Katekizam Novoga grada

Zašto Otkupitelj mora biti pravi Bog?

Kako bi zbog njegove božanske naravi njegova poslušnost i patnja mogle biti savršene i djelotvorne te kako bi mogao podnijeti Božji pravedni gnjev protiv grijeha, pa ipak pobijediti smrt.

Kraći odgovor: Kako bi zbog njegove božanske naravi njegova poslušnost i patnja mogle biti savršene i djelotvorne.

Sveto pismo

Djela apostolska 2,24

Ali Bog ga uskrisi oslobodivši ga grozote smrti jer ne bijaše moguće da ona njime ovlada.

Komentar

Ivan Zlatousti

Neka nitko ne jeca zbog svojih grijeha, jer oprost je zasvijetlio iz groba. Neka se nitko smrti ne boji, jer Spasiteljeva smrt nas je oslobodila. Utoliko što ga je ona zarobila, on ju je uništio. Silaskom nad pakao, on ga je zarobio. Ražestio ga je kada je okusio njegovo tijelo. Štoviše, Izaija je u svom proroštvu o tome vapio: Pakao se razgnjevio kada te je vidio. … Ražestio se jer si ga uništio. Rasrdio se jer si mu se izrugao. Razljutio se jer si ga usmrtio. Razbjesnio se jer si ga lancima okovao. Uzeo je tijelo i susreo Boga licem u lice. Uzeo je zemlju i suočio se s nebom. Uzeo je ono što je vidljivo i pao na nevidljivo. O Smrti, gdje je tvoj žalac? O pakle, gdje ti je pobjeda? Krist je uskrsnuo a ti si poražen. Krist je uskrsnuo a demoni su pali. Krist je uskrsnuo i anđeli se raduju. Krist je uskrsnuo i život sad vlada.

Duhovno promišljanje

LEO SCHUSTER

Često se volimo usredotočiti na Isusove ljudske aspekte. Dakako, važno je imati na umu da je Isus bio u potpunosti čovjek. Međutim, bio je i u potpunosti Bog. Što znači da je Isus bio potpuno Bog? Također, zašto je važno da on, kao naš Otkupitelj, bude uistinu Bog?

Apostol Ivan otvara svoje Evanđelje objavom da je Isus vječni Bog u tijelu. Pojašnjava: „U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše kod Boga – i Riječ bijaše Bog. … I Riječ je tijelom postala i nastanila se među nama. I mi smo promatrali slavu njegovu, slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine“ (1,1.14). U svomu pismu Kološanima, apostol Pavao je napisao: „Budući da u njemu stanuje stvarno sva punina božanstva” (Kol 2,9).

Slično tomu, Isus je mnogo puta potvrdio svoje božanstvo i jedinstvo s Ocem. Jednom su prigodom neki njegovi slušatelji shvatili što tvrdi i pokušali ga kamenovati, objašnjavajući da ga ne kamenuju zbog nekoga dobrog djela, nego zbog hule na Boga: „Praviš [se] Bogom, iako si samo čovjek“ (Iv 10,33). Knjiga Otkrivenja opisuje Isusa kao Alfu i Omegu, Onoga „koji jest, koji bijaše i koji će doći“ (1,8). Zaista, on nije samo čovjek. On je uistinu Bog.

Dakle zašto je bilo tako važno da Isus kao naš Otkupitelj bude pravi Bog? Naš grijeh počinjen je protiv Boga. Samo Bog može oprostiti prekršaje protiv njega. Zbog toga su se neki vjerski vođe u Isusovo vrijeme užasnuli kada je Isus rekao da može opraštati grijehe. Razumjeli su implikacije njegovih riječi. Kako bi običan čovjek mogao oprostiti grijehe počinjene protiv Boga? Običan čovjek ne bi mogao, ali Bog može.

Isus je morao biti potpuno čovjek kako bi bio naša zamjena, ali morao je biti u potpunosti Bog kako bi njegova poslušnost i patnja bili savršeni i kako bi Božja pravda bila potpuno i vječno zadovoljena.

Molitva

Bože Sine, zbog našega grijeha nikada ne bismo mogli podnijeti Božji gnjev ili nadvladati smrt. Samo ti, Sveti, mogao si pretrpjeti pravednu kaznu za grijeh i poraziti smrt. Hvala ti što si nam otvorio put prema Bogu, kako bismo mogli vječno uživati u njemu. Amen.

O Katekizmu Novoga grada

Katekizam Novoga grada je suvremeno sredstvo čiji je cilj pomoći i djeci i odraslima da nauče temeljne doktrine kršćanske vjere putem 52 pitanja i odgovora.

Izvorni materijali preuzeti su sa web stranice organizacije The Gospel Coalition, a prevedeni su uz dopuštenje izdavačke kuće Crossway. Biblijski tekstovi u prijevodu: Biblija Kršćanska sadašnjost 2019.