Ne budite kao mazga

Ne budite kao konj ili mazga bez razuma: divljinu im krotiš vođicama i uzdom, inače im se ne primiči! (Ps 32,9)

Zamislite Božji narod kao farmu s različitim životinjama. Bog se brine za svoje životinje, pokazuje im kamo trebaju ići i pribavlja štalu da bi ih zaštitio.

No postoji jedna zvijer na toj životinjskoj farmi koja Bogu zadaje probleme, naime, riječ je o mazgi. Ona je glupa i tvrdoglava i ne možete reći što je izraženije – tvrdoglavost ili glupavost.

Način na koji Bog vodi svoje životinje u štalu, po hranu i zaštitu – sve ih nauči njihovo ime i onda ih poziva po imenu. „Učit ću te, put ti kazat kojim ti je ići“ (Ps 32,8). Ali, mazga ne odgovara na takva uputstva. Ona ne razumije. Zato je Bog stavlja na kamionet i odlazi u polje, gdje stavlja vođice i uzde u mazgina usta, pričvrsti je za kamionet i vuče ukočenih nogu i rokćući cijelim putem do štale.

To nije način na koji Bog želi da njegove životinje dođu k Njemu po blagoslov.

Jednog će dana biti prekasno za tu mazgu. Izmlatit će je tuča i pogoditi munja i, kad dođe trčeći u štalu, vrata će biti zatvorena.

Stoga, ne budite kao mazga, već umjesto toga, neka svi koji su pobožni dođu Bogu u molitvi u vrijeme dok se može naći (Ps 32,6).

Način kako da ne budemo mazge jest da se ponizimo, dođemo Bogu u molitvi, priznamo svoje grijehe, i prihvatimo, kao mali potrebiti pilići s farme, Božje upute kako da dođemo do štale po Njegovu zaštitu.

 

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/don-t-be-like-the-mule

Podijelite ovu objavu: