Katekizam Novoga grada

Što vjerujemo kao istinsku vjeru?

Sve što nas uči evanđelje. Apostolsko vjerovanje izražava ono što vjerujemo ovim riječima: Vjerujemo u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; sišao nad pakao; treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi s desna Boga Oca Svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu sveopću Crkvu, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni.

Sveto pismo

Judina 1,3

Ljubljeni! Dok sam u svojoj brižljivosti kanio pisati vam o našem zajedničkom spasenju, osjetio sam potrebu da vas pismom potaknem da vojujete za vjeru koja je jednom zauvijek predana svetima.

Komentar

John Wesley

Međutim, što je vjera? Ona nije mišljenje, kao što nije ni oblik riječi; nije ni brojna mišljenja spojena u jedno, koliko god ona bila istinita. Niz mišljenja nisu ništa više kršćanska vjera nego što je niz perla kršćanska svetost. Nije ni pristajanje uz bilo koje mišljenje ili uz velik broj mišljenja. Čovjek može pristajati uz tri ili čak dvadeset tri vjerovanja: može pristajati uz cijeli Stari i Novi zavjet (barem, onako kako ih razumije), pa ipak nemati nikakvu kršćansku vjeru.
Kršćanska vjera… je božanski dokaz ili uvjerenje skovano u srcu da sam pomiren s Bogom po njegovu Sinu; nerazdvojno pouzdano povezan s njime kao milostivo pomirenim Ocem po pitanju svega, ali posebno u pogledu svih onih dobrih stvari koje su nevidljive i vječne. Prema tome, vjerovati (u kršćanskom smislu) znači hodati u svjetlu vječnosti te imati jasno viđenje i pouzdanje da sam pomiren sa Svevišnjim po Sinu ljubavi njegove.

Duhovno promišljanje

D. A. CARSON

„Vjerujemo u Boga Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje.” Tako počinje ono što općenito znamo kao Apostolsko vjerovanje. Strogo govoreći, apostoli nisu formulirali tu izjavu. Iako se pojavila u drugome stoljeću, zove se Apostolsko vjerovanje zato što sažetak njenoga sadržaja odražava nauk apostola, odnosno nauk Novoga zavjeta u skraćenom obliku. To je rano kršćansko vjeroispovijedanje koje su koristile kršćanske denominacije po cijelome svijetu i predstavlja jednu od rijetkih stvari koja ujedinjuje sve kršćane u zajedničkom vjerovanju.

Ako je čitate pažljivo i sporo, vidjet ćete da se spominju Otac, Sin i Duh Sveti, stvaranje, djevičansko rođenje, Kristov dolazak, ustajanje od mrtvih, tko su kršćani, što znači da u nama djeluje Duh Sveti i tako dalje, sve u vrlo kratkome opsegu, u riječima koje milijuni i milijuni kršćana znaju napamet ili recitiraju svake nedjelje ili nekad koriste kao dio osobne pobožnosti.

Važno je zapamtiti da vjerovanja oblikuje, barem djelomično, doba u kojem su nastala – ne zato što se Biblija mijenja, nego zato što se pitanja koja postavljamo Bibliji pomalo mijenjaju s vremena na vrijeme. Druge izjave vjere koje su, primjerice, nastale za vrijeme reformacije u šesnaestom stoljeću postavljaju i odgovaraju na donekle drukčija pitanja. No Apostolsko vjerovanje redovno recitiraju kršćani cijeloga svijeta zato što je napisano tako rano da se koristilo prije nego što su nastale kasnije važne doktrinarne podjele. Unutar tih okvira, ono vrlo spretno sažima evanđelje u samo nekoliko rečenica. Donekle je to drugostoljetni pokušaj rekapituliranja onoga što primjerice čitamo u početnim stihovima Prve poslanice Korinćanima 15, što je samo po sebi vrlo jednostavno vjerovanje. „Što je evanđelje?“, pita Pavao. Pa, najprije, Krist je umro za naše grijehe u skladu s Pismima, a onda su se različite stvari dodavale sve dok nismo dobili sažetak radosne vijesti i njenoga sadržaja – naime da je Bog u punini vremena poslao svoga Sina da umre na križu, ustane od mrtvih i sebi dovede nepregledno mnoštvo ljudi koje Pavao naziva novim čovječanstvom.

Dakle, kada se okupite na javno štovanje na Dan Gospodnji i recitirate ovo vjerovanje, sjetite se da iza pukih riječi na stranici stoji dvije tisuće godina kršćanske povijesti. Ovo vjerovanje služi kao veza među kršćanima svih kultura, jezika, prostora i vremena dok zajedno govorimo da vjerujemo u Boga Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje.

Molitva

Stvoritelju neba i zemlje, daj da u nama živnu čudesne tvrdnje naše vjere. Neka ne bismo odvajali teološku istinu od povijesti tvoga spasenja, koje se dogodilo u vremenu i prostoru. Daj da ne oklijevamo u nevjeri, nego nam pomozi da živimo s pouzdanjem da ti podižeš mrtve. Amen.

O Katekizmu Novoga grada

Katekizam Novoga grada je suvremeno sredstvo čiji je cilj pomoći i djeci i odraslima da nauče temeljne doktrine kršćanske vjere putem 52 pitanja i odgovora.

Izvorni materijali preuzeti su sa web stranice organizacije The Gospel Coalition, a prevedeni su uz dopuštenje izdavačke kuće Crossway. Biblijski tekstovi u prijevodu: Biblija Kršćanska sadašnjost 2019.