Katekizam Novoga grada

Što Bog zahtijeva u prvoj, drugoj i trećoj zapovijedi?

Prvo, da poznajemo Boga i pouzdajemo se u njega kao jedinoga pravog i živog Boga. Drugo, da izbjegavamo svako idolopoklonstvo i da ne štujemo Boga na neprikladan način. Treće, da se prema Božjem imenu odnosimo sa strahom i poštovanjem, poštujući ujedno njegovu Riječ i njegova djela.

Kraći odgovor: Prvo, da poznajemo Boga kao jedinoga pravog Boga. Drugo, da izbjegavamo svako idolopoklonstvo. Treće, da se prema Božjem imenu odnosimo sa strahom i poštovanjem.

Sveto pismo

Ponovljeni zakon 6,13-14

Boj se Jahve, Boga svoga; njemu iskazuj štovanje; njegovim imenom polaži prisegu. Ne idite za drugim bogovima između bogova drugih naroda što su oko vas.

Komentar

Charles Haddon Spurgeon

Bog želi da ljudi shvate kako je Bog koji se objavio u Svetom pismu i očitovao u osobi Gospodina Isusa zbilja Bog koji je stvorio nebo i zemlju. Čovjek sebi stvara bogove po vlastitom srcu. Možda ih ne stvara od drveta ili kamena, nego od onoga što naziva vlastitom sviješću, odnosno od svoje kulturne misli. Čovjek stvara božanstvo po svome ukusu, koje neće biti previše strogo prema njegovim bezakonjima, te se neće previše strogo držati svoje pravednosti prema onima koji se ne kaju. On odbacuje Boga koji postoji, a razrađuje druge bogove, kakvim smatra da bi Božanstveni trebao biti. … Međutim, kada Sveti Duh prosvijetli njihov um, vodi do spoznaje da je Jahve Bog i da uz Njega nema drugoga. On uči svoj narod da znaju da Bog neba i zemlje je Bog Biblije, Bog čiji su atributi u potpunosti uravnoteženi: do njegovog milosrđa se dolazi putem pravde, njegovu ljubav slijedi svetost, njegova milost ukrašena je istinom, a njegova moć povezana je s nježnošću. To nije Bog koji namiguje grijehu, a grijeh mu nipošto nije ugodan … nego Bog koji ne može gledati na bezakonje i nipošto neće poštedjeti krivca. O tome se danas spore filozof i kršćanin. Filozof kaže: „Ako bog i postoji, onda on mora biti onakav kakvoga ti ga ja sada dogmatski predstavljam“. Međutim, kršćanin mu odgovara: „Nije na nama da izmislimo boga, nego da budemo poslušni jednome Gospodinu koji se objavio u Svetom pismu, koje je istinito.“

Duhovno promišljanje

JOHN LIN

Prve nam tri zapovijedi pokazuju kako nam valja živjeti u odnosu na jedinoga pravog i živog Boga.
Prva nam zapovijed kaže da ne smijemo imati drugih bogova osim Boga. On mora biti isključiv primatelj našega štovanja, krajnji cilj naše ljubavi i želje. Druga je zapovijed slična i kaže da ne smijemo štovati Boga u skladu s našim zamislima o njemu – takvo bi nešto Biblija nazvala idolopoklonstvom. Moramo štovati Boga kakav jest, a ne kakvim bismo željeli da bude. Drugim riječima, ne štujte lažne bogove i ne štujte Boga lažno.
Treća zapovijed zapravo je slična prvim dvjema. Ne smijemo krivo koristiti Božje ime ili se krivo odnositi prema njemu. Znamo da Božje ime opisuje njegov karakter, bit njegova bića, zbog čega je Mojsiju rekao da mu je ime „Ja jesam“. Drugim riječima, Bog kaže: „Moje ime je to što sam vječan i postojim sam od sebe.“ Ne uzimati uzalud imena Božjega ne znači samo da postoje neke riječi koje smijemo ili ne smijemo reći. To znači da naš govor o Bogu, bilo da govorimo riječima ili da „govorimo“ ponašanjem, mora sadržavati čast i poštovanje.
Razmislimo još malo o prve dvije zapovijedi. Zamislite da, primjerice, u srcu vjerujete da će vam postizanje nekoga cilja u životu – bio to prestiž, neka vrsta posla ili odnos s osobom iz snova – pružiti potpunu utjehu i ispuniti vas dubokim osjećajem važnosti. U svakodnevnom, funkcionalnom smislu, nastojite postići taj cilj ne bi li vam pružio dublju utjehu od one koju imate u Bogu. Time kršite prvu zapovijed jer vam je taj cilj prerastao u boga. Prestiž, neki posao ili osoba postali su predmet vašega štovanja.
No s druge strane toga novčića, ako štujete Boga zato što vjerujete da bi vam trebao pružiti udobnost dajući vam prestiž, posao ili odnos za kojim čeznete i koji tražite, također kršite zapovijedi. Nametnuli ste svoju predodžbu Boga na Boga. Prilagodili ste Boga svojoj zamisli, odnosno stvorili ste idola. Ove prve dvije zapovijedi kažu nam da štujemo Boga kao pravoga Boga i da ne štujemo zamišljenoga boga ili idola.
Međutim, zašto ove zapovijedi uporno žele da štujemo samo Boga i da ga štujemo baš onakvoga kakav jest, a ne kakvim bismo mi htjeli da bude? Zašto treća zapovijed traži da iskazujemo čast i poštovanje njegovu imenu i karakteru? To je zato što nas je Bog stvorio sa željom koju samo on može ispuniti – željom za njim. Ako uvijek pokušavamo promijeniti Boga ili zamijeniti ga nečim drugim, nikada nismo mirni. Nećemo iskusiti pravu utjehu, pravi smisao ili pravu radost. Nikada nećemo biti cijeli. Ali ako je pravi i živi Bog u središtu našega života, a ne drugi bog ili revidirana inačica Boga, stvarno ćemo imati mir.
Upravo je zato Augustin napisao: „Za sebe si nas, Gospodine, stvorio i nemirno je srce naše dok se ne smiri u Tebi.“

Molitva

Jedini Bože, tvoje je ime iznad svakog imena i dolazimo pred tebe u strahopoštovanju. Daj nam da držimo tvoje zapovijedi. Otkrij nam bilo kakve lažne bogove u našim životima. Daj da štujemo samo tebe u duhu i u istini. Amen.

O Katekizmu Novoga grada

Katekizam Novoga grada je suvremeno sredstvo čiji je cilj pomoći i djeci i odraslima da nauče temeljne doktrine kršćanske vjere putem 52 pitanja i odgovora.

Izvorni materijali preuzeti su sa web stranice organizacije The Gospel Coalition, a prevedeni su uz dopuštenje izdavačke kuće Crossway. Biblijski tekstovi u prijevodu: Biblija Kršćanska sadašnjost 2019.