Objekt potpunog zadovoljstva

Sva radost tvoja neka bude Jahve: on će ispuniti želje tvoga srca! (Ps 37,4)

Potraga za zadovoljstvom čak nije neobavezna, već je zapovijeđena (u Psalmima): „Sva radost tvoja neka bude Jahve: on će ispuniti želje tvoga srca!“ (Ps 37,4)

Psalmist je tražio kako učiniti baš to: „Kao što košuta žudi za izvor-vodom, tako duša moja čezne, Bože, za tobom. Žedna mi je duša Boga, Boga živoga“ (Ps 42,2-3). „Tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, kao zemlja suha, žedna, bezvodna“ (Ps 63,2).

Motiv žeđanja ima zadovoljavajući duplikat kad psalmist kaže da se ljudi „site pretilinom Doma tvojega, potocima svojih slasti ti ih napajaš“ (Ps 36,9).

Shvatio sam da Božja dobrota, sam temelj slavljenja, nije stvar kojoj se zahvaljuješ zbog nekakve nezainteresirane pobožnosti. Ne, to je nešto u čemu treba uživati: „Kušajte i vidite kako dobar je Jahve“ (Ps 34,9).

„Kako su slatke nepcu mom riječi tvoje, od meda su slađe ustima mojim“ (Ps 119,103).

Kao što je to C. S. Lewis rekao, Bog u Psalmima je „Objekt potpunog zadovoljstva“. Njegov ga narod obožava bez srama zbog ogromne radosti koju nalaze u Njemu (Ps 43,4). On je izvor potpunog i neprekidnog zadovoljstva: „Pokazat ćeš mi stazu u život, puninu radosti pred licem svojim, sebi zdesna vječno blaženstvo“ (Ps 16,11).

 

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/the-all-satisfying-object

Podijelite ovu objavu: