Katekizam Novoga grada

Što je crkva?

Bog bira i čuva za sebe zajednicu izabranu za vječni život i ujedinjenu vjerom, koja zajedno voli Boga, uči od njega i štuje ga. Bog tu zajednicu šalje da naviješta evanđelje i nagoviješta Kristovo Kraljevstvo kvalitetom njezina zajedničkog života i uzajamne ljubavi.

Kraći odgovor: Zajednica izabrana za vječni život i ujedinjena vjerom, koja zajedno voli Boga, uči od njega i štuje ga.

Sveto pismo

Druga Solunjanima 2,13

Mi pak moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo od Gospodina ljubljena, što vas je od početka odabrao za spasenje, posvećenjem u Duhu i vjerom u istinu.

Komentar

Charles Haddon Spurgeon

Braćo moja, dozvolite da vam kažem: budite stalno poput Krista. Nasljedujte ga u javnosti. Većina nas živi nekom vrstom javnoga života; mnogi od nas su pozvani svakodnevno raditi pred kolegama. Gledaju nas; hvataju naše riječi; propituju i procjenjuju naše živote. Pomne i budne oči svijeta opažaju sve što činimo, te su naši oštri kritičari. Živimo Kristov život u javnosti. Pazimo da odražavamo našega Gospodara, a ne nas same, kako bismo mogli reći: »Ne živim više ja nego Krist živi u meni«. Pazite da ovo činite i u crkvi… Budite u crkvi nalik na Krista. Koliko od vas… tražite prvenstvo? Koliki od vas pokušavate zadobiti dostojanstvo i vlast nad drugim kršćanima, umjesto da se sjetite da je temeljno pravilo svih naših crkava da su svi ljudi jednaki – jednaka braća i sestre, te da ih takvima trebamo i primati. Provodite Kristov duh u vašim crkvama, gdje god se nalazite; neka drugi vjernici kažu o vama: »Ovaj je bio s Isusom«.

Duhovno promišljanje

JOHN YATES

Crkva je Božja obitelj. U Novome zavjetu naziva se zajednicom novoga saveza. To je tijelo čija je glava Krist. To je Kristova zaručnica. Zovemo se svetim narodom, svetim pukom, kraljevskim svećenstvom. Crkva su ljudi koji su postali Božjom djecom, koje je Bog usvojio po Isusu Kristu. Crkva u sebi sadrži sve kulture, sve etničke skupine, sve dobne skupine, sve one koji su upoznali Isusa Krista kao svoga Gospodina.

U mojoj anglikanskoj tradiciji imamo izjavu vjere koju nazivamo Trideset devet članaka. Oni ovako opisuju crkvu:

Lokalna, vidljiva crkva Kristova kongregacija je vjernih muškaraca i žena, u kojoj se propovijeda čista Božja riječ i u kojoj se dijele sakramenti u skladu s Kristovom odredbom. …

Crkva nema autoritet osim u pokornosti Kristu i nije zakonito da crkva odredi nešto što je proturječno Božjoj zapisanoj Riječi. Crkva također ne smije tumačiti jedan dio Svetoga pisma na način koji će biti proturječan drugome.

Stara vjerovanja opisuju crkvu kao „jednu, svetu, katoličku i apostolsku“. Ona je jedna zato što je jedno tijelo pod jednom glavom. Sveta je zato što Sveti Duh živi u njoj i posvećuje je, upućujući članove crkve u djelu Božjemu. Katolička je, što znači opća, i naviješta cjelovitu apostolsku vjeru svim narodima do kraja svijeta. Također je apostolska. To znači da nastavljamo učenja i zajedništvo apostola i poslani smo na Kristovu misiju svim narodima.

Ne biramo tko će biti u crkvi, jednako kao što ne možemo odrediti tko će nam biti braća, sestre ili rođaci. Bog bira. Kojoj god denominaciji ili skupini pripadali, Božji ljudi dio su crkve i naša su braća i sestre.
Crkva je divno opisana u ovoj krasnoj staroj himni Samuela J. Stonea:

Jedini je temelj crkve
Isus Krist njen Gospodin;
Ona je novo stvorenje
Nastalo vodom i riječju.
S neba je sišao i tražio je
Da mu bude sveta mlada;
Svojom ju je krvlju kupio,
I za njen život umro.

Izabrana iz svakoga puka,
A opet jedna na zemlji;
Njena povelja spasenja,
Jedan Bog, jedna vjera i rođenje;
Jedno sveto ime blagoslivlja,
Blaguje jednu svetu hranu,
I jednoj se nadi utječe,
Svakom milošću obdarena.

Molitva

Kralju nad svime, sakupio si nas u Božju obitelj. Daj nam da budemo vjerni u zajedničkom štovanju, da volimo jedni druge i providimo za potrebe jedni drugih. Neka bi naše zajedništvo bilo iskreno i pomozi nam da ohrabrujemo jedni druge u vjeri. Amen.

O Katekizmu Novoga grada

Katekizam Novoga grada je suvremeno sredstvo čiji je cilj pomoći i djeci i odraslima da nauče temeljne doktrine kršćanske vjere putem 52 pitanja i odgovora.

Izvorni materijali preuzeti su sa web stranice organizacije The Gospel Coalition, a prevedeni su uz dopuštenje izdavačke kuće Crossway. Biblijski tekstovi u prijevodu: Biblija Kršćanska sadašnjost 2019.