Katekizam Novoga grada

Što Bog zahtijeva u šestoj, sedmoj i osmoj zapovijedi?

Šesto, da ne ozlijedimo i ne mrzimo svoga bližnjega, odnosno da ne budemo prema njemu zlobni, nego da budemo strpljivi i miroljubivi te da volimo čak i naše neprijatelje. Sedmo, da se suzdržavamo od seksualnog nemorala i da živimo čisto i vjerno, bilo u braku bilo u samačkom životu, te da izbjegavamo sve nečiste radnje, poglede, riječi, misli ili želje, kao i sve što bi nas moglo do njih dovesti. Osmo, da ne uzimamo bez dopuštenja ništa što pripada drugome te da ne suzdržavamo bilo koje dobro od nekoga kome bi to moglo pomoći.

Kraći odgovor: Šesto, da ne ozlijedimo i ne mrzimo svoga bližnjega. Sedmo, da živimo čisto i vjerno. Osmo, da ne uzimamo bez dopuštenja ništa što pripada drugome.

Sveto pismo

Rimljanima 13,9

Uistinu: Ne čini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi! Ne poželi! I ima li koja druga zapovijed, sažeta je u ovoj riječi: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga.

Komentar

David Martyn Lloyd-Jones

Čovjek nije u stanju čuvati čak ni Deset zapovijedi, pa ipak s lakoćom govori o držanju Propovijedi na gori i o nasljedovanju Krista …. Židovi su bili narod kojemu je Bog već dao svoj Zakon kroz svoga slugu Mojsija i nisu ga mogli držati. Nisu mogli držati Deset zapovijedi. Nitko ih nikada nije savršeno držao…. A ako čovjek ne može držati Deset zapovijedi, kako ih oni sami razumiju, ima li uopće nade da će držati Deset zapovijedi onako kako ih je protumačio Gospodin Isus Krist? To je bio problem s Farizejima, koji su ga toliko mrzili i koji su ga na kraju razapeli. Oni su smatrali da drže Deset zapovijedi i moralni zakon. Naš Gospodin ih je uvjeravao i osudio zbog činjenice da ih oni ne drže. Oni su tvrdili da nikada nisu počinili ubojstvo. Čekaj malo, rekao im je naš Gospodin. Jeste li ikada rekli svome bratu: „Budalo“? Ako jeste, onda ste krivi za ubojstvo. Ubojstvo ne znači samo stvarno i fizički ubiti čovjeka, nego znači i da u svome srcu imamo gorčinu i mržnju…. A sjetite se da je on učio to isto s obzirom na preljub. Oni su tvrdili da su bez grijeha. Ali čekaj malo, kaže naš Gospodin, zar vi kažete da nikada niste počinili preljub? „Ali ja vam kažem, tko je god s požudom pogledao ženu, počinio je preljub s njom u svome srcu“ (Mt 5,28). On je kriv; poželio je.… Bog jednako prekorava pomisao i maštu kao što bi prekorio i sam čin.

Duhovno promišljanje

STEPHEN UM

Kršćani se moraju pokoravati Deset zapovijedi zato što u Deset zapovijedi nalazimo Božje zakone. U Isusovu tumačenju u Propovijedi na gori otkrivamo da su standardi toga zakona mnogo viši nego što smo mislili. Nije samo važno ne počiniti preljub ili ne ubiti ili ne krasti. Tumačeći šestu zapovijed Isus kaže da ako u sebi nosite gorčinu, ako nekome ne možete oprostiti, ako osobu nazovete raka (odnosno ako ga smatrate ne-osobom), onda ste u svome srcu tu osobu ubili. Također kaže da požudom u srcu kršite sedmu zapovijed i činite preljub. Ako ste materijalist i niste radikalno darežljivi, onda ste pohlepni. Dakle, Isus podiže ljestvicu zapovijedi do najviše razine.

Martin Luther je napisao da ne možete prekršiti ostatak zapovijedi ako niste najprije prekršili prvu. Drugim riječima, ako prekršite zapovijedi, svoju najvišu vrijednost i svoga boga tražite u drugim stvarima, a ne u Bogu.

Luther je također rekao da negativna zabrana u Deset zapovijedi podrazumijeva pozitivnu implikaciju. Prema tome, kada ondje piše da ne smiješ ubiti, to također znači da trebaš radikalno voljeti druge ljude, čak i susjede i neprijatelje. Kada kaže da ne smiješ počiniti preljub, pretpostavlja se da moraš biti vjeran svojoj supruzi ili suprugu i da prepoznaješ seksualnost kao divan dar od Boga. Dakle, ako si u bračnom odnosu moraš razumjeti da je to savez predanosti između muškarca i žene. Kada piše da ne smiješ krasti, podrazumijeva se da moraš biti radikalno darežljiv.

To su naše odgovornosti, odnosno tako bi se kršćani trebali odazvati na Deset zapovijedi. Ali problem je u tome što ih ne možemo savršeno držati. Kako ćemo riješiti tu napetost?

Isus Krist je drugi Adam, pravi Izrael, pojedinačna božanska zajednička glava i predstavnik koji je došao savršeno ispuniti obveze zakona. Njegova poslušnost i pravednost sada se pripisuju našim životima, tako nam to daje sposobnost da se pokorimo obvezama i zahtjevima zakona, pa čak i kada im se ne pokoravamo savršeno. Znamo da nas zakon neće satrti i s pouzdanjem ćemo nastojati slušati Božji zakon zato što znamo da je Isus Krist savršeno ispunio sve te zahtjeve. Stoga, možemo živjeti bez straha da će nas Bog odbaciti zbog naše neposlušnosti ili nedostatka savršene poslušnosti. Ali znamo da je Isus Krist postigao svete stvari, savršeno ispunivši zahtjeve zakona umjesto nas.

Molitva

Vjerni pastiru naših duša, stvorio si nas da živimo u ljubavi i zajedništvu na zemlji, ali mi u tome tako često padamo. Neka bi tvoja ljubav vladala svakim odnosom kako bismo hodali u čistoći, odlagali požudu, zavist i pohlepu, radi tvoga imena. Amen.

O Katekizmu Novoga grada

Katekizam Novoga grada je suvremeno sredstvo čiji je cilj pomoći i djeci i odraslima da nauče temeljne doktrine kršćanske vjere putem 52 pitanja i odgovora.

Izvorni materijali preuzeti su sa web stranice organizacije The Gospel Coalition, a prevedeni su uz dopuštenje izdavačke kuće Crossway. Biblijski tekstovi u prijevodu: Biblija Kršćanska sadašnjost 2019.