Naša neopisiva privilegija

„Ja sam koji jesam“, reče Bog Mojsiju. (Izl 3,14)

Jedna je primjena veličanstvenog imena, JA SAM KOJI JESAM, da se ovaj beskonačan, apsolutan, samoodređujući Bog približio nama u Isusu Kristu.

U Evanđelju po Ivanu 8,56-58 Isus odgovara na kritike židovskih vođa. Kaže: „Abraham, otac vaš, treptio je od radosti u želji da vidi moj dan. Vidio ga je i obradovao se.“ Tada mu rekoše Židovi: „Nije ti ni pedeset godina, a vidio si Abrahama!“ Isus im odvrati: „Zaista, zaista, kažem vam, prije nego je Abraham bio, Ja jesam.“

Je li Isus mogao izreći uzvišenije riječi preko svojih usana? Kad je rekao: „Prije nego je Abraham bio, JA JESAM“, uzeo je svu veličanstvenu istinu Božjeg imena, zamotao je u poniznost i služenje, ponudio sebe za okajanje sve naše pobune i načinio put za nas kako bismo Božju slavu mogli vidjeti bez straha.

U Isusu Kristu smo mi, koji smo rođeni od Boga, dobili neopisivu privilegiju poznavanja Jahve kao svoga Oca – JA SAM KOJI JESAM – Bog

  • koji postoji
  • čija osobnost i snaga pripada samo njemu
  • koji se nikada ne mijenja
  • od kojeg sva snaga i energija svemira teče
  • i kojem sve stvorenje treba podrediti svoj život.

Neka oni koji znaju ime Božje svoje povjerenje polože u Njega.

 

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/our-unspeakable-privilege

Podijelite ovu objavu: