Katekizam Novoga grada

Postoji li neki način na koji možemo izbjeći kaznu i vratiti Božju blagonaklonost?

Postoji. Kako bi zadovoljio svoju pravdu, Bog nas sam, iz čistog milosrđa, pomiruje sa sobom, izbavlja nas iz grijeha i od kazne za grijeh po Otkupitelju.

Kraći odgovor: Postoji. Bog nas pomiruje sa sobom po Otkupitelju.

Sveto pismo

Izaija 53,10-11

Al’ se Jahvi svidje da ga pritisne bolima. Žrtvuje li život svoj za naknadnicu,
vidjet će potomstvo, produžit’ sebi dane i Jahvina će se volja po njemu ispuniti.

Zbog patnje duše svoje vidjet će svjetlost i nasititi se spoznajom njezinom.
Sluga moj pravedni opravdat će mnoge i krivicu njihovu na sebe uzeti.

Komentar

Jonathan Edwards

Postoji li išta na nebu ili na zemlji što kršćani mogu smatrati vrijednim njihova divljenja i ljubavi, njihovih iskrenih čežnji i želja, njihove nade i radosti, kao i gorljive revnosti, kao što su blagoslovi evanđelja Isusa Krista? Evanđelje nam ne pruža samo ono što je najdostojnije naše ljubavi, nego to prikazuje na najdirljiviji način. Slava i ljepota blaženoga Jahve, koji je sam po sebi već najvrjedniji našega divljenja i naše ljubavi, u evanđelju se prikazuju najdirljivije što možemo zamisliti. Zaista, sjaji on svom slavom svojom na licu utjelovljenoga, beskrajno brižnoga, krotkoga, suosjećajnoga i umirućeg Otkupitelja. Sve vrline Božjega Janjeta – njegova poniznost, krotkost, pokornost, poslušnost, ljubav i suosjećanje – očituju se na način koji će najsigurnije dirnuti naše osjećaje. To je stoga što su sve ove vrline prošle najveće iskušenje i najveći ispit, a stoga su se i najuzvišenije očitovale onda kada je bio u najdirljivijim okolnostima: kada je podnosio posljednje trenutke svoje neopisive i neprikosovene patnje koju je doživio zbog svoje nježne ljubavi i smilovanja prema nama.
Nadalje, evanđelje nam na najdirljivije moguće načine prikazuje odvratnu prirodu naših grijeha, jer u njemu razabiremo strašne posljedice koje je naš Otkupitelj – koji je preuzeo odgovornost za njih umjesto nas – zbog njih patio. Štoviše, u njemu opažamo najupečatljivije očitovanje Božje mržnje prema grijehu te srdžbe i pravde njegove u kažnjavanju grijeha. Vidimo strogoću i nesavitljivost njegove pravde te strahotu njegova gnjeva u strašnom kažnjavanju naših grijeha, i to u onome koji je toliko dragocjen Bogu i ispunjen ljubavlju prema nama. Bog je tako uredio stvari da nas otkupi, a onda nam je otkrio evanđelje u svojim slavnim provedbama. Zbilja, sve je bilo smišljeno tako svrhovito da posjeduje najveću moguću sposobnost dosezanja naših srca u njihovom najmekšem dijelu te da najrazumnije i najsnažnije potakne naše unutarnje biće. Stvarno imamo uzvišen razlog za krajnju skrušenost što nas sve ovo ne dira još više!

Duhovno promišljanje

MIKA EDMONDSON

Iskustvo gledanja filma u kinu nije isto ako svjetla ostanu upaljena. Naučio sam to iz prve ruke kada sam išao gledati Star Wars: The Force Awakens. Nakon što se svjetla slučajno nisu ugasila nekih trideset sekundi nakon što je film počeo, tri su razdražena čovjeka izjurila van zahtijevajući od osoblja da ugase svjetla. Mračna pozadina kao kontrast svijetloj slici doprinosi veličini i drami cijeloga iskustva.

Mogli bismo reći da je tako postavljen i katekizam. Božja pravedna i pravična osuda našega grijeha pruža mračnu pozadinu na kojoj sjaji slava evanđelja. Nakon što razumijemo dubine svoje nesreće, bolje cijenimo pravu veličinu plana kojim nas je Bog odlučio izbaviti.

Katekizam nam kaže da je Bog drage volje i milosrdno zadovoljio zahtjeve svoje pravde umjesto nas. Prema Izaiji 53, Bog je pravedan život svoga Sluge (Isusa Krista) učinio zamjenskom žrtvom za nepravedne. U poslušnosti Božjoj volji, Isus Krist je živio životom kojim smo mi trebali živjeti i tako ispunio pravedne zahtjeve Božjega zakona umjesto nas. Također je umro smrću kojom smo mi trebali umrijeti. Izaijino slikovito izražavanje o Sluzi koji je bio „pritisnut bolima“ (Iz 53,10) podsjeća nas na tešku cijenu naših grijeha. Na križu je Isus ponio punu težinu Božjega prokletstva grijeha i u potpunosti ispunio zahtjeve Božje pravedne osude grijeha. Stoga mi imamo pravedan život koji zadovoljava Božju pravdu za nas i pomirujuću smrt koja zadovoljava Božju pravdu za nas. Ova velika razmjena samo je srce evanđelja.

U Izaijinu nas izražavanju možda najviše iznenađuje da se „Jahvi svidje“ da učini tu razmjenu. Na neki je način Gospodinu ugodilo da preda svoga nevinoga Sina na ismijavanje, premlaćivanje i raspeće. To je gotovo nemoguće shvatiti dok ne razumijete zašto je to Bogu bilo ugodno. Naravno, Bogu nije bio ugodan grijeh Jude koji je izdao Isusa, grijeh vjerskih vođa koji su ga mrzili, Pilata koji ga je nepravedno osudio ili obmanutoga mnoštva koje ga je odbacilo. Ali Bogu je bila ugodna aktivna i pasivna (putem patnje) poslušnost njegova Sina, koji nije prestao vjerovati Bogu i voljeti svoj narod bez obzira na cijenu. Bogu je bilo ugodno položiti sud na Sina kako bi spasio svoj grešni narod. Bog je bio zadovoljan zato što će križem Sin Božji proslaviti sebe, spasiti Božji narod, zadovoljiti Božju pravdu i obznaniti Božju ljubav. Križ nije bio tragična nesreća. Bila je to Božja volja, njegov naum da spasi svoj narod djelom Otkupitelja i da otkrije neizmjerna bogatstva svoje slavne milosti.

Na kraju, Bog je dragovoljno i milosrdno napravio tu razmjenu. Katekizam pažljivo naglašava da je uzrok Božje kazne nad Isusom za naše spasenje bilo „čisto milosrđe“. Izraz „čisto milosrđe“ zapravo znači sama milost, milost odvojeno od bilo čega drugoga. Kao što je veliki propovjednik C. H. Spurgeon napisao, spasenje je „sasvim po milosti“. Iako nas ta milost vježba da izbjegavamo bezbožnost, ona uopće ne ovisi o našoj poslušnosti. Kada razmišljamo o mnogim grijesima i trajnim slabostima u svome životu, moramo se uhvatiti „čistoga milosrđa“ koje je u evanđelju. Bog nije dao svoga voljenog Sina s mišlju da će nešto dobiti od naših života, nego samo zato što nas je volio. E, to je zbilja dobra vijest!

Molitva

Tebi koji si nas pomirio s Ocem zahvaljujemo što si nam otvorio put. Ti si bio savršen i u pravednosti i u milosrđu. Prihvaćamo spasenje koje ne zaslužujemo. Dolazimo pred tebe u ime Isusa Krista, tvoga voljenoga Sina, pouzdajući se u njegove zasluge, a ne naše. Amen.

O Katekizmu Novoga grada

Katekizam Novoga grada je suvremeno sredstvo čiji je cilj pomoći i djeci i odraslima da nauče temeljne doktrine kršćanske vjere putem 52 pitanja i odgovora.

Izvorni materijali preuzeti su sa web stranice organizacije The Gospel Coalition, a prevedeni su uz dopuštenje izdavačke kuće Crossway. Biblijski tekstovi u prijevodu: Biblija Kršćanska sadašnjost 2019.