Katekizam Novoga grada

Tko je Otkupitelj?

Jedini je Otkupitelj Gospodin Isus Krist, vječni Božji Sin, u kojemu je Bog postao čovjekom i sâm podnio kaznu za grijeh.

Kraći odgovor: Jedini je Otkupitelj Gospodin Isus Krist.

Sveto pismo

Prva Timoteju 2,5

Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek – Krist Isus.

Komentar

Ivan Zlatousti

Jedinorođeni, koji je prije svih vjekova, kojega je nemoguće dodirnuti ili ugledati, koji je jednostavan, bez tijela, sada se obukao u moje tijelo koje je vidljivo i sklono pokvarenosti. A zašto? Kako bi nas došavši među nas mogao poučiti i, poučivši nas, rukom nas voditi do ljudima nevidljivih stvarnosti. Jer s obzirom na to da ljudi vjeruju da su oči vjerodostojnije od ušiju, sumnjaju u ono što ne vide, i tako se on udostojao očitovati se u tjelesnom prisustvu, kako bi uklonio svaku sumnju. … Pradavni je postao dojenče. Onaj koji sjedi na Prijestolju uzvišenom i nebeskom, sada u jaslama leži. Štoviše, Onaj nedodirljivi, koji je jednostavan, bez složenosti i bez tijela, sada leži podložan ljudskim rukama. Onaj koji je slomio okove grješničke, sada je umotano dojenče. Ali je zato obznanio da će skrušenost postati čast, sramota će se ogrnuti slavom a potpuno poniženje postat će mjerilom dobrote Njegove.
Zato je uzeo na sebe moje tijelo, kako bih postao podoban za njegovu Riječ; uzeo je moje tijelo, a daje mi svoga Duha; i dok tako On daruje a ja primam, priprema me za riznicu Života. Uzima moje tijelo, da me posveti; daje mi svoga Duha, da me može spasiti.

Duhovno promišljanje

MARK DEVER

Otkupitelj je Isus Krist, vječni Božji Sin. Vječni Božji Sin postao je čovjekom i živio ljudskim životom, poput nas. Malo više od trideset godina u prvome stoljeću naše ere, živio je poput tebe i mene; jedina je razlika bila u tome što se on uvijek pouzdavao u Boga. Potpuno mu je vjerovao. Ako pomislite na sve trenutke jučer i prekjučer kada ste se trebali pouzdati u Boga, a niste, u baš takvim bi se trenucima Isus pokorio Bogu. Vjerovao je da Bog zna bolje od njega i da mora slijediti Očevu volju.

Kada pogledam unatrag na svoj život, znam da nisam tako živio. Ali Otkupitelj, Isus Krist, živio je tako. Zovemo ga Otkupiteljem zato što „otkupljuje“ svoj narod. Daje nam novu vrijednost.

Kada nešto otkupiš iz trgovine, za to daš i za to dobiješ nešto novca. Kada sam bio dijete, imali smo otkupne marke. Štedjeli bismo marke, a onda ih dali u zamjenu za nešto drugo. Isus je ono što određuje našu vrijednost. On nam daje novu vrijednost. On daje svoj život na križu za sve koji se pokaju od svojih grijeha i pouzdaju se u njega. On je naš Otkupitelj. On nas je cijenio, iako smo upropastili svoje živote ne vjerujući u nebeskoga Oca, ne slušajući ga i ne bojeći ga se. On je došao i dao svoj život umjesto nas. Živio je životom pouzdanja i umro je smrću kojom nije morao umrijeti, ali je to učinio iz svoje ljubavi prema nama. U potpunosti se predao za nas kako bi mogao, kao što Biblija kaže, biti naš Otkupitelj, Onaj koji nas izbavlja.

Slika otkupljenja u Starome zavjetu je slika Boga koji izbavlja svoj narod iz Egipta, izvodeći ih iz okova, iz doslovnoga ropstva. U Novome nas zavjetu Otkupitelj Isus izbavlja iz našega prirodnog stanja ropstva grijehu, grijeha destruktivnoga služenja sebi. Ali Bog je u svojoj velikoj ljubavi poslao svoga jedinorođenoga Sina, koji je živio savršenim životom, umro na križu, a potom ustao od mrtvih kako bi nas doveo k sebi, kako bi nas otkupio. To mislimo kada kažemo da je Isus Krist naš Otkupitelj.

Molitva

Dragocjeni Otkupitelju, volio si nas prije početka svijeta. Odrekao si se svoje slave kako bi ponio našu sramotu. Proslavio si Oca pokoravajući mu se sve do križa. Zaslužuješ našu slavu, hvalu i štovanje. Sva je naša nada u tebi. Amen.

O Katekizmu Novoga grada

Katekizam Novoga grada je suvremeno sredstvo čiji je cilj pomoći i djeci i odraslima da nauče temeljne doktrine kršćanske vjere putem 52 pitanja i odgovora.

Izvorni materijali preuzeti su sa web stranice organizacije The Gospel Coalition, a prevedeni su uz dopuštenje izdavačke kuće Crossway. Biblijski tekstovi u prijevodu: Biblija Kršćanska sadašnjost 2019.