Katekizam Novoga grada

Što je Gospodnja večera?

Krist je zapovjedio svim kršćanima da jedu kruh i piju iz kaleža u zahvalnom sjećanju na njega i njegovu smrt. Gospodnja večera je proslava Božje prisutnosti među nama; ona nas dovodi u zajedništvo s Bogom i jedne s drugima; ona hrani i njeguje naše duše. Također, ona iščekuje dan kada ćemo jesti i piti s Kristom u Kraljevstvu njegova Oca.

Kraći odgovor: Krist je zapovjedio svim kršćanima da jedu kruh i piju iz kaleža u zahvalnom sjećanju na njega.

Sveto pismo

Prva Korinćanima 11,23-26

Doista, ja od Gospodina primih što vama predadoh: Gospodin Isus one noći kad bijaše predan uze kruh, zahvalivši razlomi i reče: »Ovo je tijelo moje – za vas. Ovo činite meni na spomen.« Tako i čašu po večeri govoreći: »Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi. Ovo činite kad god pijete, meni na spomen.« Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe.

Komentar

Richard Baxter

O kako neizreciva otajstva i blaga milosrđa nam se daju u sakramentu! U njemu imamo zajedništvo s Bogom s kojim smo pomireni, a u njegovu nas prisutnost dovodi veliki Pomiritelj. U njemu imamo zajedništvo s našim blaženim Otkupiteljem, raspetim i proslavljenim i nama ponuđenim, kao našom Glavom koja nas oživljuje, čuva i osnažuje. U njemu imamo zajedništvo sa Svetim Duhom, koji našim dušama primjenjuje blagoslove otkupljenja, privlači nas Sinu i daje nama njegovo svjetlo, njegov život i njegovu snagu; povećavajući i ostvarujući u nama njegove milosti. U njemu imamo zajedništvo s Kristovim tijelom, njegovim posvećenim narodom, baštinicima života. Kada Kristov službenik po svome poslanju predstavlja raspetoga Krista našim očima, po kruhu i vinu propisanima za tu svrhu, onda vidimo Krista raspetoga kao da je pred nama i naša vjera tada hvata njega i mi razumijemo istinu ovoga lijeka, te gradimo naše duše na ovoj stijeni. Kada nam isti službenik po Kristovu poslanju daje njegovo tijelo, krv i blagoslove, onda je to jednako čvrsto i punovažno kao da nam ih primamo iz usta samoga Krista. Također, kada ga primaju naše duše, po toj vjeri po kojoj nas je Duh Sveti probudio, naše je sudjelovanje jednako stvarno kao što naša tijela primaju kruh i vino koji ga predstavljaju.

Duhovno promišljanje

LIGON DUNCAN

Gospodnja večera savezni je znak i pečat. To znači da predstavlja i potvrđuje dragocjeno Božje obećanje da će, po Isusu Kristu, on biti naš Bog, a mi njegov narod. U Večeri Gospodnjoj imamo uspomenu, proslavu Božje prisutnosti te iskustvo zajedništva. Također imamo nešto što nas okrjepljuje te u Večeri Gospodnjoj iščekujemo slavu koja ima doći.

Prvo, u Gospodnjoj večeri imamo uspomenu. U njoj je Isus rekao svojim učenicima da će naviještati njegovu smrt dok ne dođe. Kruh i vino, tijelo i krv Kristova u Večeri Gospodnjoj, slika su savezne žrtve. Dva sastavna dijela označavaju da je Isusova smrt bila namjeran čin. On se predao kao žrtva umjesto nas radi oproštenja naših grijeha. Stoga svaki put kada slavimo Večeru Gospodnju, trebamo se sjetiti smisla i značenja smrti Isusa Krista za nas. Trebamo ga se sjećati. „Ovo činite na moju uspomenu“ (Lk 22,19). Proslavljamo slavno djelo pomirenja koje je Isus Krist za nas ostvario.

