Katekizam Novoga grada

Što je Bog?

Bog je Stvoritelj i Održavatelj svakoga čovjeka i svega što postoji. On je vječan, neograničen i nepromjenjiv u svojoj moći i savršenstvu, dobroti i slavi, mudrosti, pravednosti i istini. Ništa se ne događa osim po njemu i u skladu s njegovom voljom.

Kraći odgovor: Bog je Stvoritelj svakoga čovjeka i svega što postoji.

Sveto pismo

Psalam 86,8-10. 15

„Nema ti ravna među bozima, Gospode, nema djela kakvo je tvoje. Svi narodi što ih stvori doći će i klanjat se tebi, o Jahve, i slavit će ime tvoje. Jer ti si velik i činiš čudesa: ti si jedini Bog. … No ti si, Gospode Bože, milosrdan i blag, spor na srdžbu – sama ljubav i vjernost.“

Komentar

Thomas Brooks

Bog je vječno, neovisno Biće, koje daje postojanje svim stvorenjima… Bog je vječno, nepromjenjivo Biće, čije postojanje nema ograničenja. Anđeli i ljudi također postoje, ali su omeđeni i ograničeni. Međutim, Bog je neizmjerno Biće koje se ne može nikako ograničiti… Nikada nije postojalo niti će postojati vrijeme u vezi kojega Bog ne bi mogao reći za sebe: „Ja Jesam“… On je Bog koji svemu daje opstojnost… On je Biće nad bićima, koje postoji samo po sebi; … „Ja sam koji Jesam, i kao što Jesam, takav ću biti svu vječnost“… On je beskonačan u moći, suveren u vlasti i nije ograničen kao stvorenja… Toliko je snažan da je svemoćan, njemu ništa nije nemoguće… On ništa ne potrebuje, nego je beskrajno blagoslovljen beskonačnim savršenstvom svoga slavnog bića… Samodostatan je i svedostatan, te potpuno savršen… U Bogu nema ni slijeda ni promjene, nego je vječno isti… Bog je oduvijek bio, uvijek jest i uvijek će biti. Premda se Bog očituje svojim stvorenjima u vremenu, ipak njegova bît ili biće nikada nisu i nikada neće biti ograničeni vremenom. Gledate li natrag ili naprijed, Bog je od vječnosti do vječnosti: najdostatnije, najbeskrajnije, najsavršenije, najsretnije biće, prvi uzrok našega postojanja, ali on sam nije uzrokovan; vječna beskrajna punina, te postojanje po sebi i za sebe. Ono što Bog jest, bio je od vječnosti i bit će do vječnosti.

Duhovno promišljanje

D. A. CARSON

Zbilja je posebno divno govoriti i razmišljati o Bogu. Nema uzvišenije teme. Međutim, riječ Bog nije nekakva isprazna šifra. Ponekad će je dvoje ljudi koristiti misleći na nešto sasvim drugačije. Bog je nekima neizreciv osjećaj, nekima pak nepomičan uzrok početka svemira, a nekima biće puno transcendencije. No, mi govorimo o Bogu Biblije, a Bog Biblije sâm sebe definira. On za sebe kaže da je vječan i pravedan. On je Bog ljubavi. On je transcendentan, odnosno izvan vremena, prostora i povijesti. No, ipak je i imanentan, odnosno toliko je s nama da mu jednostavno ne možemo pobjeći. On je svugdje. On je nepromjenjiv, istinit, pouzdan i osoban.
Važno je uočiti i razumjeti da se Bog nije objavio samo pojedinim riječima, nego cijelom pripoviješću Biblije. Dakle ne smijemo uzeti jedan Božji atribut i učiniti ga jedinim koji postoji. Primjerice, ne smijemo uzeti njegovu suverenost, a pritom zaboraviti na njegovu dobrotu. Ili uzeti njegovu dobrotu, a zaboraviti svetost (njegova je svetost ono što ga čini Bogom suda).
Ili uzeti njegov sud, ili pak ozbiljnost njegove osude, a zaboraviti da je Bog ljubavi – Bog koji je toliko volio svoja buntovna stvorenja da je na kraju poslao svoga Sina da u tijelu ponese njihov grijeh na križ.
Drugim riječima, kako bismo došli do samoga srca Božje osobe i poklonili mu se u nekoj maloj mjeri prave spoznaje, važno je pomno promišljati što Biblija kaže i integrirati to u cjelinu jednako ravnomjerno i proporcionalno kao što to čini Sveto pismo. To nas poziva na štovanje. Stavimo li bilo što drugo na Božje mjesto, dobit ćemo definiciju idolopoklonstva.

Molitva

Naš Stvoritelju i Održavatelju, sve se drži na okupu u tebi. Poznato ti je i najmanje biće, a čak i najmoćnije vojske u tvojoj su ruci. Vladaš pravedno. Pomozi nam da se pouzdamo u tvoju dobrotu u svemu što je tvoja volja. Amen.

O Katekizmu Novoga grada

Katekizam Novoga grada je suvremeno sredstvo čiji je cilj pomoći i djeci i odraslima da nauče temeljne doktrine kršćanske vjere putem 52 pitanja i odgovora.

Izvorni materijali preuzeti su sa web stranice organizacije The Gospel Coalition, a prevedeni su uz dopuštenje izdavačke kuće Crossway. Biblijski tekstovi u prijevodu: Biblija Kršćanska sadašnjost 2019.