Katekizam Novoga grada

Što su obredi ili sakramenti?

Obrede ili sakramente dao je Bog, a ustanovio ih je Krist, naime krštenje i Gospodnju večeru. Oni su vidljivi znaci i pečati da smo vezani zajedno kao zajednica vjere njegovom smrću i uskrsnućem. Kada ih koristimo, Sveti Duh nam potpunije izjavljuje i pečati obećanja koja primamo po evanđelju.

Kraći odgovor: Krštenje i Gospodnja večera.

Sveto pismo

Rimljanima 6,4; Luka 22,19-20

Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bî uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života.

I uze kruh, zahvali, razlomi i dade im govoreći: »Ovo je tijelo moje koje se za vas predaje. Ovo činite meni na spomen.« Tako i čašu, pošto večeraše, govoreći: »Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi koja se za vas prolijeva.«

Komentar

Charles Simeon

O krštenju i Večeri Gospodnjoj kažem sljedeće: »Kada se koriste na pravilan i propisan način, ne možemo ih previše cijeniti. Međutim, ako ih zlorabimo u svrhe za koje nisu dane i na njih gledamo kao da u sebi sadrže i sami po sebi udjeljuju spasenje čovjeku, onda ih obeščastimo.« … Stoga moramo od sada naučiti kako koristiti Božje obrede: Trebamo biti za njih zahvalni. Trebamo ih poštovati. Trebamo u njima gledati na Boga i očekivati primiti od Boga kroz njih njegovu milost i mir. Trebamo ih poštovati, ali ne i idolizirati; trebamo ih koristiti kao sredstva, ali ne se oslanjati na njih kao na izvore. Nitko ne smije smatrati sebe boljim samo zato što je primio bilo koji obred.

Duhovno promišljanje

TIMOTHY KELLER

Dva su sakramenta ili obreda. Krštenje, koje se čini jednom zauvijek, a zatim Večera Gospodnja koja se čini trajno i redovno. Oboje nazivamo obredima zato što nam Isus Krist zapovijeda da ih činimo. No nazivamo ih sakramentima zato što nam po njima blagoslovi i milost dolaze na jedinstven način. Oni nisu samo osobna, pojedinačna iskustva. Članovi smo zajednice, a krštenje i Večera Gospodnja pokazuju da pripadamo toj zajednici, saveznoj zajednici, ljudima koji pripadaju Isusu. To je razlog zašto su ta dva obreda poput graničnih oznaka. Westminstersko vjeroispovijedanje kaže da „na vidljiv način razlikuju pripadnike Crkve od ostatka svijeta“.

Oni su i znaci i pečati. Nazivamo ih znakovima jer simboliziraju blagoslove spasenja, oproštenje od grijeha, primanje Svetoga Duha i sposobnost uživanja u zajedništvu s Isusom Kristom u njegovoj prisutnosti. No oni nisu samo znaci, nego i pečati. To znači da nam uistinu donose te blagoslove. Uvjeravaju nas i raspiruju vjeru, a naša vjera prima te blagoslove.

Neka mjesta u Bibliji, poput Prve poslanice Korinćanima 10 i Prve Petrove poslanice 3, naizgled govore da zapravo sakramenti primaju blagoslove spasenja. Ali sakramenti raspiruju vjeru, i naša vjera zapravo prima blagoslove i ono što nas spašava. J. I. Packer ovako to formulira: „Kao što propovijedanje Riječi čini evanđelje čujnim, tako ga sakramenti čine vidljivim, a Bog raspiruje vjeru na oba načina.“ Prema tome, sakramenti funkcioniraju kao sredstva milosti po načelu da, doslovno, ono što vidiš, u to vjeruješ.

Molitva

Davatelju evanđelja, dao si nam znakove svoje milosti koji se mogu vidjeti, osjetiti i okusiti. Pomozi nam da ih činimo u skladu s tvojim zapovijedima. Neka bi nam odvratili pogled od nas samih i privukli ga tvome spasiteljskom djelu. Ne daj da uzvisujemo znakove na bilo koji način koji bi nas odvratio od Spasitelja na kojega upućuju. Amen.

O Katekizmu Novoga grada

Katekizam Novoga grada je suvremeno sredstvo čiji je cilj pomoći i djeci i odraslima da nauče temeljne doktrine kršćanske vjere putem 52 pitanja i odgovora.

Izvorni materijali preuzeti su sa web stranice organizacije The Gospel Coalition, a prevedeni su uz dopuštenje izdavačke kuće Crossway. Biblijski tekstovi u prijevodu: Biblija Kršćanska sadašnjost 2019.