Krist je trpio i umro kako bi nas izbavio od sadašnjeg zla

Galaćanima 1:4
[On] dade sebe za grijehe naše da izbavi nas od sadašnjega svijeta zloga, po volji Boga i oca našega.

Do naše smrti ili do Kristova ponovnog dolaska, živimo u „sadašnjem svijetu zlom“. Stoga, kada biblijski pisac kaže da je Krist sebe predao i izbavio nas „od sadašnjega svijeta zloga“, to ne znači da će nas Isus sada uzeti sa svijeta, nego da će nas On izbaviti od moći zla u ovom svijetu. Isus je ovako molio: „Ne molim, da ih uzmeš sa svijeta nego da ih sačuvaš oda zla.” (Ivan 17:15).

Razlog zbog kojeg Isus moli za izbavljanje od „svijeta zloga“ je taj što je sadašnji svijet zloga svijet u kojemu je Sotoni dana sloboda da zavede i uništi. Biblija kaže: „Znamo: od Boga smo, a sav je svijet pod Zlim. (1 Ivanova 5:19). Ovaj Zli je „bog ovoga svijeta“ i njegov glavni cilj je zavođenje ljudi. „A ako je i zastrta dobra vijest koju objavljujemo, zastrta je onima koji odlaze u propast, onima kojima je bog ovoga svijeta zaslijepio umove nevjerničke, da do njih ne prodre svjetlost slavne dobre vijesti o Kristu, koji je slika Božja.“ (2 Korinćanima 4:4).

Sve dok ne probudimo svoje duhovno stanje, živimo u harmoniji s ovim „sadašnjim svijetom zla“, ali i s vladarom tog svijeta. „I vi ste nekoć bili mrtvi, zauvijek osuđeni zbog svojih prijestupa i grijeha. Živjeli ste poput ostaloga svijeta, u grijehu, poslušni Sotoni, vladaru zračnih prostora. Taj je duh na djelu u srcima onih koji odbijaju poslušati Božju riječ“ (Efežanima 2:2). Nismo čak ni znali, a bili smo sluge vraga. Biblija se direktno obraća čovjeku 21. stoljeća i govori mu o hirovima, zabavama i ovisnostima kada kaže: „Obećavaju im slobodu, a sami su robovi pokvarenosti. Jer svatko robuje onomu tko ga svlada“ (2 Petrova 2:19).

Jasan zov slobode nalazimo u Bibliji:“Ne oponašajte ponašanje i običaje ovoga svijeta, već dopustite da vas Bog promijeni u novu osobu mijenjajući vaš način razmišljanja. Tada ćete znati što Bog želi da činite, što je njemu dobro, ugodno i savršeno“ (Rimljanima 12:2). Drugim riječima, budite slobodni! Nemojte da vas gurui ovoga vremena zavaraju. Oni su danas tu, ali ih već sutra nema. Jedan hir koji vas zarobi vodi tek drugom hiru. Za 30 godina današnje tetovaže neće biti znakom slobode, nego neizbrisivi podsjetnik konformizma.

Mudrost ovoga vremena je tek ludost gledano očima vječnosti. „Nitko neka se ne vara. Ako tko misli da je mudar među vama na ovome svijetu, neka bude lud da bude mudar. Jer mudrost ovoga svijeta ludost je pred Bogom. Ta pisano je: On hvata mudre u njihovu lukavstvu. … Uistinu, besjeda o križu ludost je onima koji propadaju, a nama spašenicima sila je Božja” (1 Korinćanima 3:18-19; 1:18). Što je, onda, mudrost Božja u današnjem vremenu? To je velika, oslobađajuća smrt Isusa Krista. Prvi krćani su govorili:“a mi propovijedamo Krista raspetoga: Židovima sablazan, poganima ludost“ (1 Korinćanima 1:23).

Krist je na križu oslobodio milijune zarobljenih. Razotkrio je vražju prijevaru i slomio njegovu moć. Na to je Isus mislio kada je, u noći prije raspeća, rekao:“Sada je sud ovomu svijetu, sada će knez ovoga svijeta biti izbačen“ (Ivan 12:31). Nemojte slijediti poraženog neprijatelja. Slijedite Krista. U ovom vremenu, bit ćete izgnanici. No, bit ćete slobodni.

Preuzeto s dopuštenjem sa www.gospeltranslations.org. Gospel Translations je online služba koja postoji kako bi knjige i članci Evanđelja (Radosne vijesti) bili dostupni besplatno svim narodima na svim jezicima.

O autoru:

John Piper

John Piper je osnivač i glavni učitelj službe desiringGod.org te predsjednik škole Bethlehem College and Seminary. Trideset i tri godine služio je kao glavni pastor crkve Bethlehem Baptist Church u Minneapolisu Minnesoti.  Autor je više od pedeset knjiga, a na hrvatskom su dostupne njegove knjige Božja Vrhovna Vlast u Propovijedanju, Koronavirus i Krist, te Radosna vijest o velikom veselju.

Podijelite ovu objavu:
Vezane vijesti