Drugo, Večera Gospodnja također je proslava Božje prisutnosti. Nije li predivno da smo pozvani sjesti za Božji stol? To je posebice čudesno kad uzmemo u obzir našu pobunu. U Postanku 3, Sotona je rekao Evi i Adamu: „Uzmite i jedite od ovoga ploda.“ Pojeli su plod iako im je Bog to zabranio i što se zbog toga dogodilo? Je li to rezultiralo zadovoljstvom i ispunjenjem? Ne. Rezultiralo je protjerivanjem iz Božje prisutnosti. Međutim, za Gospodnjim stolom Gospodin nas poziva da se vratimo u njegovu prisutnost. Kada Isus kaže svojim učenicima: „Uzmite i jedite“, on preokreće Sotonine riječi u vrtu. Derek Kidner napisao je ove divne riječi: „Bog će okusiti siromaštvo i smrt prije nego što ‘uzmi i jedi’ postanu glagoli spasenja.“ Što se nas tiče, to kušamo svaki put kada dolazimo k Stolu Gospodnjem, svaki put kada čujemo da pastor kaže: „Uzmite i jedite od njega svi.“ To je proslava našega ponovnog sjedinjenja s Bogom, njegove prisutnosti među nama i našega uživanja u zajedništvu s njim.

Treće, Gospodnja je večera zajedništvo. To je zajedništvo s Bogom i njegovim narodom. Nismo samo u zajedništvu sa živim Bogom po milosti, nismo samo u zajedništvu sa živim Bogom po onome što je Isus učinio za nas na križu, nego smo u zajedništvu jedni s drugima. Kada smo sjedinjeni s Gospodinom Isusom Kristom, sjedinjeni smo sa svima koji su sjedinjeni s Gospodinom Isusom Kristom. Zato Pavao kaže Korinćanima: „Morate razabirati tijelo” (1. Kor 11,29, slobodan prijevod). Ne govori im da moraju razumjeti nešto mistično o elementima Gospodnje večere. Što je tijelo o kojem priča? Kristovo tijelo, crkva, zajednica vjernika.

Na kraju, Gospodnja je večera duhovna okrjepa. To je sredstvo milosti. To je jedan od načina koje je Bog odredio da nas izgrađuju i hrane, potvrđuju našu vjeru i osnažuju rast. Gospodnja je večera iščekivanje slave koja će doći. Isus je oprao noge učenicima one noći kada je bio izdan i poslužio ih je elementima Gospodnje večere. Zanimljivo, kada Isus govori o svadbenoj gozbi Janjeta na kraju svega (Lk 12,37), u slavi, kada dođe slavni kraj i svi ga priznaju kao kralja, on kaže da će nas na taj dan pozvati da sjednemo oko stola, baš kao što su učenici sjedili oko stola, a on će se opasati i dvoriti nas.

Da, u Večeri Gospodnjoj iščekujemo Janjetovu svadbenu večeru, gdje ćemo sjesti jedni s drugima u slavi, a naš Spasitelj će nas dvoriti svime što nam treba. Koja li je radost doći ka Gospodinovu stolu!

Molitva

Bože, koji si Kruh života, uzimamo Večeru Gospodnju poslušno i sa strahopoštovanjem. Ne želimo je primiti nedostojno, stoga dolazimo u pokajanju i vjeri. Pomozi nam da oprostimo grijehe onima koji su sagriješili protiv nas, posebno vjernicima s kojima dijelimo kruh i čašu. Neka bi naše sudjelovanje u ovome jelu navijestilo tvoju spasonosnu smrt i našu očajničku potrebu za njom. Amen.

O Katekizmu Novoga grada

Katekizam Novoga grada je suvremeno sredstvo čiji je cilj pomoći i djeci i odraslima da nauče temeljne doktrine kršćanske vjere putem 52 pitanja i odgovora.

Izvorni materijali preuzeti su sa web stranice organizacije The Gospel Coalition, a prevedeni su uz dopuštenje izdavačke kuće Crossway. Biblijski tekstovi u prijevodu: Biblija Kršćanska sadašnjost 2019.