Naše je dobro Božja radost

I sklopit ću s njima Savez vječan, nikad se više neću odvratiti od njih i uvijek ću im činiti dobro; usadit ću im u srce svoj strah, da se nikad ne odmetnu od mene. I radovat ću se čineći im dobro; i čvrsto ću ih zasaditi u ovoj zemlji, svim srcem svojim, svom dušom svojom. (Jer 32,40-41)

Božja potraga za našim slavljenjem i naša potraga za zadovoljstvom u Njemu jedna su te ista potraga. Božje traganje za proslavljanjem i naše traganje za zadovoljstvom imaju cilj u ovome iskustvu: našem uživanju u Bogu koje se prelijeva u slavljenje.

Za Boga, slavljenje je naslađa jeka Njegove izvrsnosti u srcima Njegova naroda.

Za nas, slavljenje je vrhunac zadovoljstva koje dolazi u život kroz zajedništvo s Bogom.

Zadivljujuća primjena ovog iskustva je da sva svemoguća energija, koja pokreće Božje srce da traga za svojom slavom, također ga pokreće da zadovolji srca onih koji traže radost u Njemu.

Biblijska je dobra vijest da Bog uopće nije nesklon zadovoljavati srca onih čija je nada u Njemu. Baš suprotno: stvar koja nas može učiniti najsretnijima je ono u čemu se Bog raduje svim svojim srcem i svom svojom dušom.

Svim svojim srcem i svom svojom dušom, Bog nam se pridružuje u potrazi za našom vječnom radošću jer konzumacija te radosti u Njemu ide u korist slavi Njegove beskrajne vrijednosti.

 

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/our-good-is-god-s-delight

Podijelite ovu objavu: