Naš bezubi neprijatelj

Vas koji ste zbog prekršaja i neobrezanja svoga tijela bili mrtvi, oživi zajedno s njim; oprosti nam dobrohotno sve prekršaje; izbrisa zadužnicu koja je svojim odredbama bila nama protivna; ukloni je prikovavši je na križ. Razoruža Poglavarstva i Vlasti i javno ih izloži ruglu vodeći ih u pobjedonosnoj povorci pobijeđene njime. (Kol 2,13-15)

Razlog zašto savez s Kristom toliko mijenja život vjerniku je što je Krist postigao odlučujuću pobjedu nad Sotonom na Golgoti. Nije maknuo Sotonu iz svijeta, nego ga je razoružao do te mjere da je oružje prokletstva oduzeto iz njegovih ruku.

Sotona ne može optužiti vjernike za neoprošteni grijeh, što je jedina optužba koja nas može uništiti. Zbog toga, ne može nas dovesti do krajnje propasti. Može nas povrijediti fizički i emocionalno, čak nas i ubiti. Može nas iskušavati i druge nagovarati protiv nas. Ali, ne može nas uništiti.

Toj pobjedonosnoj povorci iz Poslanice Kološana 2,13-15 prethodi činjenica da je „zadužnica koja je svojim odredbama bila nama protivna“ prikovana na križ. Sotona je podigao tu zadužnicu, svoju glavnu optužbu protiv nas. Sad nema održivih optužbi pred nebeskim sudom. Bespomoćan je učiniti jedinu stvar koju je najviše želio – prokleti nas. Ali ne može. Krist je ponio naše prokletstvo. Sotona je razoružan. Još jedan način kako to možemo piše u Poslanici Hebrejima 2,14-15: „Sad, budući da djeca imaju zajedničku krv i meso, jednako i sam [Krist] postade sudionik u tome da smrću uništi onoga koji ima vlast nad smrću, to jest đavla, i da oslobodi sve koji cijeli život bijahu podvrgnuti ropstvu strahom od smrti.“ Smrt je još naš neprijatelj. No nema očnjake. Zmijin je otrov uklonjen. Nema više smrtnog žalca. Žalac je smrti bio grijeh. A osuđujuća moć grijeha bila je u zahtjevima zakona. Ali, hvala Kristu, koji je zadovoljio zahtjevima zakona. „Gdje je, smrti, tvoja pobjeda? Gdje je, smrti, tvoj žalac?“

 

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/our-toothless-enemy

Podijelite ovu objavu: