Katekizam Novoga grada

Kakvu nam prednost daje Kristovo uzašašće?

Krist je tjelesno uzašao radi nas, kao što je sišao na svijet tjelesno radi nas, tako da nas sada zastupa u prisutnosti svoga Oca, te nam priprema mjesto i šalje nam svoga Duha.

Kraći odgovor: Krist nas sada zastupa u prisutnosti svoga Oca i šalje nam svoga Duha.

Sveto pismo

Rimljanima 8,34

Tko će osuditi? Krist Isus umrije, štoviše i uskrsnu, on je i zdesna Bogu – on se baš zauzima za nas!

Komentar

Charles Wesley

Uzdigni se dušo moja i otresi strah od krivnje;
Krvna Žrtva za mene je dana.
Pred križem moja Sigurnost stoji;
Moje je ime zapisano na njegovim rukama.
Zauvijek gore On živi da posreduje za mene,
Njegova otkupiteljska ljubav i dragocjena krv zastupaju me.
Njegova krv pomirenje je ostvarila za cijeli svijet,
I škropi ga sada s prijestolja milosti.
Pet krvavih rana koje je primio na Golgoti On nosi;
One izlijevaju učinkovite molitve i mene zastupaju:
»Oprosti mu, oh, oprosti!« vape,
»I ne dozvoli da otkupljeni grješnik umre.«
S mojim Bogom pomiren, njegov opraštajući glas čujem.
Njegovo sam dijete i više se ne bojim.
Pouzdanjem njemu ja kročim,
I vapim: »Oče, Abba Oče!«.

Duhovno promišljanje

BRYAN CHAPELL

Uzašašće je Kristovo ustoličenje kao kralja nad svime. Kad je uzašao, pokazao je da vlada nad smrću te da i dalje stoji na mjestu vlasti nad cijelim svijetom. Upravo Onaj koji je stvorio svijet je Onaj koji nastavlja njime vladati riječju svoje moći.

Kad kažemo da Krist vlada, želimo reći da je u svome uzašašću zauzeo službu kralja koju je imao prije nego što je došao na zemlju. Dok je bio na zemlji, nastavio je održavati sve stvari i postizati svoje namjere, čak do točke svoje smrti i uskrsnuća. Ali sada, kao uzašli Gospodin, on je Gospodar nad svime. On je Onaj koji upravlja svime tako da sve ide na dobro onima koji ga ljube.

Međutim, on nije samo kralj. U svome uzašašću, on posreduje za nas zdesna Bogu. Također nastavlja ispunjavati službu svećenika, pružajući nam sve što je potrebno u obliku zagovorništva i posredništva pred Ocem. Kad se kajemo za svoje grijehe, dok se molimo Bogu, Božji Sin uzima naše grijehe, djelujući kao svećenik, kao Onaj koji sada posreduje za nas, tako da će Bog slušati i djelovati u naše ime.

Ne samo da Isus djeluje kao kralj i svećenik u naše ime, nego po Duhu stalno šalje svoju riječ u naša srca. Sjetite se, Sveti Duh je svjedočio za Krista. Božju riječ možemo razumjeti – ne samo njenu logiku, nego značaj – zato što nam Sveti Duh kojega je Krist poslao otvara srca prema njoj. To znači sljedeće: dok nam ta Riječ dolazi od Krista po njegovu Duhu, Isus nastavlja djelovati kao prorok u naše ime, dajući nam Riječ Božju kako bismo mogli hodati s njim, razumjeti ga i razumjeti njegovu milost.

Sve to znači da Krist u svom uzašašću djeluje za naše sadašnje dobro. On vlada nad našim trenutnim okolnostima. On nas predstavlja u našim sadašnjim okolnostima. Šalje svoju Riječ u naša srca kako bismo se mogli nositi sa sadašnjim okolnostima. Ali to nije kraj njegova posla.

Kao Prorok, Svećenik i Kralj, on također radi pripreme za našu budućnost. Sve stvari idu prema božanskom cilju, vrhuncu, konzumaciji slave Božje od strane Onoga koji vlada nad svime radi svrhe koju je zamislio. On, kao kralj, za nas priprema mjesto velikoga Božjeg blagoslova. Kad stanemo pred prijestolje suda, on će u svojstvu našega svećenika osigurati da stojimo ispravni pred Bogom budući da smo oprani njegovom krvlju. Isusova svećenička narav opet će doći u prvi plan kada se poklonimo pred Janjetom Božjim, koji je svojom krvlju otkupio muškarce i žene iz svakoga plemena, jezika i puka. Tu će svećeničku ulogu Krist također ispuniti dok priprema budućnost za nas. U konačnici će svojim Duhom osigurati budućnost svih koji mu pripadaju, tako da Bog po svome Duhu ne ostvaruje svoju volju samo u sadašnjem svijetu, nego i u vječnosti. Silom Duha on osigurava sve što Bog kani; Duha koji je poslan po namjerama, sili i ljubavi Isusa Krista.

Kao Prorok, Svećenik i Kralj, taj uzašli Gospodin vlada našom sadašnjicom i radi pripreme za našu budućnost.

Molitva

Spasitelju koji posreduješ za nas, nisi prestao iskazivati suosjećanje svomu narodu. Bio si kušan na svaki način na koji smo mi kušani, a sada posreduješ za nas kada smo u kušnji. Zagovaraj nas pred Ocem, jer ti si naš zagovornik pred sucem sve zemlje. Amen.

O Katekizmu Novoga grada

Katekizam Novoga grada je suvremeno sredstvo čiji je cilj pomoći i djeci i odraslima da nauče temeljne doktrine kršćanske vjere putem 52 pitanja i odgovora.

Izvorni materijali preuzeti su sa web stranice organizacije The Gospel Coalition, a prevedeni su uz dopuštenje izdavačke kuće Crossway. Biblijski tekstovi u prijevodu: Biblija Kršćanska sadašnjost 2019.