Odakle dolazi naša utjeha

„Smakni ga! Smakni! Razapni ga!“ vikali su oni. „Vašeg kralja da razapnem?“ reče im Pilat. „Mi nemamo drugog kralja osim cara“, odgovoriše glavari svećenički. Tad im ga predade da se razapne.“

Pilatov autoritet da razapne Isusa nije uplašio Isusa. Zašto?

Ne zato što je Pilat lagao. Ne zato što nije imao autoritet razapeti Isusa. Imao je.

Njegov autoritet nije zastrašio Isusa jer je poticao od nekog drugog. Isus je rekao: „Dano ti je odozgor.“ Znači da je imao stvaran autoritet. Ne mali. Nego veliki.
Pa kako to onda nije zastrašujuće? Pilat nije samo imao autoritet da ubije Isusa nego je imao Bogom dan autoritet da ga ubije.

To ne plaši Isusa jer je Pilatov autoritet nad Isusom bio podređen Božjem autoritetu nad Pilatom. Isus je u ovom trenutku dobio utjehu ne zato što je Pilatova volja bila nemoćna, već zato što je Pilatova volja bila vođena. Ne zato što Isus nije u rukama Pilatova straha, već zato što je Pilat u rukama Isusova Oca.

To znači da ni naša utjeha ne dolazi iz nemoći našeg neprijatelja, nego iz suverene vladavine našeg Oca nad njihovom snagom.

To je poanta Poslanice Rimljanima 8,35-37. Ni nevolje, ni tjeskoba, ni progonstvo, ni glad, ni golotinja, ni pogibao, ni mač nas ne mogu odvojiti od ljubavi Kristove jer „u svemu ovom sjajno pobjeđujemo po onome koji nas je ljubio“ (Rim 8,35-37).

Pilat (i svi Isusovi protivnici – a i naši) smjerali su na zlo. Ali, Bog je smjerao na dobro (Post 50,20). Svi su se Isusovi neprijatelji okupili zajedno s njihovim, Bogom danim autoritetom „da ostvare sve što je tvoja [Božja] snaga i mudrost unaprijed pripremila da bude“ (Dj 4,28). Oni su sagriješili. Ali, kroz njihov je grijeh Bog spasio.

Stoga, ne bojte se svojih protivnika koji mogu samo ubiti tijelo. I ne samo zato što je to sve što mogu učiniti (Lk 12,4) nego zato što je sve to učinjeno pod brižnom rukom vašeg Oca.

„Zar se ne prodaje pet vrabaca za dva novčića? Ipak, ni jednoga od njih ne zaboravlja Bog. A vama su izbrojene i vlasi na glavi! Ne budite bojažljivi! Vi više vrijedite od mnoštva vrabaca.“ (Lk 12,6-7)

Pilat ima autoritet. Herod ima autoritet. Vojnici imaju autoritet. Sotona ima autoritet. Ali ni jedan nije neovisan. Sav njihov autoritet potiče od nekog drugog. Sav je podređen Božjoj volji. Ne bojte se. Vi ste dragocjeni svome suverenom Ocu. Puno dragocjeniji od nezaboravljenih ptica.

 

Izvor: http://www.desiringgod.org/articles/where-our-comfort-comes-from

Podijelite ovu objavu: