Katekizam Novoga grada

Što je grijeh?

Grijeh je odbacivanje ili zanemarivanje Boga u svijetu koji je on stvorio, pobuna protiv njega življenjem bez obzira prema njemu, kada nismo ili ne činimo ono što on zahtijeva u svome Zakonu – što skončava našom smrću i propadanjem cijeloga stvorenja.

Kraći odgovor: Grijeh je odbacivanje ili zanemarivanje Boga u svijetu koji je on stvorio, kada nismo ili ne činimo ono što on zahtijeva u svome Zakonu.

Sveto pismo

Prva Ivanova 3,4

Tko god čini grijeh, čini i bezakonje; ta grijeh je bezakonje.

Komentar

Clive Staples Lewis

Od trenutka kada stvorenje postane svjesno Boga kao Boga i sebe kao sebe, otvara mu se strašna alternativa da izabere Boga ili sebe kao središte (svoga života). Taj grijeh svakodnevno počinjaju mala djeca i neuki ljudi, ali i sofisticirane osobe, pustinjaci ali i oni koji žive u društvu: to je pad u životu svakoga pojedinca, te svakoga dana pojedinčeva života, osnovni grijeh koji se skriva iza svakog pojedinog grijeha. Upravo sada počinjamo ga i vi i ja, ili ćemo ga uskoro počiniti, ili se kajemo jer smo ga počinili. Kada se probudimo, pokušavamo predati novi dan pred Božje prijestolje; ali prije nego što se obrijemo, dan postaje našim danom a Božji udio u njemu osjećamo kao danak koji moramo platiti iz našeg „vlastitog“ džepa, kao odbitak od vremena koje osjećamo kao da je „naše vlastito“.

Duhovno promišljanje

JOHN LIN

Grijeh se može različito razumjeti, no u jednom je važnom smislu pobuna protiv Božjega zakona. Grijeh je kada ne radimo što Bog traži od nas, ne živimo kako nas je pozvao da živimo i stoga kada nismo onakvi kakvima nas je Bog stvorio da budemo. Grijeh je život bez razmišljanja o Bogu, odnosno život u kojemu ga ne vidimo kao stvarnost koja definira naš život oko koje se mora okretati sve naše postojanje. Kada Bogu ne dajemo mjesto Boga u svome životu, kršimo njegov zakon i sve dobre i zaštitne smjernice koje nam je dao kako bismo najbolje i izobilno živjeli.

Zamislite to ovako. Kada biste skočili s litice govoreći: „Ne moram živjeti po zakonu gravitacije – mogu živjeti po svojim pravilima“, s jedne biste strane bili neposlušni određenom pravilu i zapovijedi, naime: „Ne skači s litice.“ No, s druge strane, ne biste živjeli imajući na umu gravitaciju. Živjeli biste kao da gravitacija nema nikakve važnosti ili utjecaja u vašemu životu. Nikad ne biste rekli da je zakon gravitacije proizvoljan ili da je nerazumno što mu se morate pokoravati. Ne biste to nikad rekli zato što shvaćate da je gravitacija nešto u odnosu na što morate živjeti. Naravno da postoje smjernice koje se moraju poštovati i granice koje se moraju priznati. Znate rezultate skakanja s litice i pokušaja kršenja zakona gravitacije: smrt i raspadanje.

Kada živimo ne dajući Bogu njegovo mjesto, kada kršimo Božji zakon koji nam je u ljubavi dao, kada ga ne poštujemo, kada kažemo ili svojim djelima damo do znanja da on nema nikakve važnosti u ovome ili onome dijelu našega života, nismo u potpunosti ljudi kojima nas je stvorio da budemo. To vodi u smrt i raspadanje.

Možda će vam pomoći ova ilustracija. Naš sunčev sustav skladno postoji kada se svi planeti kreću oko središta: Sunca. Međutim, kada bi planeti za sebe odlučili oko čega se žele kretati ili kad bi neki planeti odlučili uopće se ne kretati, što bi se dogodilo? Smrt i raspadanje. Sunčev sustav kakav poznajemo razdvojio bi se i raspao zato što se planeti ne bi kretali oko pravoga središta. Ne bi živjeli u odnosu na Sunce. Prema tome, sve bi se raspalo i uništilo.

Ne živjeti u odnosu na Boga neće samo dovesti do osobne smrti i raspadanja nego je i razlog zašto je cijeli svemir podložan smrti i raspadanju. Bog je stvorio Adama i Evu kako bi bili središnje djelo i vrhunac stvaranja. Kada su sagriješili, njihova neposlušnost Božjemu zakonu nije utjecala samo na njihove živote nego i na cijeli svemir.

Pavao piše da je „plaća grijeha smrt“ (Rim 6,23). Grijeh vodi u smrt. Ipak, evanđelje kaže da je Isus Krist iskusio smrt kako bismo mi mogli živjeti. On je na određeni način iskusio raspadanje – bio je duhovno rastrgan na križu – kako bismo mi mogli postati cijelima. Umro je za naše grijehe kako bismo mi mogli oživjeti. Iskusio je smrt i raspadanje. Platio je kaznu za naš grijeh kako mi ne bismo morali.

Molitva

Gospodaru svemira, svi su tvoji putovi dobri. Kada idemo svojim putem, srljamo u smrt. Pomozi nam da vidimo da je grijeh otrov. Neka bi tvoj zakon, a ne duh bezakonja, oblikovao naše misli i naše živote. Amen.

O Katekizmu Novoga grada

Katekizam Novoga grada je suvremeno sredstvo čiji je cilj pomoći i djeci i odraslima da nauče temeljne doktrine kršćanske vjere putem 52 pitanja i odgovora.

Izvorni materijali preuzeti su sa web stranice organizacije The Gospel Coalition, a prevedeni su uz dopuštenje izdavačke kuće Crossway. Biblijski tekstovi u prijevodu: Biblija Kršćanska sadašnjost 2019.