Katekizam Novoga grada

Znači li Kristova smrt da se svi naši grijesi mogu oprostiti?

Da. Budući da je Kristova smrt na križu u potpunosti platila kaznu naših grijeha, Bog nam zbog svoje milosti pripisuje Kristovu pravednost kao da je naša vlastita i on se više neće podsjećati na naše grijehe.

Kraći odgovor: Da. Budući da je Kristova smrt na križu u potpunosti platila kaznu naših grijeha, Bog se više neće podsjećati na naše grijehe.

Sveto pismo

Druga Korinćanima 5,21

Njega koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu.

Komentar

Richard Sibbes

Premda je jedan grijeh bio dovoljan da donese osudu, ipak besplatan dar milosti u Kristu od tolikog mnoštva prijestupa vodi ka opravdanju. Štoviše, imamo sigurnost jer Kristova je pravednost Božja pravednost, a Bog će je u tolikoj mjeri proslaviti da će biti dobra onima koji je po vjeri primijene protiv njihovih svakodnevnih grijeha, sve do trenutka kada prestanemo i živjeti i griješiti.
Tȁ, upravo zato je Sin Božji svojevoljno pristao postati grijehom, kako bi nas oslobodio od grijeha. Štoviše, ako svi naši grijesi tako Kristu pripisani nisu mogli ugasiti Božju ljubav prema njemu, zar će ugasiti Božju ljubav prema nama nakon što je Kristova krv očistila naše duše od njih? O milosrdna milosti, koja nas je udostojala učiniti takvima da se svi anđeli nebeski sada zadivljeni čude! Božji Sin nije uzeo na sebe samo našu narav i bijedno stanje, nego i naš grijeh. To je učinio kako bismo, riješivši se grijeha, mogli po Kristu smiono pristupali Bogu kao Onomu komu pripadamo. On je sada na nebu i pojavljuje se pred Bogom za nas, sve dok nas ne dovede ka sebi i ne predstavi nas Ocu kao one koji mu zauvijek pripadaju!

Duhovno promišljanje

ALISTAIR BEGG

Prije nekoliko godina liječnici su otkrili da imam karcinom. Kada sam to saznao, bilo mi je vrlo važno da kirurg na operaciji izvadi baš sve tkivo zahvaćeno tom bolešću. Nije me uopće zanimao lijek koji bi bio djelomičan. Kada razmišljamo da je Isus ponio naše grijehe, tajna i čudesnost evanđelja u tome je što je ponio sve naše grijehe. On koji je bio apsolutno savršen umro je umjesto grešnika, poistovjećujući se s nama u našoj krivnji i postajući podložan našoj kazni. Kada Pavao piše Korinćanima, kaže da im Bog nije uračunao njihove prekršaje, a to je je bilo zato što ih je uračunao njemu. Isus nije umro kao mučenik, nego kao zamjena. Pozivnica evanđelja daje se svima, ali sigurnost oproštenja je samo za one koji su u Kristu, čiji su grijesi uračunati njemu.

Augustus Toplady u ovim je stihovima uspio dočarati sigurnost te istine:

Drevna Stijeno za me rascijepljena,
duša moja u te je skrivena;
Voda i krv tvoja što istječe
iz tvog boka u spas mi pritječe,
grijehu mome dvostruki je lijek;
od krivnje i od sile pravorijek.

Petar nam kaže da anđeli žele u to zaroniti (1. Pt 1,12). Ono što anđeli vide izdaleka, vjernik zna savršeno.

U svemu tome najveće je čudo da je naša neposlušnost potpuno pokrivena poslušnošću Gospodina Isusa – svi naši grijesi zauvijek su riješeni.

Molitva

Milostivi Oče, kada smo pokriveni Kristovom pravednošću, ti se više ne sjećaš naših grijeha. Bacio si ih daleko koliko je istok od zapada. Pomozi nam da ne sumnjamo u tvoje oproštenje, milosrđe ili tvoju ljubav, nego da ti priđemo odvažno kao tvoja voljena djeca. Amen.

O Katekizmu Novoga grada

Katekizam Novoga grada je suvremeno sredstvo čiji je cilj pomoći i djeci i odraslima da nauče temeljne doktrine kršćanske vjere putem 52 pitanja i odgovora.

Izvorni materijali preuzeti su sa web stranice organizacije The Gospel Coalition, a prevedeni su uz dopuštenje izdavačke kuće Crossway. Biblijski tekstovi u prijevodu: Biblija Kršćanska sadašnjost 2019.