Katekizam Novoga grada

Što Kristovo uskrsnuće znači za nas?

Krist je pobijedio grijeh i smrt tako što je fizički uskrsnuo, i zato će svi koji se pouzdaju u njega uskrsnuti u novi život na ovome svijetu i u vječni život u svijetu koji dolazi. Kao što ćemo jednoga dana uskrsnuti, tako će se ovaj svijet jednoga dana obnoviti. Međutim, oni koji se ne pouzdaju u Krista, uskrsnut će u vječnu smrt.

Kraći odgovor: Krist je pobijedio grijeh i smrt i zato će svi koji se pouzdaju u njega uskrsnuti u novi život na ovome svijetu i u vječni život u svijetu koji dolazi.

Sveto pismo

Prva Solunjanima 4,13-14

Nećemo da budete u neznanju, braćo, o onima koji su usnuli, da ne tugujete kao drugi koji nemaju nade. Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda će Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime.

Komentar

Martyn Lloyd-Jones

Cijela tvorevina će biti izbavljena iz ropstva pokvarenosti i uživat će u »slobodi i slavi djece Božje« (Rim 8,21). Sve će biti proslavljeno, čak i sama priroda. Štoviše, ovo mi se čini biblijskim učenjem o vječnom stanju: da je ono što zovemo nebom zapravo ovaj svijet na kojemu je Bog naumio da čovječanstvo živi učinjen savršenim. Kada je stavio Adama u Raj na početku, Adam je pao i svi su pali s njim, ali muškarci i žene trebaju živjeti u tijelu, i živjet će u proslavljenom tijelu u proslavljenom svijetu, i Bog će biti s njima.

Duhovno promišljanje

D.A. CARSON

Uskrsnuće Isusa Krista sa sobom nosi mnoge, mnoge divne implikacije. Kao prvo, uskrsnuće opravdava Isusa. Drugim riječima, neki ljudi su mislili da je Isusova smrt na križu značila da je zaslužio umrijeti. Rimski ga je sud proglasio krivim. Stari zavjet ustraje na tome da je svaki koji visi na drvetu pod Božjim prokletstvom. Međutim, ispostavilo se da nije umro kao proklet zbog vlastitoga grijeha, nego je na sebi nosio grijehe drugih i ta je žrtva toliko zadovoljila Boga da ga je uskrsnuo od mrtvih. Tako je njegovo uskrsnuće oblik opravdanja ili potvrde. To je konačan dokaz da se Bog složio s Isusovim posljednjim riječima: „Svršeno je.“ Njegov se Otac složio. Postignuto je djelo otkupljenja, a Otac je dokazao Isusovu nevinost tako što ga je uskrsnuo.

Uskrsnuće također pokazuje brigu evanđelja za utjelovljenost ljudskih bića. Drugim riječima, neki misle o našemu konačnom stanju kao o nekom eteričnom duhovnom postojanju bez ikakve veze s tijelom. Međutim, dio osnovne, temeljne kršćanske istine je da na novome nebu i novoj zemlji, našemu krajnjem cilju, domu pravednosti, neće biti samo nebesko postojanje. To će biti zemaljsko postojanje. To je novo nebo i nova zemlja i imat ćemo uskrsnula tijela kao što je Kristovo. To je jedna od velikih tvrdnji Prve poslanice Korinćanima 15. Pavao tvrdi da ako je Krist ustao od mrtvih u uskrsnulom tijelu – koje se, bez obzira na to koliko je na određen način čudno ili posebno bilo, moglo dotaknuti i vidjeti, s kojim se moglo razgovarati i koje je jelo ljudsku hranu – onda ćemo mi, kada budemo podignuti od mrtvih u posljednji dan i dođemo u to konačno stanje, imati uskrsnula tijela kao što je njegovo uskrsnulo tijelo. To je naše odredište. Stoga je njegovo uskrsnuće bilo prvina plodova onoga što se često naziva općim uskrsnućem na kraju vremena. Sva će ljudska bića uskrsnuti, bilo na život ili na osudu, zato što smo u svojoj osnovi utjelovljeni ljudi.

S ovim također dolazi i viđenje života i postojanja onkraj ovoga života. Ne bismo smjeli misliti da kršćanstvo rješava samo neke probleme u našim ovozemaljskim životima. Umjesto toga, krajnji je cilj izvan ovoga života. Kada ostarimo i kosa nam počne opadati, a križa počnu boljeti, ili kad se izgubimo u demenciji, odjednom nam uskrsnulo postojanje počne izgledati vrlo privlačnim zato što naša nada nije da doživimo sedamdeset ili osamdeset ili čak devedeset godina. Naša je nada da ćemo jednog dana imati tijelo poput Kristova uskrsnuloga tijela. A njegovo je tijelo prvi plod. On je osigurao naše uskrsnulo tijelo i dolazimo iza njega kako bismo mu se pridružili u uskrsnulom postojanju: tjelesno uskrsnulo postojanje na novome nebu i novoj zemlji, domu pravednosti. Zbog toga Prva poslanica Solunjanima 4, to veliko poglavlje o uskrsnuću, završava riječima: „Stoga, tješite jedan drugoga tim riječima!“

Molitva

Uskrsnuli Bože, daj da imamo na pameti da smrt nije kraj za nas. Spasi nas od osude koju zaslužujemo i daj da vjerno preklinjemo druge da pobjegnu od srdžbe koja dolazi. S nadom iščekujemo radost koja će nam pripadati kad, spašeni od te srdžbe Kristovim zaslugama, budemo zaodjenuti u uskrsnula tijela kako bi vladali obnovljenom zemljom. Amen.

O Katekizmu Novoga grada

Katekizam Novoga grada je suvremeno sredstvo čiji je cilj pomoći i djeci i odraslima da nauče temeljne doktrine kršćanske vjere putem 52 pitanja i odgovora.

Izvorni materijali preuzeti su sa web stranice organizacije The Gospel Coalition, a prevedeni su uz dopuštenje izdavačke kuće Crossway. Biblijski tekstovi u prijevodu: Biblija Kršćanska sadašnjost 2019.