovor je da se ovo pranje ostvaruje putem sile Duha, a Ivan je na to računao kada je izrekao sve što krštenje ostvaruje ovom jednom riječju Duh. Značenje je jasno: jedino Krist udjeljuje svu milost koja se figurativno očituje u vanjskom krštenju, jer on je onaj koji »škropi savjest« svojom krvlju. Također, samo on usmrćuje staroga čovjeka i daje Duha preporoda. Riječ vatra je dodana kao epitet, a primjenjuje se na Duha zato što on uklanja naše nečistoće, kao što vatra pročišćuje zlato.

Duhovno promišljanje

R. KENT HUGHES

Veliki klasični tekst koji proslavlja i najavljuje vjernikovo krštenje u Krista nalazi se u Prvoj poslanici Korinćanima 12,13: „Uistinu, mi smo svi – bilo Židovi bilo Grci, bilo robovi bilo slobodnjaci – kršteni jednim Duhom u jedno tijelo. I svi smo napojeni jednim Duhom.“ To govori o tome da nas Duh inicira u tijelo Kristovo. To se meni dogodilo kada mi je bilo samo dvanaest godina. Nikad nisam čuo za krštenje Svetim Duhom, ali sam uistinu bio kršten Svetim Duhom. S godinama je ono što je bila objektivna istina postala subjektivnom stvarnošću u mome životu.

Kada sam bio kršten Duhom, ponovno sam se rodio. Rodio sam se od Duha, kaže treće poglavlje Ivanova evanđelja. To je predivna slika. Metafora novoga rođenja opisuje božansko porodništvo jer sam bio uzet iz tame, doveden na svjetlo i počeo sam vidjeti stvari.

U istome trenutku kad sam se nanovo rodio, u mene je ušao Sveti Duh. Isus kaže u Ivanu 14 da će Duh boraviti „u vama“ i „biti u vama“. Otac mi je umro dok sam još bio malen i imao sam osjećaj da sam sâm na svijetu. Kada je Sveti Duh počeo boraviti u meni, dušu mi je obuzeo osjećaj očinstva i posinjenja. Nisam znao da me je označio ili zapečatio Sveti Duh. Kao što piše u Efežanima 1,13–14: „U njemu ste i vi, pošto ste čuli riječ istine – Radosnu vijest svoga spasenja – u njemu ste, prigrlivši vjeru, i zapečaćeni Duhom, svetim, obećanim, koji je zalog naše baštine za otkupljenje onih što su postali Božje vlasništvo – na hvalu slave njegove.“ To mi je još više dalo osjećaj zaštite i stvarnosti, to što sam bio označen za vječnost Svetim Duhom kada sam se krstio Duhom.

Kad sam se krstio u Duhu, drugi su se za mene molili. Rimljanima 8,26 kaže: „Jednako i Duh pritječe u pomoć našoj slabosti, jer mi ne znamo što da molimo kako treba“. Sveti Duh se moli za nas neizrecivim uzdisajima zato što poznaje naša srca (Rim 8,26).

Također, u tome istom trenutku bio sam prosvijetljen. Sjećam se da sam kao dječak na kampu otišao u svoju kolibu, izvadio Bibliju, podcrtavao stihove i Riječ mi je postala živa, kakva je i dan danas. Kada je Ivan Krstitelj s posebnim naglaskom rekao: „Ja vas krstim vodom, ali… [Krist] će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem“, nije govorio o superiornosti Kristova krštenja. Voda može oprati samo vanjštinu, ali Duh i oganj preporađaju i čiste unutrašnjost. To je velika i trajna stvarnost i radost krštenja Duhom i ognjem. Sveti Duh čini sve novim i stalno nas suobličuje s Kristom.

Molitva

Janje Božje, naše je krštenje znak da smo spašeni ne svojom pravednošću, nego zato što smo primili Kristovu pravednost. Ne daj da krštenje postane objekt našega pouzdanja, nego da umjesto toga pogled upremo u Isusovo djelo čišćenja, koje je tako divno opisano u krštenju. Amen.

O Katekizmu Novoga grada

Katekizam Novoga grada je suvremeno sredstvo čiji je cilj pomoći i djeci i odraslima da nauče temeljne doktrine kršćanske vjere putem 52 pitanja i odgovora.

Izvorni materijali preuzeti su sa web stranice organizacije The Gospel Coalition, a prevedeni su uz dopuštenje izdavačke kuće Crossway. Biblijski tekstovi u prijevodu: Biblija Kršćanska sadašnjost 2019.