Neka Sotona zna za svoj poraz

Oduprite se đavlu, pa će pobjeći od vas! (Jak 4,7)

Što se Sotona čini stvarnijim u današnje vrijeme, to će dragocjenija Kristova pobjeda biti onima koji mu vjeruju.
Novi zavjet uči da, kad je Krist umro i uskrsnuo, Sotona je bio poražen. Zajamčeno mu je vrijeme ograničene slobode, ali njegova snaga protiv Božjeg naroda je slomljena i njegovo uništenje je sigurno.

  • „Sin se Božji pojavio zato da uništi đavolska djela.“ (1 Iv 3,8)
  • „Jednako i sam [Krist] postade sudionik u tome da smrću uništi onoga koji ima vlast nad smrću,to jest đavla.“ (Heb 2,14)
  • „[Bog] razoruža Poglavarstva i Vlasti i javno ih izloži ruglu vodeći ih u pobjedonosnoj povorci pobijeđene njime.“ (Kol 2,15)

Drugim riječima, odlučujući je udar zadan na Golgoti. I jednog dana, kad Sotonino vrijeme ograničene slobode završi, Otkrivenje 20,10 kaže: „A njihov zavodnik đavao, bi bačen u ognjeno i sumporno jezero… i bit će mučeni dan i noć, u vjeke vjekova.“

Što to znači za nas koji slijedimo Krista?

  • „Sad, dakle, nema više nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu.“ (Rim 8,1)
  • „Tko će podići tužbu protiv izabranika Božjih? Bog koji ih opravdava? (Rim 8,33)
  • „Siguran sam da nas neće ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni visina, ni dubina, ni bilo koje drugo stvorenje moći rastaviti od ljubavi Božje, koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.“ (Rim 8,38-39)
  • „Veći je onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu.“ (1 Iv 4,4)
  • „Oni [sveti] su ga pobijedili Janjetovom krvi i riječju svoga svjedočanstva.“ (Otk 12,11)

Stoga, „Oduprite se đavlu, pa će pobjeći od vas!“ On je poražen, a nama je dana pobjeda. Naš je zadatak sada živjeti u toj pobjedi i pobrinuti se da Sotona zna da je poražen.

 

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/make-satan-know-his-defeat

Podijelite ovu objavu: