Katekizam Novoga grada

Može li itko savršeno držati Božji zakon?

Od čovjekova Pada u grijeh, nitko tko je samo čovjek ne može savršeno držati Božji zakon, nego ga dosljedno krši svojim mislima, riječju i djelom.

Kraći odgovor: Od čovjekova Pada u grijeh, nitko ne može savršeno držati Božji zakon.

Sveto pismo

Rimljanima 3,10-12

kao što je pisano: Nema pravedna ni jednoga,
nema razumna, nema ga tko bi Boga tražio.
Svi skrenuše, svi se zajedno pokvariše,
nitko da čini dobro – nijednoga nema.

Komentar

John Owen

Susretne li se putnik na svome putovanju sa žestokom olujom i kišom, odmah će se skloniti u neku kuću ili pod stablo da pronađe sklonište, ali to ga neće spriječiti u njegovu naumu da ide dalje, nego će se, čim oluja prođe, vratiti svome putovanju. Tako je i s ljudima u ropstvu grijehu: zakon ih susreće u oluji, grmljavini i munjama s neba, zastrašuje ih i sprječava u njihovim naumima. To ih neko vrijeme skreće s njihova puta. Okreću se molitvi ili popravljanju života, kako bi pronašli neko utočište od oluje gnjeva jer se boje da će se sručiti na njihovu savjest. Međutim, zaustavlja li ih to u potpunosti? Mijenjaju li oni svoja načela? Nipošto, nego čim oluja prođe… vraćaju se svome prijašnjem putu, u službi grijeha.
Nikada nemojmo zaključiti da je naš posao borbe protiv grijeha – razapinjanja, umrtvljivanja i obuzdavanja grijeha – pri kraju. Mjesto na kojem grijeh prebiva nije moguće istražiti; i baš kada mislimo da smo potpuno osvojili neko bojište, još uvijek preostaje dio koji nismo vidjeli, o kojemu ništa ne znamo. Mnoge je osvajače uništila njihova bezbrižnost nakon pobjede, a mnogi su bili duhovno ozlijeđeni nakon velikog uspjeha u borbi protiv toga neprijatelja… Nema drugog načina na koji možemo progoniti grijeh u njegovoj neistraživoj nastambi, osim tako što ga nikada nećemo prestati progoniti.

Duhovno promišljanje

LEO SCHUSTER

Bog nas je stvorio da u njemu uživamo, da ga volimo, proslavljamo i slušamo, te da tako napredujemo kao ljudska bića. Zbog čega nam je onda to toliko teško? Poput nevjerojatno sofisticirane sprave koja je pokvarena, zbog pada ne funkcioniramo kako nas je Bog zamislio. Što je pad? Bog je stvorio ljude sa sposobnošću da savršeno drže njegov zakon, ali sve je to nestalo kada se prvi čovjek i predstavnik ljudske rase, Adam, odlučio pobuniti i ne poslušati Boga. Pao je u stanje grijeha i povukao nas sve sa sobom. Biblija opisuje to stanje na različite načine – kao duhovnu pobunu, sljepoću, bolest, ropstvo i smrt.

Kako to utječe na nas danas? Zbog pada nismo samo duhovno oštećeni, nego i onesposobljeni. Nismo samo slabi, nego nemamo nikakve unutarnje snage da poslušamo Božji zakon i proslavimo Boga. Otuđeni smo od svoga Stvoritelja, jedni od drugih i od ostatka tvorevine. U ovome duhovno onesposobljenom stanju, ne možemo poslušati Božji zakon – ni u djelima i riječima, ni u mislima, stavovima i pobudama. Kao što je prorok Jeremija rekao: „Podmuklije od svega je srce. Jedva popravljivo, tko da ga pronikne?“ (17,9) Stoga stojimo otuđeni i krivi pred svetim Bogom neba i zemlje.
Naravno, obeshrabrujuće je o tome razmišljati, ali to nije kraj priče već njezin početak. To je loša vijest koja stoji kao pozadina spektakularno dobre vijesti evanđelja, koje donosi život i nadu. Iako nismo sposobni savršeno držati Božji zakon, postoji Jedan koji ga je savršeno držao umjesto nas. Isus je vjerno slušao svoga Oca, čak i do smrti na križu, tako da mi koji se pouzdajemo samo u njega više ne moramo živjeti pod krivnjom, silom i ropstvom grijeha, nego biti slobodni. Isus je rekao: „Dakle, ako vas Sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni“ (Iv 8,36). Iako smo pali u Adamu, u Kristu smo podignuti. Uvjereni smo da Bog, koji je podigao Isusa od mrtvih, voli nas i djeluje u nama te da nas neće pustiti do onoga dana kada nas uvede u svoju vječnu prisutnost u slavi, gdje više neće biti nikakve borbe. Tamo ćemo konačno, u potpunosti i draga srca, slušati Onoga koji nas je stvorio i otkupio.

Molitva

Sveti Bože, sami po sebi u vlastitoj snazi neprestano kršimo tvoj zakon. Nemamo izgovora, nego moramo priznati svoju krivicu pred prijestoljem tvoga suda. Tvoj nas zakon osuđuje i razotkriva naše pretvaranje da smo pravedni, uvjeravajući nas da nam je očajnički potreban Spasitelj. Amen.

O Katekizmu Novoga grada

Katekizam Novoga grada je suvremeno sredstvo čiji je cilj pomoći i djeci i odraslima da nauče temeljne doktrine kršćanske vjere putem 52 pitanja i odgovora.

Izvorni materijali preuzeti su sa web stranice organizacije The Gospel Coalition, a prevedeni su uz dopuštenje izdavačke kuće Crossway. Biblijski tekstovi u prijevodu: Biblija Kršćanska sadašnjost 2019.