Katekizam Novoga grada

Koliko Osoba postoji u Bogu?

U jednom pravom i živom Bogu postoje tri osobe: Otac, Sin i Sveti Duh. Oni su iste bȋti, te su jednaki u moći i u slavi.

Kraći odgovor: U jednom Bogu postoje tri osobe: Otac, Sin i Sveti Duh.

Sveto pismo

Druga Korinćanima 13,13

„Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga (Oca) i zajedništvo Duha Svetoga neka budu sa svima vama!“

Komentar

Richard Baxter

Nužno je vjerovati u Trojstvo, odnosno da su Otac, Sin i Sveti Duh jedan Bog, i to ne samo u pogledu njegova vječnog Bića, nego posebno zbog spoznaje Božja tri velika djela u pogledu čovjeka. Drugim riječima, vjerujemo u njega kao našega Stvoritelja i Boga prirode; kao našega Otkupitelja i Boga opće i pomirbene milosti, te kao našega Posvetitelja te Primjenitelja i Usavršitelja svega u čemu nas prilagođava za slavu.
Sveto pismo nas uči da postoje tri osobe, ali jedan Bog… Trebamo biti kršteni u ime Oca, Sina i Svetoga Duha (Mt 28,29).… Potrebno je vjerovati da Bog je jedan neograničen i nepodijeljen duh, pa ipak on je Otac, Sin i Sveti Duh.
Moramo znati, vjerovati i poštivati ga kao jedinog neograničenog, vječnog, samodostatnog Duha, životnu Silu, Razumijevanje i Volju, naš najsavršeniji Život, Svjetlo i Ljubav; Otac, Sin i Sveti Duh, od koga i kroz koga i za koga sve postoji; naš apsolutni Vlasnik, Vladar i Otac; naš Stvoritelj, naš Otkupitelj i Posvetitelj.

Duhovno promišljanje

KEVIN DEYOUNG

Nauk o Trojstvu najvažniji je kršćanski nauk o kojemu ljudi gotovo nikad ne razmišljaju. Posebno je važan za našu vjeru, a ipak ga mnogi kršćani doživljavaju samo kao vrlo složen matematički problem. Čak i ako možemo dokučiti što Trojstvo znači, ne čini nam se da to ima neke bitne veze s našim životima.
Mnogi ističu da se riječ Trojstvo ne nalazi u Bibliji. Ipak, ta riječ vrlo dobro obuhvaća nekoliko biblijskih istina. Zapravo, sedam je izjava koje zajedno čine nauk o Trojstvu:

  1. Bog je jedan. Samo je jedan Bog.
  2. Otac je Bog.
  3. Sin je Bog.
  4. Sveti Duh je Bog.
  5. Otac nije Sin.
  6. Sin nije Duh.
  7. Duh nije Otac.

Ako razumijete ovih sedam izjava, shvatili ste nauk o Trojstvu – što to znači kada kažemo da postoji jedan Bog u tri osobe.
Kršćani su monoteisti. Ne vjerujemo u mnoge bogove ili panteon bogova, nego samo u jednoga Boga, a taj se Bog očituje i postoji kao tri osobe. Takav je govor o osobama vrlo važan. Prva se crkva dugo pitala kako to najbolje izraziti, a „osobe“ prikladno prenose ideju osobnosti tri člana Trojstva, kao i njihov međusobni odnos; Otac, Sin i Sveti Duh supostoje kao jedna bît, ali su ipak drugačiji. Jedan nije drugi, ali su jednaki po položaju, jednaki u snazi, jednaki u slavi i jednaki u veličanstvu. Baš kao što Isus šalje učenike da krste u ime Oca, Sina i Duha Svetoga, tako posvuda u Bibliji nalazimo nauk o Svetome Trojstvu.
Ljude još više zbunjuje pitanje: „Zašto je to uopće važno? U redu, razumijem da su tri u jednom, jedan u tri. Ali kakve to veze ima s mojim kršćanskim životom?“ U dobrom trojstvenom stilu, mislim da nam je ovaj nauk trostruko važan.
Prvo, Trojstvo vam pomaže razumjeti kako može postojati jedinstvo u različitosti. Ovo je zapravo jedno od najaktualnijih pitanja današnjice. Neki su ljudi gotovo isključivo usredotočeni na različitost, odnosno na činjenicu da su ljudi veoma različiti, i uopće ne vide dodirne točke. Neki pak drugi žele postići potpunu ujednačenost u načinu mišljenja, vladanja i izražavanja. Trojstvo nam pokazuje da možemo imati duboko, pravo i organsko jedinstvo u različitosti, time što Otac, Sin i Sveti Duh rade potpuno sjedinjeno u našemu spasenju. Otac ga je odredio, Sin postigao, a Duh ga primjenjuje. Susrećemo Boga u punini u Ocu, u Sinu i u Svetome Duhu. No ipak, njihovo božansko djelovanje niti je razmjenljivo niti suvišno.
Drugo, kada imate trojedinoga Boga, imate vječnost ljubavi. Ljubav je oduvijek postojala. Ako imate boga koji nije tri osobe, on mora stvoriti biće koje će moći voljeti ne bi li izrazio svoju ljubav. Ali Otac, Sin i Sveti Duh koji zajedno postoje od vječnosti uvijek su bili u ovom odnosu ljubavi. Dakle, ljubav nije nešto stvoreno. Bog nije morao izići izvan sebe kako bi volio. Ljubav je vječna. Stoga kad imate trojedinoga Boga, imate u punini Boga koji je ljubav.
Konačno, i najvažnije, nauk o Trojstvu ključan je za kršćanina zato što nema ničega važnijega na cijelome svijetu od poznavanja Boga. Ako Bog postoji kao jedan Bog u tri osobe, ako jedna božanska bît živi kao Otac, Sin i Sveti Duh, ako smo kršteni u ovo trojedino ime, onda nijedan kršćanin ne bi smio ostati u neznanju u pogledu ovih trojstvenih stvarnosti. Na kraju krajeva, Trojstvo je važno zato što je Bog važan.

Molitva

Oče, Sine i Duše, ti si izvan našega razumijevanja. Hvala ti što si nas primio u svoju ljubav, ljubav koja je postojala prije postanka svijeta u tvoje tri savršene osobe. Amen.

O Katekizmu Novoga grada

Katekizam Novoga grada je suvremeno sredstvo čiji je cilj pomoći i djeci i odraslima da nauče temeljne doktrine kršćanske vjere putem 52 pitanja i odgovora.

Izvorni materijali preuzeti su sa web stranice organizacije The Gospel Coalition, a prevedeni su uz dopuštenje izdavačke kuće Crossway. Biblijski tekstovi u prijevodu: Biblija Kršćanska sadašnjost 2019.