Moć superiornijeg obećanja

Hodit ću u slobodi, jer naredbe tvoje istražujem. (Ps 119,45, Piperov prijevod)

Ključni je element radosti sloboda. Nitko od nas ne bi bio sretan kad ne bismo bili slobodni od onoga što mrzimo i slobodni za ono što volimo.

A gdje nalazimo pravu slobodu? Psalam 119,45 kaže: „Hodit ću u slobodi, jer naredbe tvoje istražujem.“

Slika je to otvorenog prostranstva. Riječ nas oslobađa ograničenog uma (1 Kr 5,9) i od prijetećih zatvora (Ps 18,18).

Isus kaže: „Upoznat ćete istinu, a istina će vas osloboditi“ (Iv 8,32). Sloboda o kojoj govori je sloboda od ropstva grijehu (Iv 8,34).

Ili, da to pogledamo s pozitivne strane, to je sloboda za svetost.

Obećanja Božje milosti daju snagu koja čini zahtjeve Božje svetosti iskustvom slobode radije nego straha. Petar opisuje oslobađajuću snagu Božjih obećanja ovako: „Tim nas je obdario skupocjenim i najvećim obećanim dobrima, da po njima, umakavši pokvarenosti koja je zbog opake požude u svijetu, postanete dionici božanske naravi“ (2.Pt 1,4).

Drugim riječima, kad se pouzdajemo u Božja obećanja, prekidamo korijen korupcije po snazi superiornog obećanja.

Kako je ključna riječ koja lomi snagu lažnih užitaka! I kako bismo pažljivi trebali biti da osvijetlimo svoj put i ispunimo svoja srca riječju Božjom!

„Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi“ (Ps 119,105). „U srce pohranih riječ tvoju, da protiv tebe ne sagriješim“ (Ps. 119,11; usp. stih 9).

 

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/the-power-of-a-superior-promise

Podijelite ovu objavu: