Milosrđe za danas

Dobrota Jahvina nije nestala, milosrđe njegovo nije presušilo. Oni se obnavljaju svako jutro: tvoja je vjernost velika! (Tuž 3,22-23)

Božje je milosrđe novo svako jutro jer svaki dan ima dovoljno milosrđa za taj dan. Bog određuje nevolje svakom danu. I Bog određuje milosrđe svakom danu. U životu Njegove djece oni su savršeno određeni. Isus je rekao: „Dakle: ne brinite se tjeskobno za sutrašnji dan, jer će se sutrašnji dan brinuti za se! Svakom je danu dosta njegove muke“ (Mt 6,34). Svaki dan ima vlastite nevolje.
Svaki dan ima vlastito milosrđe. Sve je novo svako jutro.

Ali, mi često očajavamo razmišljajući kako trebamo nositi sutrašnji teret na današnjim resursima. Bog želi da znamo: Tako neće biti. Današnje je milosrđe za današnje nevolje. Sutrašnje je milosrđe za sutrašnje nevolje.

Ponekad se pitamo hoćemo li imati milosrđa da ostanemo stajati za teških kušnji. Da, hoćemo. Petar kaže: „Blago vama ako vam se izruguju zbog Kristova imena, jer tada Duh slave, Duh Božji, počiva na vama!“ (1 Pet 4,14). Kad izrugivanje počne, Duh slave dolazi. To se dogodilo Stjepanu dok je bio kamenovan. To će se dogoditi vama. Kad su Duh i slava potrebni, oni će doći.

Mana je u pustinji bila dana samo za taj dan. Nije bilo spremanja. To je način na koji moramo ovisiti o Božjem milosrđu. Ne primajte danas snagu kojom ćete nositi sutrašnja bremena. Dano vam je milosrđe danas za današnje nevolje.

Sutrašnje će milosrđe biti novo. „Vjeran je Bog koji vas je pozvao u zajednicu sa Sinom svojim, Isusom Kristom, Gospodinom našim“ (1 Kor 1,9).

 

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/mercy-for-today

Podijelite ovu objavu: