Katekizam Novoga grada

Što je vjera u Krista?

Vjerovati u Isusa Krista znači priznati da je sve što je Bog objavio u svojoj Riječi istina, zatim pouzdavati se u njega te primiti ga i počivati jedino u njemu u pogledu spasenja koje nam je po njemu ponuđeno u evanđelju.

Kraći odgovor: Primiti ga i počivati jedino u njemu u pogledu spasenja koje nam je po njemu ponuđeno u evanđelju.

Sveto pismo

Galaćanima 2,20

Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene.

Komentar

Jonathan Edwards

Kada razmišljam o cjelovitoj, najboljoj, najjasnijom i najsavršenijoj definiciji vjere opravdanja, koja je ujedno i najviše utemeljena na Svetom pismu, dolazim do ove definicije: vjera je potpuni zagrljaj duše s objavom Isusa Krista kao našega Spasitelja. Riječ zagrljaj je metafora, ali smatram ju puno jasnijom od bilo kojega izravnog izražaja. Zove se vjerovanje jer vjerovanje je prvi čin duše u prihvaćanju pripovijesti ili objave: štoviše, zagrljaj se, kada je upućen u objavu ili obznanjenu stvar, može točnije nazvati vjerovanjem nego ljubavlju ili izborom. Ako smo upoznati samo s osobom, onda se to točnije može nazvati ljubavlju. Ako smo upoznati s darom, baštinom ili nagradom, onda se to može ispravnije nazvati primanjem ili prihvaćanjem.
Ovu definiciju možemo izraziti ovim riječima: vjera je potpuno prianjanje i pristajanje duše uz objavu o Isusu Kristu kao našem Spasitelju. Ili pak ovako: vjera je prihvaćanjem dušom one istine o Bogu koja otkriva Isusa Krista kao našega Spasitelja. Ili ovako: vjera je potpuno pristajanje i ovisnost duše o istini o Bogu koja otkriva Krista kao našega Spasitelja.
Cijela duša je ta koja se slaže s istinom, pristaje uz nju i prigrljuje je. Događa se potpuno pokoravanje uma i srca objavi te biti blizak s njom, prianjati uz nju s vjerom, s sklonošću i osjećajima.

Duhovno promišljanje

JOHN YATES

Ponekad se pitam shvaćamo li uopće koliko je velika riječ spasenje. Što to znači biti spašen? Što je značenje spasenja?

Ono prenosi ideju sigurnosti, ali i iscjeljenja. Sadrži zamisao oprosta i usvojenja i spajanja dijelova u cjelinu. To je velika riječ. Znači da smo vraćeni u odnos s Bogom. Dan nam je život s Bogom sada i također smo primili vječni život s Bogom u nebu zauvijek. Dakle, spasenje je veliko. Spasenje je dar od Boga. To nije nešto što možemo zaraditi, iako mnogi misle na taj način. To nije nešto što možemo postići, nego nešto što se mora primiti. To nam od samoga početka mora biti jasno.

Spasenje može doći odjednom, kao u slučaju Zakeja kada je Isus ušao u njegovu kuću. Isus je rekao: „Danas je spasenje došlo u ovu kuću“ (Lk 19,9). Može doći u trenutku shvaćanja i vjere. Ali to je nešto što se živi cijeloga života. Ima jedna priča o starom engleskom biskupu koji je hodao niz neku londonsku ulicu kad mu je ulični evangelizator rekao: „Gospodine, jeste li spašeni?“ Odgovor toga čovjeka je značajan. Priča veli da je zastao, promislio i onda vrlo ljubazno rekao: „Da, bio sam spašen, spašavam se i bit ću spašen.“ Na što je mislio? Mislio je da može pogledati unatrag na neki trenutak kada je stavio svoju vjeru u Krista i okrenuo mu se u vjeri i nadi, i kad je iskusio spasenje. Ali također je mislio da je spasenje nešto što i sada živi, što je njegovo životno iskustvo. Također, spasenje je nešto u što će u punijem smislu ući kada ode biti s Gospodinom u budućem životu.

Spasenje počinje kada nam Bog otvori oči i počnemo shvaćati koliko nam je Krist potreban. Sve dotle dok mislimo da sami sebe možemo spasiti, put nam je zatvoren. Spasenje možemo usporediti s utapanjem. Utapate se i odjednom shvaćate da se ne možete sami spasiti i da netko mora doći i izbaviti vas, a vi se samo trebate opustiti i biti izbavljeni zato što ste preduboko zaglibili i ne možete plivati i bez pomoći ćete se utopiti. Jedino što mogu doprinijeti svome spasenju je moja grešna narav. Trebamo doći Bogu svjesni svoje ponizne potrebe – doći u vjeri, pokajati se za svoje grijehe i položiti pred Boga svoju potrebu za njim. To je početak spasenja.

Pavao kaže u Rimljanima 10 da će svi koji zazovu ime Gospodnje biti spašeni. Živimo u vrijeme kada mnogi ljudi odbacuju ideju da je vjera u Krista nužna kako bi osoba postala Božjim djetetom i nasljednikom vječnoga života. Ipak, Isus je rekao: „Ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni.“ On je naš put u spasenje.

Ovo je bila apostolska poruka. Kao što je Petar propovijedao u Djelima apostolskim 4: „Spasenja nema ni po jednom drugom“. Spasenje dolazi po Isusu Kristu.

Molitva

Autoru naše vjere, vjerujemo da si onaj koji tvrdiš da jesi. Tvoja je Riječ istina, i otkriva tebe kao našu jedinu nadu za spasenje. Vjerujemo tvoja obećanja i hodamo po vjeri, a ne po gledanju. Amen.

O Katekizmu Novoga grada

Katekizam Novoga grada je suvremeno sredstvo čiji je cilj pomoći i djeci i odraslima da nauče temeljne doktrine kršćanske vjere putem 52 pitanja i odgovora.

Izvorni materijali preuzeti su sa web stranice organizacije The Gospel Coalition, a prevedeni su uz dopuštenje izdavačke kuće Crossway. Biblijski tekstovi u prijevodu: Biblija Kršćanska sadašnjost 2019.