Nisu to više prljave haljine

Tako svi postasmo nečisti, a sva pravda naša ko haljine okaljane. (Iz 64,5)
Istina je da svaki prijestup Božjeg zakona vrijeđa njegovu savršenu svetost i čini nas podložnima sudu jer Bog ne može pokazati naklonost prema ijednome grijehu (Hab 1,13; Jak 2,10-11).

Ali, u Starome zavjetu (a isto je i za nas danas) osobu nije uništio nedostatak pravednosti koja dolazi od bezgrešne savršenosti. Ono što je osobu uništilo bio je nedostatak pouzdanja u Božja milostiva obećanja, posebno u nadu da će jednoga dana providjeti otkupitelja koji će biti savršena pravednost za svoj narod („Jahve, Pravda naša“, Jer 23,6; 33,16). Sveti su znali da je ovo način kako su spašeni i da je ta vjera ključ za poslušnost, a da je poslušnost dokaz vjere.

Zbunjujuće je kad ljudi kažu da je jedina pravednost koja ima ikakvu vrijednost ona koja nam se uračunava po Kristu. Istina, opravdanje nije utemeljeno na bilo kakvoj našoj pravednosti, već jedino pravednosti koju nam je dao Krist. No ponekad su ljudi neoprezni i govore s prijezirom protiv svake ljudske pravednosti, kao da ne postoji takvo što čime mogu zadovoljiti Boga.
Često citiraju Izaiju 64,5, gdje piše da je naša pravednost kao prljave krpe, ili „okaljane haljine“. „Svi postasmo nečisti, a sva pravda naša k’o haljine okaljane.“

Ali u kontekstu, Izaija 64,5 ne znači da je svaka pravednost Božjeg naroda neprihvatljiva Bogu. Izaija govori ljudima čija je pravednost zapravo bila licemjerna. To onda više nije pravednost. No u stihu prije ovoga Izaija govori da Bog „pomaže onima što pravdu čine radosno“ (stih 4).

Istina je – slavna istina – da nitko od Božjih ljudi, prije ili nakon križa, ne bi bio prihvaćen od besprijekorno svetog Boga da nam nije dana savršena Kristova pravednost (Rim 5,19; 1 Kor 1,30; 2 Kor 5,21). No to ne znači da Bog ne proizvodi u tim „opravdanim“ ljudima iskustvenu pravednost koja nije „okaljana haljina“.

Zapravo, On je proizvodi, i ta je pravednost dragocjena Bogu i, zapravo, nepohodna – ne kao temelj našeg opravdanja (što je jedino Kristova pravednost), već kao dokaz da smo uistinu opravdana djeca Božja.

 

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/dirty-rags-no-more

Podijelite ovu objavu: