Katekizam Novoga grada

Što zahtijeva Božji zakon?

Osobnu, savršenu i stalnu poslušnost. Da volimo Boga svim svojim srcem, dušom i snagom; i da volimo našega bližnjeg kao same sebe. Ono što Bog zabranjuje nikada se ne smije činiti, a što Bog zapovijeda uvijek se treba činiti.

Kraći odgovor: Da volimo Boga svim svojim srcem, dušom i snagom; i da volimo našega bližnjeg kao same sebe.

Sveto pismo

Matej 22,37-40

A on mu reče: »Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.«

Komentar

John Wesley

Voljeti Boga svim svojim srcem, umom, dušom i snagom prva je velika grana kršćanske pravednosti. Uživaj u Gospodinu svome Bogu tako što ćeš tražiti i nalaziti svu svoju sreću u njemu. Poslušaj i ispuni njegovu zapovijed: „Daj mi, sine moj, srce svoje.“ A kada mu daš najdublji dio svoje duše kako bi on tamo vladao bez premca, tada mu možeš vapiti iz punine svoga srca: „Voljet ću te, moj Gospodine, moja snago. Gospodin JEST moja snažna stijena, moj Spasitelj, Bog moj u kog se uzdam.“ Druga zapovijed, druga velika grana kršćanske pravednosti, usko je i neodvojivo vezana uz prvu: „Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe.“ Ljubav je zagrljaj s najnježnijom dobrom voljom, najiskrenija i najsrdačnija privrženost, najrevnija želja da se spriječi ili ukloni svako zlo, a doprinese svakomu mogućem dobru. U tvoje bližnje ne spadaju samo tvoji prijatelji, rodbina ili poznanici, kao ni samo oni koji su kreposni i kojima je stalo do tebe, odnosni oni koji ti pružaju ljubaznost ili njome uzvraćaju, nego je to svatko, pa čak i oni koji te nikada nisu vidjeli niti ti znaju ime; čak i oni za koje znaš da su zli i nezahvalni, oni koji te prezirno iskorištavaju. Čak i njih trebaš voljeti kao sebe samoga istom nepromjenjivom čežnjom za njihovom dobrobiti. Istom neumornom brigom nastoj ih zaštititi od bilo čega što bi moglo ražalostiti ili ozlijediti njihovu dušu ili tijelo. To je ljubav.

Duhovno promišljanje

JUAN SANCHEZ

Kad pitate: „Što zahtijeva Božji zakon?“, kratak bi odgovor bio savršenu poslušnost. To zvuči zastrašujuće, ali moramo razumjeti kontekst u kojemu je zakon bio dan. Bio je dan u kontekstu milosti, Božje spasiteljske inicijative. Kad je Bog izbavio Izrael iz Egipta, doveo ih do Sinaja i u osnovi im rekao: „Ako poslušate moj glas i budete držali moj savez, bit ću vaš Bog i vi ćete mi biti djeca.“ Dakle kontekst zakona je Božja spasiteljska inicijativa. Savršena poslušnost zakonu zahtijeva odaziv na Božju spasiteljsku inicijativu, a taj je odaziv iskrena predanost.
Stari zavjet to ovako kaže: „Zato ljubi Jahvu, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom!“ (Pnz 6,5). Kontekst milosti potiče odgovor ispunjen iskrenom predanošću Bogu koji spašava. To je odgovor vjere i zove se ljubav, a ta se ljubav prelijeva u ljubav prema bližnjemu.
Postoji samo jedan problem. Ne možemo biti savršeno poslušni. Ali postoji i dobra vijest. U Jeremiji 31 Bog kaže da će napisati zakon na srcima svoga naroda. U Ezekielu 36 Bog dalje pojašnjava: „Dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas! Izvadit ću iz tijela vašega srce kameno i dat ću vam srce od mesa. Duh svoj udahnut ću u vas da hodite po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje naredbe“ (s. 26-27). Ova su obećanja povezana uz novi savez koji je Bog poslije započeo po obećanome kralju iz Davidove loze. Novi zavjet otkriva da je Isus obećani kralj koji uvodi taj novi savez.
Isus je došao učiniti ono što sami nismo mogli. Iako je ostao u potpunosti Bog, Isus je sišao s neba i postao čovjekom kako bi nas spasio (Heb 2,14-18). Kao naš ljudski predstavnik, Isus je ispunio Božji zakon savršeno se pokorivši Božjim zapovijedima i plativši kaznu smrti koju moraju platiti svi koji krše zakon. Evanđelje je objava da se svima koji priznaju da su krivi za kršenje Božjega zakona i koji se okrenu od svojih grijeha i pouzdaju u Isusa, opraštaju grijesi, a pripisuje Isusova savršena poslušnost.
Svojim je životom, smrću, ukopom i uskrsnućem Isus inaugurirao novi savez s njegovim obećanjem novoga srca (Jer 31) i dolaskom Božjega Duha koji će živjeti u vjernicima i davati im silu (Ez 36). Naša jedina nada da ispunimo ono što zakon zahtijeva od nas novo je rođenje koje je obećano u novome savezu. Oni koji su nanovo rođeni u novi život u Kristu dobili su novo srce i u njima živi Sveti Duh, koji im daje snagu za poslušnost.
Radosna je vijest da se pod novim savezom Božji narod može pokoravati Božjemu zakonu. Još jednom vidimo da Božje zapovijedi ne uspostavljaju odnos s Bogom. Poslušnost je naš odgovor na Božje djelo spasenja. To je odaziv koji dolazi iz ljubavi i vjere. Bog nas je spasio u Isusu Kristu, a mi se odazivamo pouzdajući se u njega poslušno i s ljubavlju.

Molitva

Veliki Zakonodavče, dao si nam savršen zakon i zaslužuješ savršenu poslušnost. Neka ne bismo mislili da tvoj zakon traži samo vanjsko pokoravanje; on traži da uz njega pristanemo srcem i pameću. Tko je sposoban za takav zadatak? Priznajemo da ne uspijevamo držati tvoj zakon. Amen.

O Katekizmu Novoga grada

Katekizam Novoga grada je suvremeno sredstvo čiji je cilj pomoći i djeci i odraslima da nauče temeljne doktrine kršćanske vjere putem 52 pitanja i odgovora.

Izvorni materijali preuzeti su sa web stranice organizacije The Gospel Coalition, a prevedeni su uz dopuštenje izdavačke kuće Crossway. Biblijski tekstovi u prijevodu: Biblija Kršćanska sadašnjost 2019.